Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

Namen - alfabetisch

Namen - chronologisch

Verhalen

Welke voornamen??

Welke beroepen??

Geografie

relatie benamingen

Genealogisch woordenboek
Chronologisch overzicht van Namen De volgorde wordt bepaald door het generatienummer.
Dit is aftellend, waarbij de generatie van de probandus -1 is.

-23; * 1323;  Donia, Haringh-4; * 1809;  Reidemaker, Luetske Daams-2; * ?;         Hoekstra, Hiltje
-23; * 1327;  ?, Jelck-4; * 1818;  Helmers, Hendrika-2; * ?;         Hoekstra, Maaike
-23; * 1350;  Bonninga, Hille Lous-4; * ?;         Balk, Jacob Johannes-2; * 1862;  Bos, Elisabeth
-23; * 1349;  Minnema, Wybesdr.-4; * 1821;  Helmers, Elisabeth-2; * 1913;  Bouwman, Jan
-22; * 1351;  Douma, Douwe-4; * ?;         Aukes, Hylke Gerbens-2; * 1914;  Pannekoek, Geertruida
-22; * 1355;  Fokkema, Fueck-4; * ?;         Draaisma, Pietje Cornelis-2; * 1909;  Noor, Willem
-22; * 1355;  Harinxma Thoe Heeg, Douwe Harin...-4; * 1842;  Siegers, Hillichien-2; * 1898;  Mostert, Jannetje
-22; * 1359;  Bonninga, Rixt Hillesdr.-4; * 1846;  Riemens, Jacobus Hendrik Valentijn-2; * ?;         Korpershoek, Johannes
-22; * 1360;  Harinxma, Aggo-4; * 1829;  Siegers, Pieter Johannes-2; * 1932;  Hovius, Ank Christina Margrieta
-22; * 1412;  Riencksd. Bockema, ?-4; * 1833;  Hector, Elizabeth Hubertus-2; * 1912;  Zwartenkot, Janna
-22; * 1337;  Harinxma, Epe-4; * 1844;  Snijders, Dorothea Cornelia-2; * 1921;  Weites, Roel
-22; * 1337;  Harinxma, Sierck-4; * 1837;  Siegers, Fietoia Helena-2; * 1916;  Russchen, Hinke
-22; * 1337;  Harinxma, Hotze-4; * 1835;  Goossen, Willem-2; * 1913;  Brouwer, Franciscus Cornelis Jos...
-22; * 1337;  Harinxma, Ymck-4; * 1833;  Siegers, Anna Jacoba-2; * 1922;  Garnier, Hendrina Anna
-22; * ?;         Galama, Yge Gales-4; * 1834;  Ludwich, Antonie George-2; * 1920;  Lukas, Leonhard
-21; * 1383;  Douma, Jancko Douwes-4; * 1840;  Siegers, Helena-2; * 1927;  Bentum, Hermania Elisabeth Carol...
-21; * 1387;  Harinxma Thoe Heeg, Eets Douwes-4; * 1835;  Mortier, Pieter Isaac-2; * 1920;  Brouwer, Fransicus Johannes
-21; * 1382;  Popma, Foppe-4; * ?;         Hessig, Johan Rudolph-2; * 1924;  Garnier, Petrus Hendrikus
-21; * 1380;  Gerbranda, Wilsck-4; * ?;         Snijders, Elizabeth Huberta Johanna-2; * 1926;  Kroone, Wilhelmina Margaretha
-21; * 1403;  Harinxma, Bocke-4; * ?;         Heer, Hendrik Johannes van der-2; * 1925;  Garnier, Anna Maria Hermina
-21; * ?;         Harinxma, Hijlck-4; * ?;         Scharreman, Dina Jacoba-2; * 1929;  Garnier, Anthonius Maria
-21; * 1478;  Harinxma, Haringh-4; * ?;         Glazenier, Andries Nicolaas-2; * 1933;  Stiphout, Anna Lambertha Theresia
-21; * ?;         Harinxma, Trijn-4; * ?;         Claus, Johanna Frederika-2; * 1932;  Garnier, Agnes Johanna Maria
-21; * 1410;  Galama, Gale Iges van-4; * 1801;  Molema, Gerardus Helmers-2; * 1929;  Grummels, Bernardus Gerardus Maria
-21; * 1500;  Harinxma, Lisck-4; * 1802;  Cate, Niesje Tammes ten-2; * 1934;  Garnier, Johanes Maria
-21; * 1400;  Jousma, Deme Hous-4; * 1784;  Calcar, Maria Pieters van-2; * 1936;  Garnier, Josepha Maria
-21; * ?;         Osinga, Seerp-4; * 1803;  Molema, Everardus-2; * 1887;  Beukema, Harmina
-21; * ?;         Oenema, Hylk Tjepkes-4; * 1806;  Bos, Jantjen Folkerts-2; * ?;         Beukema, Jan
-20; * 1404;  Douma, Itsert Janckes-4; * 1795;  Nies, Wibina Sikkes-2; * 1893;  Beukema, Klaas
-20; * 1408;  Popma, Gaets Fokkes-4; * 1797;  Molema, Jan Helmers-2; * ?;         Beukema, Aafke
-20; * 1450;  Gaeles, Ygo-4; * 1797;  Jonge, Metje Jans de-2; * ?;         Medema, Bernardus
-20; * 1430;  Goslinga, ?-4; * ?;         Timmer, Hinderikus-2; * ?;         Woldhuis, Geertje
-20; * 1500;  Galama, Douwe Gaeles-4; * ?;         Vries, Pieterdina de-2; * ?;         Brouwer, Margien
-20; * 1500;  Galama, Hartman Gales-4; * ?;         Roeleven, Jam Willem-2; * ?;         Hulzebos, Johan
-20; * 1500;  Gaeles, Jel-4; * ?;         Reinink, Willem Harberts-2; * 1865;  Bontekoe, Jacobina
-20; * 1496;  Oenema, Keympe Tjepkes-4; * ?;         Rosier, Martha Johannes-2; * 1886;  Schuth, Reinder
-20; * 1500;  Galama, Jisk Gales-4; * ?;         Kregten, Balster van-2; * 1881;  Schuth, Titia
-20; * 1500;  Heemstra, Jouck Sickes-4; * ?;         Huitsing, Johanna-2; * 1883;  Petersen, Julius
-20; * 1500;  Osinga, Rieme Seerps-4; * ?;         Kwint, Mattheus Hendriks-2; * 1890;  Schuth, Wubbiena Elisabeth
-20; * 1400;  Douma, Ulcke-4; * ?;         Feringa, ?-2; * 1888;  Brand, Jan Hindrik
-20; * 1400;  Rauwerd, Jouck Epes-4; * ?;         Bouwman, Edzo Berends-2; * 1877;  Bontekoe, Harm
-19; * 1426;  Bonga, Sybrant-4; * ?;         Smeding, Zwaantje Leenders-2; * 1857;  Bontekoe, Hindrik Wichers
-19; * 1430;  Douma, Wilsk Itserts-4; * ?;         Dijkhuis, Klaas Luppes-2; * 1867;  Buijnink, Henrietta Carolina
-19; * 1470;  Ygos, Trijn-4; * ?;         Kreemer, Fenna-2; * 1862;  Bontekoe, Jan
-19; * 1460;  Ygos, Otto-4; * ?;         Voorst, Ernst Jan van-2; * 1872;  Dijkhuis, Fenna
-19; * ?;         Ygos, Maaike-4; * ?;         Dam, Arent Gerkes van-2; * 1858;  Bouwman, Lambertus
-19; * ?;         Ygos, Juw-4; * ?;         Heikes, Gertje-2; * 1908;  Bontekoe, Johannes
-19; * 1500;  Galama, Haringh Douwes-4; * ?;         Venema, Boele Heerkes-2; * 1882;  Doesburg Smits, Maria Johanna
-19; * 1500;  Galama, Sikke-4; * ?;         Dekker, Ida-2; * 1881;  Bekkering, Christina Jacomiena
-19; * 1470;  Harinxma, Decken Titus-4; * ?;         Zoethout, Sijtze-2; * 1883;  Lameijer, Frederik
-18; * 1448;  Donia, Gerlof Piers-4; * ?;         Weij, Joukje van der-2; * 1866;  Visser, Lammegien
-18; * 1450;  Bonga, Fokel Sybrants-4; * 1794;  Molema, Sara Helmers-2; * 1879;  Potjer, Jantje
-17; * 1486;  Pybes, Aene-4; * 1792;  Kempinga, Eerke Siepkes-2; * 1881;  Slik, Wolter
-17; * 1490;  Gerlofsdr, Tyedt-4; * ?;         Jager, Pieter Gerrits-2; * 1858;  Potjer, Catrina
-17; * 1480;  Gerlofsz, Pier-4; * ?;         Ree van, ? Kaatje-2; * 1872;  Potjer, NN
