Home Motief Geneagram Overzicht Links contact
Links, waar ik wat aan heb gehad ..

Algemeen

Genealogie startpagina
Genealogiegroep van de HCC
WieWasWie: Burgerlijke Stand
Nationaal archief
Archieven: overzicht van 30 diensten
Schepen, hun kapiteins en eigenaren
Zoeken in zeer vele genea-sites
Gea Know How
Heraldiek (engelstalig)
Wazamar: algemene info
Rootsweb.com

Verwante stambomen

Brouwer / Garnier
Jellema
Hazenberg
van Weringh
Geraadpleegde boeken:
Jellema, een Fries geslacht uit Poppingawier
C.E.G. ten Houte de Lange; Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co , Rotterdam 2000

Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen 1820-1900
G.N. Bouma; Stichting Nederlandse Kaap-Hoorn vaarders, Hoorn

Familielinks
(besloten)
Beeldbank
Familiedag

-->