Home Motief Geneagram Overzicht Links contact
Er zijn alleen maar duizenden verhalen
De genealogie is grijs: pietluttig en geduldig is zij met documenten bezig, met ongeordende, afgekrabde, meermaals beschreven perkamenten.
Paul Rťe vergist zich, wanneer hij, in navolging van de Engelsen lineaire ontstaanswijzen beschrijft, wanneer hij bijvoorbeeld de hele geschiedenis van de moraal alleen aan een nuttigheidsdenken ondergeschikt maakt: als zouden de woorden hun betekenis, de verlangens hun richting, de ideeŽn hun logica altijd hebben bewaard; als zouden er in deze wereld van de dingen, die gezegd en gewild worden geen invasies, gevechten, plunderingen, vermommingen of listen hebben plaats gevonden. De genealogie kan er niet omheen zich bescheiden op te stellen: zij moet de eenmaligheid van de gebeurtenissen registreren, los van eentonige finaliteit; zij moet de gebeurtenissen daar opsporen, waar men ze het minst verwacht en waar zich geen geschiedenis lijkt af te spelen - in de gevoelens, de liefde, het geweten, de instinkten.
Zij moet op hun terugkeer gespitst zijn, niet om de langzame curve van een ontwikkeling na te trekken, maar om verschillende tonelen terug te vinden waarop ze verschillende rollen hebben gespeeld: zij moet ook de plaats en tijd van hun uitblijven vaststellen (uit Plato op Syracuse is geen Mohammed geworden). De genealogie verlangt dus de nauwkeurigheid van het weten, een grote hoeveelheid materiaal en geduld. Haar cyclopische bouwwerken mag zij niet uit weldadige vergissingen oprichten, maar uit de kleine, onaanzienlijke waarheden die men met behulp van een strenge methode vindt. Zij vergt dus een met volharding bedreven geleerdheid. De genealogie verhoudt zich tot de geschiedschrijving niet zoals de hooghartige (en diepe) blik van de filosoof tot de molle-blik van de geleerde; veeleer staat zij in tegenstelling tot een metahistorische ontvouwing van ideale betekenissen en onbepaalde teleologieŽn. Zij staat in tegenstelling tot het zoeken naar de oorsprong.

Michel Foucault: Nietzsche, de genealogie, de geschiedschrijving


De doden zijn overgeleverd aan de levenden.
Er is toewijding en overtuiging nodig om dat leven te onderhouden

Paul Scheffer