-17; * 1464;  Gerlofs, Sybren-4; * ?;         Bakema, Lulof Jans-2; * 1884;  Potjer, Jan
-17; * 1464;  Gerlofs, Abbe-4; * ?;         Harms, Henderkien-2; * 1888;  Mulder, Anna Elizabeth Maria
-17; * 1470;  Aesges, Tjepcke-4; * ?;         Cate, Jan Augustinus ten-2; * 1881;  Potjer, Elizabeth Alberdina
-17; * ?;         Hesselsdr, Feyck-4; * ?;         Hipkes, Annegien Abels-2; * 1879;  Heijnis, Jacob
-17; * ?;         Wibrens, Folperdt-4; * ?;         Bos, Jacob Harms-2; * 1872;  Groeneveld, Harm
-17; * ?;         Jelles, Siuerdt-4; * ?;         Hoving, Trijntje Hindriks-2; * 1871;  Smit, Wilhelmina
-16; * 1519;  Aenes, Gerlof-4; * ?;         Olthof, Harm-2; * 1877;  Groeneveld, Annechien
-16; * 1500;  Aenes, Pybe-4; * ?;         Alberts, Wigertje-2; * 1882;  Huizen, Johannes Harm van der
-16; * 1500;  Aenes, Pier-4; * ?;         Veenema, Arend Klaassens-2; * 1876;  Groeneveld, Jacomina
-16; * 1500;  Aenes, Douwe-4; * ?;         Dijkema, Annechien Ennes-2; * 1874;  Nanning, Nanno Frikke
-16; * 1500;  Aenes, Syoerdt-4; * ?;         Sasker, Jan Berends-2; * 1871;  Groeneveld, Jantje
-16; * 1500;  Aenes, Adriaen-4; * ?;         Hofmeester, Riemke Pieters-2; * 1869;  Zanten, Eppe van
-16; * 1515;  ?, Taecke-4; * 1793;  Molema, Grietje Helmers-2; * 1869;  Groeneveld, Folkert
-16; * 1500;  Tjepckes, Aesghe-4; * 1789;  Visscher, Hindrik Klaassens-2; * 1871;  Zanten, Jantje van
-16; * ?;         ?, Aeth-4; * ?;         Erk, Jan Hindriks-2; * 1870;  Groeneveld, Helmer
-16; * ?;         Folperts, Oga-4; * ?;         Bruining, Janke Oenes-2; * 1871;  Bakker, Anke
-16; * 1543;  Bangma, Douwe-4; * ?;         Patje, Jans Wicher-2; * ?;         Mulders, Marinus Lukas
-16; * ?;         Siurts, Wigle-4; * ?;         Venema, Geertje Jans-2; * ?;         Gommer, Hendrikje
-16; * ?;         ?, Anna-4; * ?;         Weits, Hindrik Klaassens-2; * 1884;  Hilbrands, NN
-15; * 1545;  Gerlofs, Pier-4; * ?;         Koiter, Lammegien Hindriks-2; * 1885;  Hilbrands, NN
-15; * 1549;  Taeckes, Anne-4; * ?;         Hamminga, Boele Cornelis-2; * 1882;  Hilbrands, NN
-15; * 1529;  Gerlofs, Heere-4; * ?;         Jager, Trientje Lulofs-2; * 1887;  Reineking, Alstje
-15; * 1529;  Gerlofs, Douwe-4; * ?;         Bruins, Jannes Tjarks-2; * 1883;  Reineking, Everdina
-15; * 1529;  Gerlofs, Dirck-4; * ?;         Dijksterhuis, Wellempje Klasen-2; * 1884;  Medendorp, Jan
-15; * 1529;  Gerlofs, Romke-4; * ?;         Reukema, Hans Klaassens-2; * 1885;  Zandt, Albert
-15; * ?;         Oeges, Folpert-4; * ?;         Hummel, Hendrik-2; * 1886;  Reineking, Jacob
-15; * ?;         Merx, Tziets-4; * ?;         Kuipers, Sietske-2; * 1882;  Wieringa, Hilje
-15; * 1527;  Aesghes, Hendrick-4; * 1881;  Ottens, Jacoba-2; * 1887;  Reineking, Pieter
-15; * 1576;  Bangma, Oeds Douwes-4; * ?;         Top, Jan Willems-2; * 1885;  Berg, Tetje van den
-15; * 1580;  Steffens, Fedtke-4; * ?;         Snip, Iektje Jannes-2; * 1893;  Norden, Roelof
-15; * 1525;  Aesghes, Tjepcke-4; * 1842;  Hazenberg, Vrouwkje-2; * 1895;  Bolt, Elizabeth
-15; * 1530;  Aesghes, Aesghe-4; * 1840;  Hazenberg, Anke-2; * 1890;  Norden, Sikko
-15; * ?;         Tjepckes, Antke-4; * 1847;  Hazenberg, Jan-2; * 1897;  Woltjer, Attje
-15; * ?;         Wigles, Siuerdt-4; * 1851;  Hazenberg, Freerktje-2; * 1897;  Norden, Hendrik
-15; * ?;         Tjepckes, Aeth-4; * 1849;  Hazenberg, Berend-2; * 1896;  Dijkman, Afien
-15; * ?;         Nannes, Jan-4; * 1846;  Hazenberg, NN-2; * 1899;  Norden, Hendrik
-15; * ?;         Claesz, Ruyrdt-4; * 1867;  Velde, Jantje van der-2; * 1901;  Bos, Jantina Willemina
-14; * ?;         Selbach, Johan van-4; * 1856;  Dijk, Grietje-2; * 1896;  Norden, Elizabeth
-14; * ?;         ?, Griet-4; * ?;         Oosterhof, Pieter-2; * 1893;  Knol, Johannes Herman
-14; * ?;         Jans, Sierck-4; * ?;         Bierma, Jantje-2; * ?;         Mossel, Neeltje van der
-14; * 1559;  Piers, Tiedt-4; * ?;         Boersema, Klaas-2; * ?;         Timmerman, Henderikus
-14; * 1559;  Piers, Gerloff-4; * ?;         Sikkema, Frouktje-2; * 1899;  Mossel, Jannigje van der
-14; * 1575;  Piers, Doed-4; * 1853;  Sikkema, Duurt-2; * 1900;  Jansma, Jelte
-14; * 1559;  Piers, Jelte-4; * ?;         Schuringa, Jan-2; * 1905;  Mossel, Thomas van der
-14; * 1559;  Piers, Siets-4; * ?;         Sietsema, Anna Margretha-2; * 1907;  Meerloo, Grietje van
-14; * 1559;  Piers, Siuck-4; * ?;         Wolters, Johannes Jans-2; * 1908;  Mossel, Sjoerd
-14; * 1540;  Rodengate, Jan ten-4; * ?;         Wigboldus, Frederika-2; * 1911;  Velthuis, Hendrika Antonia
-14; * 1555;  Nijdam, Willem Willems "de oude"-4; * 1836;  Hazenberg, Anke-2; * 1910;  Mossel, Wijtske
-14; * 1560;  Meijnertsdochter, Niesk-4; * 1832;  Kramer, Jan Jans-2; * 1900;  Goselink, Albertus Johannes
-14; * 1550;  Hendricks, Aesge-4; * ?;         Nienhuis, Ebbel Meertens-2; * ?;         Mossel, Cor van der
-14; * ?;         ?, Trijn-4; * ?;         Postema, Roelfke-2; * ?;         Couperus, Lies
-14; * ?;         Folperts, Oege-4; * ?;         Venema, Klaas-2; * 1917;  Feenstra, NN
-14; * ?;         Hanckes, Otte-4; * ?;         Huisman, Aafke-2; * ?;         Lei, Gerrit Wietze van der
-14; * ?;         Oeges, Geert-4; * ?;         Mulder, Tjabe Harms-2; * 1918;  Werff, Grietje van der
-14; * ?;         Bottes, Hancke-4; * ?;         Kuiper, Ida-2; * 1890;  Wondaal, Hermanus
-14; * ?;         Tjepckes, N.-4; * 1832;  Hazenberg, Jan Berends-2; * 1891;  Wondaal, Boltje Gerrits
-14; * ?;         Dircks, Griet-4; * 1838;  Hazenberg, Trientje Berends-2; * 1893;  Wondaal, Harmen
-14; * 1575;  Gerlsma, Haye Alles-4; * 1834;  Hazenberg, Jakob-2; * 1896;  Wondaal, Antje
-14; * ?;         Bauckes, Rinck-4; * ?;         Miedema, Thomas-2; * 1901;  Wondaal, Bottje
-14; * 1612;  Johannes, Griet-4; * ?;         Kalma, Maaike-2; * 1868;  Woudsma, Henderikus
-14; * 1560;  Hendricks, Aeth-4; * ?;         Bouwman, Harm-2; * 1869;  Kwint, Taakje
