Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-8-9-10-11

Johannes Douwes Bangmaverder: schuin naar boven
ParenteelGrietje Johannes BangmaOeds Obbes Bangamaverder: schuin naar benedenJan Oedse BangmaAntje JansAntje Jans BangmaBaukjen Sybrens
Schelte Lammerts Hilarides