Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-18-19-20-21

Sybrant Bongaverder: schuin naar boven
ParenteelFokel Sybrants BongaJancko Douwes Doumaverder: schuin naar benedenItsert Janckes DoumaEets Douwes Harinxma Thoe HeegWilsk Itserts DoumaFoppe PopmaGaets Fokkes Popma
Gerlof Piers DoniaWilsck Gerbranda