-14; * ?;         Feddes, Melle-4; * ?;         Dijkema, Elje-2; * 1870;  Woudsma, Hinderkien
-14; * ?;         Pieters, Ruyrdt-4; * ?;         Dijkstra, Jakob Lieuwes-2; * 1867;  Visser, Cornelis
-13; * ?;         Selbach, Henricus van-4; * ?;         Kooi, Itje Klaassens-2; * ?;         Woudsma, Hinderikus
-13; * 1595;  Gerlsma, Sicke Haijes-4; * ?;         Drentje, Hendrik Alkaar-2; * 1864;  Brons, Dievertje Hinderika
-13; * ?;         Siercks, Antie-4; * ?;         Waard, Antje de-2; * 1857;  Tulleken, Jan Willem
-13; * ?;         Jans, Jan-4; * ?;         Dijkstra, Jakob-2; * 1861;  Brons, Helena Annechien
-13; * ?;         Jans, Pier-4; * ?;         Kooi, Itje-2; * 1856;  Hemmes, Popko Lina
-13; * ?;         Jans, Gerls-4; * ?;         Hoeklsema, Kornelis-2; * 1866;  Brons, Annechien Helena
-13; * 1592;  Nijdam, Sij Willems-4; * ?;         Wal, Kornelske van der-2; * 1852;  Ritsema, Jan
-13; * 1578;  Nijdam, Willem Wilems "de Jonge"-4; * ?;         Kits, Dirk-2; * 1871;  Brons, Reint Pieter
-13; * 1580;  Nijdam, Meijnert Willems-4; * ?;         Rentema, Roelfke-2; * 1879;  Hoorn, Geertje Cornelia van
-13; * 1582;  Nijdam, Gerben Willems-4; * ?;         Haringa, Harmen-2; * 1865;  Brons, Hinderika Margrita
-13; * 1584;  Nijdam, Idsert Willems-4; * ?;         Bakker, Geiske-2; * 1862;  Zetsma, Reinder
-13; * 1586;  Nijdam, Antie Willems-4; * ?;         Vogel, Pieter-2; * 1857;  Ikema, Ebeltje van
-13; * 1590;  Nijdam, Jan Willems-4; * ?;         Geerts, Martje-2; * 1862;  Ikema, Maaike van
-13; * 1595;  Nijdam, Hil Willems-4; * ?;         Stob, Kornelis-2; * 1849;  Ritzema, Jacob
-13; * 1575;  Aesghes de Olde, Aesghe-4; * ?;         Molen, Haye Edzes van der-2; * ?;         Ritzema, Jan Alberts
-13; * 1573;  Oeges, Tiedtske-4; * ?;         Vries, Wytske Atzes de-2; * ?;         Doornbos, Aaltje Hiepkes
-13; * ?;         Hibma, Wybe Pieters-4; * ?;         Hulshoff, Binne Jans-2; * ?;         Bierema, Pieter Broeils
-13; * ?;         Ottes, Teth-4; * ?;         Donk, Froukje Heeres van der-2; * ?;         Dojes, Maike
-13; * 1608;  Bangma, Douwe Oedses-4; * 1857;  Noor, Hilje-2; * ?;         Cleveringh, Rubertus
-13; * 1605;  Bangma, Oeds Oedses-4; * 1856;  Bol, Egbert-2; * ?;         Wierenga, Gepke
-13; * 1605;  Bangma, Jacob-4; * ?;         Balk, Klaas Jans-2; * 1856;  Arkema, Kornelis Derk
-13; * 1575;  Aesghes, Tjepcke-4; * ?;         Bloem, Grietje Heines-2; * 1919;  Feenstra, Willem
-13; * ?;         Aesghes, Trijntje-4; * ?;         Wiertsma, Jan Wierts-2; * 1861;  Scheeringa, Geertje
-13; * ?;         Tiercx, Andries-4; * ?;         Post, Auke Geerts-2; * 1858;  Idema, Aagtje
-13; * ?;         Pyters, Jacob-4; * 1871;  Klijnstra, Marijke-2; * 1860;  Makken, Hindrik
-13; * ?;         Uilckis, Saeck-4; * ?;         Tjeerdsma, Gerben-2; * 1856;  Ikema, Martje van
-13; * 1570;  Rodengate, Jan ten-4; * ?;         Dijkstra, Nautje-2; * 1857;  Ikema, Maike Cornelis van
-13; * ?;         Hille, ?-4; * ?;         Couperus, Abraham-2; * 1860;  Ikema, Klaas van
-13; * ?;         Rodengate, Jantien ten-4; * ?;         Zondervan, Grietje-2; * 1867;  Ikema, Luisina Cornelis van
-12; * ?;         Selbach, Johan van-4; * ?;         Lanting, Tjerk-2; * 1851;  Broekema, Luitje
-12; * ?;         Homans, Niessien-4; * ?;         Postma, Geertje-2; * 1855;  Rietema, Harm Bettes
-12; * 1632;  Bangama, Obbe Douwes-4; * ?;         Feringa, Arend Eijes-2; * ?;         Bouwman, Oopke
-12; * 1634;  Gerlsma, Bauck Sickes-4; * ?;         Dijk, Abelina Jakobs van-2; * ?;         Mulder, Maike
-12; * 1590;  Rodengate, Jan ten-4; * ?;         Vonck, Frans Pieters-2; * ?;         Hoorn, Tamme Cornelis Van
-12; * ?;         Gerlsma, Haije-4; * ?;         Beeksma, Harmens Jarings-2; * ?;         Westerhuis, Catharina Geertruida
-12; * ?;         Gerlsma, Sierck-4; * ?;         Heide, Jaike Aukes van der-2; * ?;         Dijkhuis, Jan Pieter
-12; * ?;         Gerlsma, Bauke-4; * ?;         Knot, Jan Pieters-2; * ?;         Wierenga, Grietje K.
-12; * ?;         ?, Rienckien-4; * ?;         Homan, Klaaske-2; * 1860;  Broekema, Reinder
-12; * 1615;  Nijdam, Douwe Lieuwes-4; * 1872;  Jellema, Etje-2; * 1865;  Doornbosch, Willemina
-12; * ?;         Allinga, Fockel Douwes-4; * 1876;  Jellema, Tjitske-2; * 1866;  Doornbos, Wibbina
-12; * ?;         Jellema, Hendrik Aesges-4; * 1878;  Jellema, Grietje-2; * 1863;  Kuipers, Luurt Tammes
-12; * ?;         Hibma, Rymcke Wybes-4; * ?;         Postma, Kerst-2; * ?;         Withaar, Fedde
-12; * ?;         Aesges (de Jongere), Aese-4; * 1867;  Meenen, Klaas-2; * ?;         Koolhof, Geertien
-12; * ?;         Jans, Dirckien-4; * 1880;  Jellema, Gerrit-2; * 1871;  Doornbos, Freerk
-12; * ?;         Altenburg, Riurdt Douus-4; * 1889;  Jellema, Sytske Trijntje-2; * 1878;  Doornbos, Jan Roelof
-12; * ?;         Idse, Wobbel-4; * 1887;  Terpstra, Pieter-2; * 1882;  Doornbos, Eddina
-12; * 1638;  Bangma, Johannes Douwes-4; * 1876;  Jellema, Gerbrig-2; * 1876;  Zilvold, Grada Marianna
-12; * ?;         Lolkes, Jiesk-4; * 1868;  Dotinga, Sytze-2; * 1882;  Henstra, Mina Maria
-12; * 1640;  Bangma, Houck Douwes-4; * 1887;  Zeilstra, Sybren-2; * 1880;  Groendijk, Anje
-12; * 1630;  Bangma, Foockel Oeds-4; * 1889;  Zeilstra, Taeke-2; * 1882;  Groenendaal, Thijs
-12; * ?;         Jelma, Lolle Jansen-4; * 1879;  Jellema, Gerrit-2; * ?;         Bruins, Berend Jacobs
-12; * ?;         Aesghes, Dirk-4; * 1880;  Jellema, Jan-2; * ?;         Arkema, Aaltje Jacobs
-12; * ?;         Douwes, Aelse-4; * 1884;  Jellema, Hotze-2; * 1898;  Olthoff, Trijntje
-12; * ?;         Meints, Pleuny Appolonia-4; * 1886;  Jellema, Ette-2; * 1893;  Olthoff, Klaas
-12; * 1600;  Rodengate, Geert ten-4; * 1890;  Jellema, Etje-2; * 1893;  Rozema, Knelske
-12; * ?;         Hamming, Jan-4; * 1891;  Rienstra, Pier-2; * 1888;  Olthoff, Willem
-12; * ?;         Eling, Johanna-4; * 1884;  Hoekstra, Fetje-2; * 1895;  Heukelem, Menje
