Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

-19-20-21-22

Douwe DoumaJancko Douwes DoumaFueck FokkemaItsert Janckes DoumaDouwe H. verder: schuin naar boven
ParenteelEets Douwes Harinxma Thoe HeegRixt Hillesdr. BonningaWilsk Itserts Doumaverder: schuin naar benedenFoppe PopmaGaets Fokkes PopmaWilsck Gerbranda
Sybrant Bonga