Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-11-12-13-14

Douwe Lieuwes NijdamWillem Willems "de oude" Nijdam verder: schuin naar boven
ParenteelSij Willems NijdamNiesk MeijnertsdochterLieuwe Douwes Nijdamverder: schuin naar benedenFockel Douwes Allinga
Ydtie Ydes Rinia