-11; * 1608;  Böttichius, Arnoldus-4; * ?;         Siderius, Fopper-2; * 1914;  Heukelem, NN van
-11; * ?;         Selbach, Hendrikien van-4; * ?;         Hofstra, Akke-2; * 1897;  Heukelem, Menje
-11; * 1668;  Bangama, Oeds Obbes-4; * 1891;  Meer, Sipke van der-2; * 1894;  Henckel, Klaas
-11; * 1672;  Jans, Antje-4; * ?;         Jongman, Pieter Harms-2; * 1894;  Heukelem, Hermannus van
-11; * 1615;  Selbach, Roelof van-4; * ?;         Tol, Trijntje Jans-2; * 1897;  Venekamp, Alberdina
-11; * 1620;  Rodengate, Johanna ten-4; * ?;         Houwerzijl, Tetje Hindriks-2; * 1915;  Mossel, NN van der
-11; * ?;         Selbach, Caspar van-4; * ?;         Bos, Geertruid Rijnjes-2; * 1888;  Postma, Harm
-11; * 1650;  Bangama, Antie-4; * ?;         Suikerbakker, Evert Rengers-2; * 1926;  Werkman, Wrister Willem
-11; * 1669;  Bangama, Sicke-4; * ?;         Stavinga, Alstje Jakobs-2; * 1890;  Postma, Hans
-11; * 1615;  Rodengate, Roelof ten-4; * ?;         Wiersema, Jan Jakobs-2; * 1893;  Faber, Baukje
-11; * ?;         Rodengate, Lamme ten-4; * ?;         Sikkema, Grietje Jakobs-2; * 1885;  Postma, Trijntje
-11; * 1610;  Hamming, Willem-4; * ?;         Helmholt, Teije-2; * 1880;  Hulshoff, Willem
-11; * 1635;  Nijdam, Lieuwe Douwes-4; * ?;         Veen, Trientje van der-2; * 1891;  Postma, Pieter
-11; * ?;         Rinia, Ydtie Ydes-4; * ?;         Haan, Freerk Tjarks-2; * 1898;  Hoek, Froukje van der
-11; * 1605;  Holst, Andreas-4; * ?;         Pool, Aaltje Lammerts-2; * 1893;  Wouda, Sjoerdtje
-11; * 1611;  Heijes, Jeltjen van-4; * ?;         Boerema, Grietje Jacobs-2; * 1886;  Postma, Geeske
-11; * 1650;  Jellema, Pytter Hendricks-4; * 1875;  Popta, Wybrig van-2; * 1843;  Vegter, Pieterke
-11; * 1657;  Aesges, Tyttie-4; * 1872;  Popta, Jelle van-2; * ?;         Staal, Doeke Theunis
-11; * ?;         Altenburg, Douwe Riurdts-4; * 1871;  Popta, Eibert van-2; * ?;         Rademaker, Gezina
-11; * ?;         Sickedr, Dieucke-4; * 1877;  Popta, Hesseltje van-2; * 1848;  Idema, Gerrit
-11; * ?;         Jelles, Douwe-4; * ?;         Kuipers, Pieter-2; * 1850;  Doornbos, Aaltje
-11; * ?;         Saekeles, Ricxt-4; * ?;         Feenstra, Eltje-2; * 1889;  Wondaal, Riemke
-11; * 1675;  Anes, Tjeerdt-4; * 1820;  Potjer, IJke-2; * 1890;  Wondaal, Hermanus
-11; * ?;         Sickes, Aefke-4; * 1816;  Potjer, Renske-2; * 1890;  Sportel, Tjacko
-11; * ;          Meinerts, Tialling-4; * 1827;  Norden, Grietje-2; * 1893;  Reitsma, Janke
-11; * ?;         Bangma, Johannes Douwe-4; * 1822;  Norden, Grietje-2; * ?;         Keimpema, Jan van
-11; * ?;         Clases, Grijttie-4; * 1837;  Norden, Abel Mennes-2; * 1909;  Horsman, Neeltje
-11; * 1647;  Hendricks, Tyttie-4; * 1893;  Kamps, Jantje-2; * ?;         Omges, Freerk
-11; * 1653;  Easge, Easge-4; * 1884;  Zeilstra, Sytze-2; * ?;         Smit, Aafke
-11; * ?;         Pieters, Grietje-4; * 1881;  Zeilstra, Gerben-2; * 1850;  Bouwman, Albert
-11; * ?;         Douwes, Tedtie-4; * 1880;  Zeilstra, Gerben-2; * 1853;  Huizinga, Elizabeth
-11; * 1655;  Easges, Jan-4; * 1878;  Zeilstra, Gerben-2; * 1870;  Huizinga, Bouke
-11; * ?;         Pieters, Nieske-4; * 1876;  Zeilstra, Geertje-2; * ?;         Jager, jan
-11; * ?;         Clases, Pier-4; * ?;         Keizer, Thomas Johan-2; * ?;         Koens, Egberdina
-11; * ?;         Aelses, Meint-4; * ?;         Kok, Martje Pieters-2; * ?;         Heide, Klaas van der
-11; * 1658;  Jellema, Aesge Hendricks-4; * ?;         Jonge, Klaas Jans de-2; * ?;         Veen, Janna ter
-11; * ?;         Taets, Gooikjen-4; * ?;         Laan, Anje Tiemens van der-2; * 1854;  Homan, Johannes Theodorus
-11; * ?;         Agricola, Ruurd Clasen-4; * 1827;  Retsema, Hommina-2; * 1859;  Nanninga, Pieter
-11; * ?;         Jenties, Trijntje-4; * 1829;  Retsema, Anje-2; * 1857;  Arkema, Elijzabeth
-11; * ?;         Willems, Jackle-4; * 1830;  Retsema, Klaas Jans-2; * 1859;  Arkema, Antje
-11; * ?;         Jans, Antie-4; * 1832;  Retsema, Jelte-2; * 1862;  Arkema, Grietje
-11; * 1610;  Hamming, Lutgertien-4; * 1836;  Retsema, Anje-2; * 1863;  Arkema, Akke
-11; * ?;         Hemsing, Jan Willems-4; * 1840;  Retsema, Anje-2; * ?;         Kenter, Jan
-11; * ?;         Tamming, Jantien Reiniers-4; * 1828;  Bouwman, Anje-2; * ?;         Onnes, Knelssien
-10; * 1645;  Holst, Otto-4; * ?;         Fokkens, Jelle Derk-2; * 1865;  Mandema, Johannes
-10; * ?;         Remkes, Tjaakje-4; * ?;         Scherphuis, Maria Margaretha-2; * 1855;  Huizinga, Willem
-10; * ?;         Jans, Hendrik-4; * ?;         Tammenga, Fokke Tiddes-2; * 1881;  Bolt, Fenna
-10; * ?;         Wigbolts, Grietje-4; * ?;         Brouwer, Jacobje Jans-2; * 1910;  Ronda, Mettje Anje
-10; * ?;         Lentinck, Hendrik-4; * ?;         Bosker, Friedrik-2; * 1914;  Ronda, Ente
-10; * 1618;  Böttichius, Niesien-4; * ?;         Helm, Anje van der-2; * ?;         Brands, Ankina
-10; * 1669;  Nijdam, Yde Lieuwes-4; * 1838;  Oosterheerd, Derk Ites-2; * 1866;  Wierenga, Grietje
-10; * ?;         Rinnerts, Geertje-4; * ?;         Harsma, Derk Cornelis-2; * 1874;  Wierenga, Jantje
-10; * 1678;  Bangma, Jan Oedse-4; * ?;         Wieringa, Henderica Geerts-2; * 1873;  Wierenga, Rikkert Klaas
-10; * ?;         Sybrens, Baukjen-4; * ?;         Faber, Folkert-2; * 1876;  Wierenga, Roelina
-10; * ?;         Janses, Keimpe-4; * ?;         Hofstra, Fokje-2; * 1868;  Wierenga, Klasina
-10; * ?;         Hindriks, Geertjen-4; * ?;         Lageweg, Yde van de-2; * 1860;  Bos, Jan
-10; * 1646;  Selbach, Johan van-4; * ?;         Goot, Elizabeth van der-2; * 1862;  Boer, Frouwke de
-10; * ?;         Schickhart, Maria-4; * ?;         Vries, Yde de-2; * 1861;  Offeringa, Pauwel
-10; * 1695;  Bangma, Obbe-4; * ?;         Osinga, Geertje-2; * 1852;  Gaaikema, Jakob Jakob
-10; * 1702;  Bangma, Baukjen-4; * ?;         Kerkhoff, Ferdinand Leonardus-2; * ?;         Boer, Hiltje
-10; * 1706;  Bangma, Douwe-4; * ?;         Mulder, Johanna Aletta-2; * ?;         Doornbos, Simon E.
