Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-4-5-6-7

Hein Theunis Alberdaverder: schuin naar boven
ParenteelHesseltje AlberdaWypke Eibert van Poptaverder: schuin naar benedenEibert Wypkes van PoptaJoukjen Klazes HolkeboerKlaaske van PoptaTaeke Ysbrands TaekemaHesseltje Taekes Taekema
Antje Scheltes Hilarides