Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-6-7-8-9

Jan Ruurds AltenburgDouwe Jans AltenburgJancke GerbensJan Douwes BoschmaJan Ulbes verder: schuin naar boven
ParenteelGrietje JansJanke AbrahamsDouwe Jans Boschmaverder: schuin naar benedenRintje Joukes RunyaYtje RintjesJantje Sjoerdts de BoerGrietje Hilbrands
Yfke Feikes van der Meer