-10; * 1625;  Selbach, Steven van-4; * ?;         Bakker, Akke-2; * ?;         Bolhuis, Anje
-10; * ?;         Froon, Hendrik Jans-4; * ?;         Faber, Pier-2; * ?;         Buining, Louw
-10; * ?;         Hindriks, Degien-4; * ?;         Leistra, Jan-2; * ?;         Idema, Aagje
-10; * 1686;  Jellema, Wybe Pieters-4; * ?;         Sytsma, Grietje-2; * ?;         Noom, Jacob
-10; * 1685;  Poulos, Rints-4; * ?;         Zelvius, Aaltje-2; * ?;         Damme, Maatje van
-10; * 1634;  Altenburg, Ruurd Douwes-4; * ?;         Huizenga, Klaas Berends-2; * ?;         Coolman, Fiepke
-10; * 1635;  Douwes, Aukien-4; * ?;         Noordhuis, Antje-2; * ?;         Huizinga, Nantje
-10; * ?;         Jenties, Jackle-4; * ?;         Conradi, Hendrik-2; * 1858;  Nienhuis, Roelf
-10; * ?;         Jetzes, Wytske-4; * ?;         Magdalena, Huitema-2; * 1880;  Huizenga, Swaantje
-10; * 1681;  Tjeerdts, Sikke-4; * ?;         Mulder, Geujien-2; * 1884;  Atzema, Aaito Geert
-10; * ?;         Joukes, Jeltje-4; * ?;         Postma, Johanna-2; * 1873;  Jager, Egbert
-10; * ?;         Heins, Tiete-4; * 1832;  Bouwman, Hendrik-2; * 1875;  Luitjens, Elizabeth Martens
-10; * ?;         Bangma, Johannes Douwes-4; * 1861;  Ruitenga, Bieuwke-2; * 1881;  Luitjens, Sietsko Martens
-10; * ?;         Bangma, Jeske-4; * 1812;  Zuidema, Ietje-2; * 1852;  Bouwes, Theodorus Johannes
-10; * 1727;  Bangma, Trijntje Douwes-4; * ?;         Draijer, Marinus-2; * 1881;  Toppinga, Jantina
-10; * 1730;  Bangma, Claas Douwes-4; * ?;         Mellema, Grietje-2; * 1867;  Arkema, Kornelis
-10; * 1737;  Bangma, Lolke Douwes-4; * 1878;  Jellema, Fokje-2; * 1868;  Arkema, Elizabeth Willems
-10; * 1741;  Abbema, Saapke Jacobs-4; * 1880;  Jellema, Ettje-2; * 1870;  Arkema, Klaas
-10; * 1704;  Bangma, Douwe-4; * 1883;  Gerbrandy, Jouke-2; * 1873;  Arkema, Klaas
-10; * 1715;  Clases, Dieuwke-4; * 1883;  Jellema, Fokje-2; * 1873;  Bruggers, Wupke
-10; * ?;         Eesges, Eesge-4; * 1978;  Jansma, Menne-2; * 1861;  Wiersema, Luurt Heerko
-10; * ?;         Eesges, Aafke-4; * 1885;  Jellema, Poppe-2; * ?;         Allersma, Egge
-10; * 1679;  Jans, Easge-4; * 1890;  Hofman, Pietje-2; * ?;         Dijkhuis, Anje Luitjes
-10; * ?;         Ruurds, Lipk-4; * ?;         Stienstra, Jolt-2; * ?;         Glas, Harmen Klaassens
-10; * 1682;  Jellema, Hendrickjen Pytters-4; * ?;         Hoekstra, Akke-2; * ?;         Geertsema, Petrina Gesina
-10; * 1673;  Agricola, Jentjen Ruurds-4; * ?;         Jong, Arend de-2; * 1877;  Toppinga, Geertruida
-10; * 1708;  Heringa, Willem Jackles-4; * ?;         Brune, Sieuwke-2; * 1861;  Luursema, Popko
-10; * ?;         Jellema, Wimke Pytters-4; * ?;         Lochmann van Bennekom, Otto Carl...-2; * 1867;  Wieringa, Antje
-10; * ?;         Piers, Claes-4; * ?;         Coolen, Trijntje-2; * 1873;  Bulstera, Risko
-10; * ?;         Jellema, Hendrick Pytters-4; * 1826;  Bouwman, Anje-2; * 1887;  Bulstera, Garko Bouko
-10; * ?;         Jacobs, Antje-4; * 1882;  Bouma, Antje-2; * 1865;  Zeeburgh, Eliszabeth Dojes van
-10; * ?;         Jellema, Tetje Pytters-4; * ?;         Kamphuis, Roel-2; * ?;         Dam, Wolter van
-10; * ?;         Piers, Wybe-4; * ?;         Nieboer, Gesina Alberts-2; * ?;         Oosterhuis, Dieuwerke
-10; * ?;         Sickens, Menne-4; * 1878;  Jellema, Sytske-2; * 1865;  Lutein, Abraham Johannes
-10; * 1635;  Rodengate, Jan ten-4; * 1862;  Keulen, Atze-2; * 1884;  Dam, Trijntje Johanna van
-10; * 1640;  Jan, Hamming Ten Rodengate-4; * 1880;  Jellema, Gerrit-2; * 1921;  Bos, Jeannette Rensina
-10; * 1645;  Rodengate, Willem ten-4; * 1889;  Jellema, Joukje-2; * ?;         Boer, Eltje
-10; * 1650;  Rodengate, Roelof ten-4; * 1883;  Veer, Sake van der-2; * ?;         Koning, Anje
-10; * 1645;  Hemsing, Aafje-4; * 1885;  Jellema, Sjoerd-2; * 1926;  Roeleven, Pieter
-9; * ?;         Knegt, Pieter-4; * 1887;  Jellema, Anne-2; * 1916;  Jellema, Jacoba Alida
-9; * 1685;  Holst, Andreas-4; * 1879;  Struikmans, Tietje-2; * 1920;  Jellema, Anne
-9; * 1685;  Hendriks, Aafje-4; * ?;         Runia, Sjoerd-2; * 1921;  Zee, Elisabeth Antje van der
-9; * 1681;  Froon, Gerhard-4; * ?;         Houtman, Antje-2; * ?;         Vuyk, Adrianus
-9; * 1682;  Lentinck, Alagonda-4; * ?;         Terpstra, Johannes-2; * ?;         Koers, Jacoba Grietje
-9; * 1717;  Jellema, Jan Wybes-4; * ?;         Lantinga, Attje-2; * ?;         Holkema, Sjoerd
-9; * ?;         Annes, Antje-4; * ?;         Kuiken, Willem-2; * ?;         Groen, Jantje
-9; * ?;         Eiberts, Wypke-4; * ?;         Weima, Fimke-2; * ?;         Mensink, Gradus Hendrikus Antonius
-9; * ?;         Piers, Antje-4; * ?;         Althusius, Jan-2; * ?;         Vilsteren, Hendrika Aleida van
-9; * 1695;  Nijdam, Lieuwe Ydes-4; * ?;         Weerstra, Wiepkjen-2; * 1936;  Jellema, Cornelius Onno
-9; * ?;         Cornelis, Poike-4; * 1899;  Koopmans, Sibbeltje-2; * 1949;  Noordhuis, Klaas Tammo
-9; * ?;         Botes, Folkertje-4; * ?;         Hofstra, Elizabeth-2; * 1936;  Cremers, Adrienne Isabelle Marie
-9; * ?;         Cornelis, Folke-4; * 1824;  Klein, Trijntje-2; * 1938;  Jellema, Anne Otto
-9; * ?;         Tiedes, Anne-4; * 1825;  Krol, Abram-2; * ?;         Peletier, Huibert Cornelis
-9; * ?;         Abes, Oepke-4; * 1826;  Klein, Aaltje-2; * ?;         Hartman, Dieuwke Hiske
-9; * ?;         Tjepkes, Mayke-4; * 1824;  Prins, Abraham-2; * 1940;  Jellema, Bouwo Marcus
-9; * ?;         Gerrits, Gerben-4; * ?;         Struvé, Jan Willems-2; * 1935;  Calkoen, Marjan Patricia
-9; * ?;         Hilarides, Lammert Piters-4; * ?;         Heeres, Janna-2; * 1936;  Jellema, Ietje
-9; * ?;         Hibma, Antje Piters-4; * 1816;  Ritsema, Hommina Jacobs-2; * 1936;  Houtman, Willem Adriaan
-9; * 1723;  Bangma, Johannes Douwes-4; * 1817;  Ritsema, Hommina Jacobs-2; * 1941;  Jellema, Jelle Lucas
-9; * 1725;  Bangma, Antje Jans-4; * 1798;  Houwerzijl, Boele-2; * 1941;  Drabbe, Anka Jacomina
-9; * 1654;  Keimpes, Jan-4; * 1819;  Retzema, Harmke Jakobs-2; * ?;         Binnendijk, Nicolaas
-9; * ?;         Bangma, Eelkjen-4; * 1822;  Retsema, Jelte Jacobs-2; * ?;         Swemle, Gisabeth Christine
-9; * ?;         Bangma, Sybren-4; * 1825;  Fokkens, Martha Alberts-2; * 1943;  Jellema, Lucas Jelle
-9; * ?;         Bangma, Tjietske-4; * ?;         Veldman, Hindrik Lambartus-2; * 1944;  Veeneklaas, Ruut Marianne
-9; * ?;         Sijgers, Helmer-4; * ?;         Tempel, Sietje Derks-2; * 1842;  Rietema, Menje
-9; * ?;         Janssen, Trijne-4; * ?;         Schuur, Reinder Jurriens-2; * 1874;  Doornbos, Luurt
-9; * 1673;  Altenburg, Jan Ruurds-4; * ?;         Vos, Neeltje Klaassens-2; * 1879;  Kromhout van der Meer, Trijntje
-9; * 1675;  Gerbens, Jancke-4; * 1850;  Feenstra, Albert-2; * 1857;  Sietsema, Klaas
-9; * ?;         Ulbes, Jan-4; * 1925;  Kuilema, Everhardus-2; * 1864;  Wijdeveld, Grietje
-9; * ?;         Abrahams, Janke-4; * ?;         Cnossen, Aukje-2; * 1940;  Jellema, Jelle
-9; * ?;         Altenburg, Aaght Ruurds-4; * 1867;  Hoekstra, Lutske Martens-2; * 1942;  Hoes, Maria Elisabeth Jos
-9; * ?;         Sjoerds, Sytze-4; * 1866;  Veen, Oege Taekes-2; * 1945;  Jellema, Jan
-9; * ?;         Altenburg, Marij-4; * 1851;  Hoekstra, Hendrik-2; * 1952;  Jellema, Arnold
-9; * 1655;  Jackles, Jantie-4; * 1854;  Hoekstra, Marten-2; * 1957;  Jansma van der Ploeg, Catharina ...
