Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-11-12-13-14

Oeds Douwes BangmaDouwe Oedses BangmaFedtke SteffensObbe Douwes Bangamaverder: schuin naar boven
ParenteelGriet JohannesOeds Obbes BangamaHaye Alles Gerlsmaverder: schuin naar benedenSicke Haijes GerlsmaRinck BauckesBauck Sickes GerlsmaSierck JansAntie Siercks
Antje JansTiedt Piers