Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-6-7-8-9

Sikke Obbes BangmaJan Sikkes BangmaTrijntje Jans BangmaSikke Jans BangmaJacob Tichelaar verder: schuin naar boven
ParenteelGeertje Jacobs TichelaarBaukje AnnesObe Sikkes Bangmaverder: schuin naar benedenDouwe van DijkSjoukjen Douwes van DijkTjerkje Douwes ReidsmaAaltje Douwes
Baukje Herres Gaastra