-9; * ?;         Altenburg, Saekele Ruurds-4; * 1857;  Hoekstra, Jeltje-2; * ?;         Moerman, Willy
-9; * ?;         Martens, Aaltje-4; * 1855;  Hoekstra, Jeltje-2; * 1858;  Rietema, Trientje
-9; * ?;         Sikkes, Joujke-4; * 1859;  Hoekstra, Geeske-2; * 1860;  Rietema, Simon Petrus
-9; * ?;         Melis, Rigtje-4; * 1864;  Hoekstra, Grietje-2; * 1862;  Rietema, Trientje
-9; * 1665;  Jeltes, Popke-4; * 1866;  Hoekstra, Sjoukje-2; * 1863;  Rietema, Fokko
-9; * ?;         Wierts, Tiapke-4; * 1870;  Hoekstra, Froukje-2; * 1867;  Rietema, Anje
-9; * ?;         Pieters, Anje-4; * 1873;  Hoekstra, NN-2; * 1870;  Rietema, Jan
-9; * 1720;  Bangma, Tjeedske Obbes-4; * 1855;  Westerling, Anna-2; * 1871;  Rietema, Mennette
-9; * 1722;  Bangma, Claas Obbes-4; * 1854;  Kramer, Dieuwke-2; * 1834;  Wiertsema, Geert Jans
-9; * 1724;  Bangma, Sikke Obbes-4; * 1859;  Stobbe, Anne Gaukes-2; * 1865;  Heidema, Mina (Mijna)
-9; * 1724;  Bangma, Dirk Obbes-4; * 1862;  Inia, Pier Hermanus-2; * 1868;  Meijer, Diewertje
-9; * 1727;  Bangma, Lieuwke Obbes-4; * 1826;  Minnen, Johannes Atzes van-2; * 1866;  Wierenga, Catharina
-9; * 1739;  Bangma, Antje Obbes-4; * ?;         Algra, Hendrik Aans-2; * ?;         Boerdema, Tjaerd
-9; * 1735;  Bangma, Dirk Obbes-4; * ?;         Atema, Antje Aukes-2; * 1910;  Jellema, Anne
-9; * ?;         Ortinga, Lijsbeth Martens-4; * ?;         Postmus, Hendrik Alberts-2; * 1911;  Jellema, Boukje
-9; * ?;         Elkoma, Eelke-4; * ?;         Bos, Systke Tjallings-2; * ?;         Jong, Marten Hiljes de
-9; * ?;         Gerbens, Tjerk-4; * ?;         Hoekstra, Oege Liekeles-2; * 1913;  Jellema, Matzen
-9; * ?;         Eelkema, Eelke-4; * ?;         Vries, Grietje Errits de-2; * 1912;  Tiemersma, Jan Sake
-9; * 1632;  Bangma, Trijntje Jans-4; * 1856;  Hoekstra, Jan-2; * 1915;  Jellema, Botte
-9; * 1738;  Bangma, Douwe Obbes-4; * 1856;  Landheer, Aaltje-2; * 1916;  Jellema, Tjitske
-9; * 1739;  Bangma, Grietje Obbes-4; * 1858;  Hoekstra, Hendrik-2; * 1923;  Burema, Geert Wildrik
-9; * ?;         Jentjes, Gerlof-4; * 1860;  Hoekstra, Evert-2; * 1918;  Jellema, Aantje
-9; * 1742;  Bangma, Oedts Obbes-4; * 1861;  Fokkinga, Elizabeth-2; * 1919;  Vries, Sep de
-9; * ?;         Oijtters, Lijsbert-4; * 1862;  Hoekstra, Pieter-2; * 1920;  Jellema, Pieter
-9; * 1739;  Bangma, Douwe Obbes-4; * 1864;  Veltman, Sjoukje-2; * 1925;  Jellema, Uiltje
-9; * ?;         Sikkens, Jouk-4; * 1869;  Hoekstra, Geeske-2; * 1926;  Blom, Johannes Nicolaas
-9; * ?;         Tichelaar, Jacob-4; * 1874;  Koolstra, Wybe-2; * ?;         Poortman, Engelbertus Marinus
-9; * ?;         Annes, Baukje-4; * 1871;  Hoekstra, Antje-2; * ?;         Nio, Njo Swan
-9; * 1726;  Jellema, Gertje Hendricks-4; * 1873;  Jaarsma, Frans-2; * 1867;  Tammens, Fokko
-9; * ?;         Rinties, Beint-4; * 1874;  Hoekstra, Sjouke-2; * 1866;  Wierenga, Trijntje
-9; * ?;         Melles, Gauke-4; * 1876;  Boer, Lubbina de-2; * 1869;  Tammens, Aurelia
-9; * 1715;  Jellema, Jetske Wybes-4; * ?;         Soest, Elizabeth van-2; * 1860;  Senden, Wigbold Coens van
-9; * ?;         Tjeerds, Yde-4; * ?;         Hofmeijer, Gerrit Hendrik-2; * 1870;  Tammens, Fredericus
-9; * ?;         Jellema, Pieter Wybes-4; * 1874;  Dam, Ebbele-2; * ?;         Dijkhuis, Jan
-9; * ?;         Jellema, Hendrik Wybes-4; * ?;         Dam, Douwe-2; * ?;         Doornbos, Eltje
-9; * ?;         Jellema, Paulus Wybes-4; * ?;         Sikkens, Jantje-2; * 1874;  Tammens, Trijntje
-9; * ;          Meijer, Pieter Oeges-4; * 1852;  Zinderen, Atze van-2; * 1872;  Meijer, Jacob Emo
-9; * ?;         Arends, Sjoukjen-4; * 1854;  Zinderen, Froukje van-2; * 1870;  Tammens, Pieterke
-9; * ?;         Hettema, Hette Annes-4; * 1857;  Zinderen, Marten van-2; * 1870;  Boer, Harmannus Jan
-9; * ?;         Tjallings, Tietje-4; * 1861;  Pol, Hendrik-2; * 1867;  Tammens, Fokko
-9; * ?;         Bakker, Botte Clases-4; * 1843;  Bouman, Arend-2; * 1875;  Wijk, Magrietje
-9; * ?;         Cornelis, Aukjen-4; * 1853;  Slacht, Jantje van der-2; * 1919;  Jellema, Martzen
-9; * ?;         Sickes, Menne-4; * 1866;  Luchtenberg, Tetje-2; * 1919;  Houten, Johanna van
-9; * ?;         Mennes, Sicke-4; * 1863;  Pol, Pieter-2; * 1888;  Koekkoek, Klaas
-9; * ?;         Jansen, Fennie-4; * 1865;  Pol, Tjerk-2; * 1887;  Wilkens, Geertje
-9; * ?;         Nijewier, Johannes Fockes van-4; * 1867;  Pol, Fintje-2; * 1902;  Hilbrands, NN
-9; * ?;         Freriks, Geertruth (of Geteruth)-4; * 1869;  Pol, Jan-2; * 1904;  Hilbrands, NN
-8; * ?;         Aysges, Harmen-4; * 1870;  Velde, Antje van der-2; * 1910;  Hilbrands, Willem Jan
-8; * 1722;  Pieters, Hendrik-4; * 1867;  Pol, Jan-2; * 1880;  Tammens, Aaltje Geertruida
-8; * 1714;  Johannes, Trijntje-4; * 1871;  Pol, Jochum-2; * 1880;  Wibbens, Reinder
-8; * ?;         Veenstra, Jan Berend-4; * 1870;  Oegema, Johannes-2; * 1881;  Tammens, Trientje Catharina Hend...
