Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-7-8-9-10

Wypke EibertsEibert Wypkes van Poptaverder: schuin naar boven
ParenteelAntje PiersLieuwe van PoptaYde Lieuwes Nijdamverder: schuin naar benedenLieuwe Ydes NijdamGeertje RinnertsGeertje Lieuwes NijdamPoike Cornelis