Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-3-4-5-6

Jan Klasen WieringaTonnis Jans Wieringaverder: schuin naar boven
ParenteelHindertje TonnisJan WieringaJan Jansverder: schuin naar benedenJannes Jan NoordveldGeeske JannesHommina Jannes NoordveldJelte Jans RetsemaReinje Jeltes Retsema
Meinke ReitsemaHomke Jacobs