-8; * ?;         Pieters, Hendrik-4; * 1872;  Veer, Tetje Lykeles van der-2; * 1878;  Heimberg, Tjaard Konraad
-8; * ?;         Johannes, Froukje-4; * ?;         Pot, Symen Pieters-2; * 1876;  Tammens, Tammo
-8; * ?;         Berends, Jan-4; * ?;         Brouwer, Piertje Hettes-2; * 1884;  Tammens, Mettje
-8; * ?;         Sakes, Jeltje-4; * ?;         Rijnders, Geertje-2; * 1872;  Tammens, Fokke
-8; * ?;         Andries, Hylke-4; * 1831;  Werkman, Abele Feddes-2; * 1874;  Tammens, Jacob
-8; * ?;         Hernstra, Geartsje Boeles-4; * 1848;  Vries, Martje Jeens de-2; * 1887;  Heemstra, Kornelia
-8; * ?;         Nannes, Pieter-4; * ?;         Jong, Ynte Hiltjes de-2; * 1880;  Tammens, Georg
-8; * ?;         Jacobs, Teatske-4; * ?;         Terpstra, Tjitske Gerrits-2; * 1881;  Schmidt, Cornelia Johanna Maria
-8; * ?;         Jans, Johannes-4; * ?;         Meulen, Johannes Heerkes van der-2; * 1885;  Tammens, Johannes Martinus
-8; * 1773;  Tjerks, Loltje-4; * ?;         Westra, Baukje Tjipkes-2; * 1888;  Spiets, Geertje
-8; * 1695;  Wondaal, Baarend-4; * ?;         Bruggen, Lieuwe Lieuwes van-2; * 1886;  Tammens, Aallidus Martinus
-8; * 1698;  Knegt, Aagtje Pieters-4; * ?;         Kootstra, Saapke Wiebes-2; * 1879;  Leima, Grietje
-8; * ?;         Vliet, Aart van-4; * ?;         Veen, Sjoerd van der-2; * 1875;  Wijk, Klaas
-8; * ?;         Taekes, Ysbrand-4; * ?;         Bosma, Aafke-2; * 1888;  Sipma, Hermanus
-8; * ?;         Tacoma, Hesseltje-4; * ?;         Prins, Reinder-2; * 1881;  Leima, Pieterdientje
-8; * ?;         Heeres, Pier-4; * ?;         Westra, Trijntje-2; * 1877;  Wijk, Jan Ernst
-8; * ?;         Jacobs, Anke-4; * ?;         Clevering, Jan-2; * 1885;  Leima, Pieter Jans
-8; * 1716;  Holst, Otto Andries-4; * ?;         Linker, Grietje-2; * 1883;  Kampen, Geertje van
-8; * 1692;  Froon, Hendrika Gerhards-4; * 1850;  Voordewind, Feitse Douwes-2; * 1891;  Blink, Enna
-8; * 1692;  Froon, Henderikus-4; * 1854;  Voordewind, Feijtse-2; * 1887;  Broekema, Adriana
-8; * 1692;  Froon, Gerhard-4; * 1857;  Goedhart, Pieternella-2; * 1889;  Broekema, Jeannette Alida
-8; * ?;         Geertsema, Jacoba Aletta-4; * ?;         Koogh, Ferdinand van der-2; * 1923;  Dijk, Martha Annie van
-8; * ?;         M, Gammina Aletta-4; * ?;         Versteeg, Cornelia-2; * 1925;  Dijk, Marten Pieter van
-8; * ?;         Runya, Rintje Joukes-4; * 1852;  Meyer, Jan-2; * 1927;  Dijk, Hielke Andries van
-8; * ?;         Hilbrands, Grietje-4; * 1856;  Meyer, Wybe-2; * 1913;  Schraa, Sijtske
-8; * 1734;  Popta, Eibert Wypkes van-4; * 1858;  Meyer, Stijntje Franzes-2; * ?;         Cnossen, Jan
-8; * ?;         Gerlofs, Sytske-4; * 1860;  Meyer, Jan Franzes-2; * ?;         Bajema, Aaltje
-8; * 1744;  Nijdam, Geertje Lieuwes-4; * 1860;  Bakker, Antje-2; * ?;         Gerbrandij, Sjoerd
-8; * 1737;  Wypkes, Jeltie-4; * 1862;  Meyer, Wiebe Franzes-2; * ?;         Wiegersma, Aaltje
-8; * 1736;  Wypkes, Pier-4; * 1864;  Meyer, Auke Franzes-2; * ?;         Pruiksma, Popke
-8; * 1738;  Wypkes, Douwe-4; * 1866;  Bruinsma, Antje-2; * ?;         Boer, Sietske de
-8; * 1739;  Wypkes, Douwe-4; * ?;         Lindner, Klaas-2; * 1917;  Elgersma, Pleuntje
-8; * 1742;  Wypkes, Take-4; * 1866;  Meyer, Akke Franzes-2; * ?;         Boer, Jan de
-8; * 1744;  Wypkes, Tjietske-4; * 1868;  Meyer, Jasperina-2; * ?;         Boer, Grietje Asselina de
-8; * 1746;  Wypkes, Take-4; * 1870;  Meyer, Popke-2; * ?;         Veer, Doede van der
-8; * ?;         Gerlofs, Jacob-4; * 1870;  Ponne, Boukje-2; * 1877;  Leima, Martje
-8; * ?;         Gerlofs, Martsen-4; * 1894;  Feenstra, Johannes-2; * ?;         Jongbloed, Aen
-8; * ?;         Popta, Janke Leenderts van-4; * 1868;  Halma, Gerben-2; * ?;         ?, Gatske
-8; * ?;         Harms, Duttje-4; * ?;         Alkema, Geert-2; * ?;         Stellingwerf, Johannes
-8; * 1749;  Wypkes, Hinke-4; * ?;         Wit, Antje de-2; * ?;         Visser, Janke
-8; * ?;         Saekeles, Pytter-4; * ?;         Algra, Watze-2; * 1926;  Bekius, Akke
-8; * ?;         Holkeboer, Klaas Jacobs-4; * ?;         Rekker, Aukje-2; * 1922;  Oudega, Andrea
-8; * ?;         Oepkes, Tjitske-4; * 1870;  Westra, Rinze Egberts-2; * 1889;  Postma, Foltje
-8; * 1746;  Hilarides, Schelte Lammerts-4; * 1863;  Postma, Ruurdje-2; * 1888;  Postma, Luitzen
-8; * 1751;  Bangma, Grietje Johannes-4; * 1853;  Bosgraaf, Halbe-2; * 1887;  Postma, Harm
-8; * 1759;  Jellema, Anne Jans-4; * ?;         Putten, Adrianus van-2; * 1886;  Postma, NN
-8; * 1759;  Hettema, Jildou Hettes-4; * ?;         Fritz, Margaretha-2; * 1901;  Postma, NN
-8; * ?;         Sjaerdema, Gerrit Piers-4; * ?;         Moolen, Hendrik van der-2; * 1898;  Postma, Aukje
-8; * ?;         Cornelis, Jeltje-4; * ?;         Wiggers, Catharina Johanna-2; * 1894;  Postma, Geeske
-8; * ?;         Zandstra, Douwe Sjirks-4; * ?;         Moolen, Johannes Lambertus Jozep...-2; * 1892;  Postma, Geeske
-8; * ?;         Doedes, Klara-4; * ?;         Zodenkamp, Helena-2; * 1893;  Postma, Geeske
-8; * 1751;  Boersma, Ysbrand Gerbens-4; * ?;         Altena, Justina Maria Petronella...-2; * 1891;  Postma, Wytske
-8; * 1749;  Jong, Willemke Annes de-4; * ?;         Bergsma, Cornelis-2; * 1892;  Bruinsma, Ate
-8; * ?;         Gosse, Ulbe-4; * ?;         Brekeveld, Aaltje-2; * 1895;  Dekken, Luitzen
-8; * ?;         Jans, Janke-4; * ?;         Klaver, Lubbert-2; * ?;         ?, Frieda
-8; * 1682;  Jans, Keimpe-4; * ?;         Starkenburg, Antje-2; * 1878;  Zuidema, Pieter
-8; * 169;       Heukelem, Claas Claassens van-4; * 1882;  Oegema, Geertje-2; * 1880;  Zuidema, Jan
-8; * ?;         Cornelis, Jantje-4; * 1878;  Meer, Hendrik van der-2; * 1884;  Zuidema, Geert
-8; * ?;         Wolters, Fenje-4; * 1878;  Oegema, Frouwkje-2; * 1886;  Zuidema, Anje
-8; * 1743;  Nijdam, Cornelis Lieuwes-4; * 1873;  Meyer, Gerard-2; * 1870;  Sasveld, Geeske
-8; * 1666;  Helmer, Sijger-4; * 1875;  Meyer, Jasperina-2; * 1881;  Dijk, Foekje van
-8; * ?;         Haijes, Aefke-4; * 1865;  Weekens, Jantje-2; * 1884;  Ritsema, Klaassien
-8; * 1753;  Jellema, Wybe Jans-4; * 1863;  Visser, Feike-2; * 1884;  Meulen, Jan van der
-8; * 1807;  Joukes, Jeltje-4; * ?;         Hoekstra, Rein Gerbens-2; * 1877;  Wieringa, Tonnis
-8; * 1712;  Altenburg, Douwe Jans-4; * ?;         Hoekstra, Hankje Cornelis-2; * 1879;  Wieringa, Tammo
-8; * 1718;  Jans, Grietje-4; * 1890;  Visser, Ankje-2; * 1885;  Wieringa, Hommina
-8; * 1718;  Altenburg, Saekele Jans-4; * 1856;  Graaf, Folkert de-2; * 1887;  Wieringa, Hendrik
-8; * ?;         Wybes, Willemke-4; * 1871;  Zuidersma, Antje-2; * 1882;  Jonker, Anje
-8; * ?;         Mosselman, Thomas Harmens-4; * 1854;  Kempenaar, Beitske-2; * 1886;  Hekkema, Aafke
-8; * ?;         Lammers, Antje-4; * ?;         Visser, Hidzer Wybes-2; * ?;         Gros, Johannes
-8; * ?;         Visser, Rijmpie-4; * ?;         Weistra, Akke Jelkes-2; * ?;         N., Catharina
-8; * ?;         Jans, Gerrit-4; * ?;         Westra, Gaele Annes-2; * 1911;  Jellema, Jintje
-8; * ?;         Jans, Hendrikje-4; * ?;         Postma, Antje Berends-2; * 1914;  Jellema, Martzen
-8; * 1690;  Popkes, Jelte-4; * ?;         Vries, Gaatze de-2; * 1912;  Hoogland, Willem Jans
-8; * ?;         Tjapkes, Lijsabeth-4; * ?;         Westra, Marijke-2; * 1917;  Jellema, Wieger
-8; * ?;         Derks, Luije-4; * ?;         Vries, Anne Dirks de-2; * 1918;  Jellema, Wiepk
-8; * ?;         Gabri, Aafke-4; * ?;         Koop, Edom-2; * 1917;  Terpstra, Hans
-8; * 1750;  Bangma, Baukje Johannes-4; * 1865;  Graaf, Gerrit de-2; * 1921;  Jellema, Pieter
-8; * 1754;  Bangma, Jan Sikkes-4; * 1867;  Graaf, Gerrit de-2; * 1919;  Terpstra, Wiepke
-8; * 1756;  Bangma, Geertje Sikkes-4; * 1864;  Koning, Saakje-2; * ?;         Veenstra, Paulus
-8; * 1760;  Bangma, Grietje Sikkes-4; * ?;         Hoekstra, Willem-2; * ?;         Vries, Corneliske de
-8; * 1762;  Bangma, Lieukien Sikkes-4; * ?;         Ruiter, Jitske de-2; * ?;         Kuipers, Jacob Jetse
-8; * 1765;  Bangma, Antje Sikkes-4; * ?;         Brouwer, Jan-2; * ?;         N., Hieke
-8; * 1768;  Bangma, Obbes Sikkes-4; * ?;         Schepel, Saartje-2; * ?;         Nijdam, Jaring
-8; * ?;         Bangma, Antje Sickes-4; * 1862;  Graaf, Trientje de-2; * ?;         Heerschop, Feike
-8; * 1774;  Bangma, Dirk Sikkes-4; * 1858;  Bij, Jan van der-2; * ?;         Veen, Getje van der
-8; * 1757;  Tichelaar, Geertje Jacobs-4; * 1871;  Graaf, Jelle de-2; * 1886;  Postma, Harm
-8; * ?;         Joukes, Jeltje-4; * 1865;  Westra, Aukje-2; * 1889;  Vries, Grietje de
-8; * ?;         Dijk, Douwe van-4; * ?;         Spierenburg, Hendrika-2; * 1888;  Postma, Pieter
-8; * ?;         Douwes, Aaltje-4; * ?;         Lulofs, Sije-2; * 1892;  But, Anthonetta
-8; * ?;         Bruinsma, Hilbrand Jelles-4; * ?;         Meulen, Gerkje Baukes van der-2; * 1889;  Wietzema, Elizabeth
-8; * ?;         Johannes, Willemke-4; * ?;         Pilat, Dirk-2; * 1890;  Wietzema, Janke
-8; * ?;         Jellema, Tytje Jans-4; * ?;         Postma, Hebeltje-2; * 1882;  Vink, Klaas
-8; * ?;         Jellema, Hotske Jans-4; * ?;         Douma, Brugt Douwes-2; * 1892;  Kalk, Grietje
-8; * 1753;  Meijer, Oege Pieters-4; * ?;         Tjoelker, Wytske-2; * 1883;  Laan, Jelle van der
-8; * ?;         Jellema, Murk Jans-4; * 1876;  Graaf, Janke de-2; * 1884;  Wijmega, Baukje
-8; * ?;         Jellema, Rintje Jans-4; * 1870;  Fokkens, Johannes-2; * 1881;  Laan, Lubbert van der
-8; * ?;         Jellema, Hendrik Jans-4; * 1875;  Graaf, Johannes de-2; * 1881;  Kooistra, Antje
-8; * ?;         Jellema, Hendrik Jans-4; * 1871;  Vries, Folkert de-2; * 1898;  Smedes, Tjitske
-8; * 1751;  Egberts, Bregtje-4; * 1868;  Vries, Johannes de-2; * 1895;  Smedes, Klaas
-8; * ?;         Hettema, Maaike-4; * 1890;  Jongsma, Geertje-2; * 1998;  Hamming, Christina
-8; * ?;         Gerrits, Lysbeth-4; * 1865;  Vries, Gerritje de-2; * 1891;  Smedes, Anke
-8; * 1776;  Bakker, Janke Bottes-4; * 1863;  Vries, Gelske de-2; * 1891;  Kamstra, Willem
-8; * ?;         Dykstra, Pieter Ents-4; * 1869;  Boerrigter, Lucas Hendrik-2; * 1890;  Smede, Tije
-8; * ?;         Obbes, Trijntje-4; * ?;         Straatsma, Oense-2; * 1893;  Smedes, Teye
-8; * ?;         Reinders, Pieter-4; * ?;         Meer, Jeltje van der-2; * 1893;  Veenstra, Grietje
-8; * ?;         Pieters, Maaike-4; * ?;         Krieken, Aart van-2; * 1887;  Smedes, Melle
-8; * ?;         Willems, Aafke-4; * 1860;  Vries, Folkert de-2; * 1891;  Benedictus, Rinske
-8; * 1671;  Helmers, Jan-4; * 1860;  Vries, Gerrit-2; * 1885;  Smedes, Lubbert
-8; * 1673;  Helmers, Lammert-4; * 1858;  Vries, Sytske de-2; * 1876;  Veen, NN van der
-8; * ?;         Helmers, Stijne-4; * 1856;  Feenstra, Louw-2; * 1878;  Veen, Lucia van der
-8; * ?;         Helmers, Elske-4; * ?;         Vries, Bernardus de-2; * 1880;  Veen, Ena van der
-8; * 1683;  Helmers, Haije-4; * ?;         Koning, Hendrika-2; * 1875;  Veen, Djoeke van der
-8; * ?;         Mennes, Sikke-4; * ?;         Wissink, Engelina-2; * 1884;  Veen, Djoeke Esra van der
-8; * ?;         Reinjes, Stientje-4; * ?;         Fagel, Petrus Gulijalmes Antonius-2; * 1878;  Helmers, Hielke
-8; * ?;         Everts, Marretien-4; * ?;         Passieux, Johannamaria Alberta-2; * 1876;  Helmers, Roelof
-8; * ?;         Willem, Trientje-4; * 1847;  Vries, Gerrit de-2; * 1873;  Helmers, Hielke
-8; * 1657;  Helmers, Feike (of: Freerk)-4; * 1848;  Kempenaar, Gelske-2; * 1872;  Helmers, Zacharias
-8; * 1661;  Helmers, Mettie-4; * 1849;  Vries, Grietje de-2; * 1870;  Helmers, Petronella
-8; * 1663;  Helmers, Taelke (of: Foelke)-4; * 1853;  Jeltema, Jan-2; * 1868;  Helmers, Lucia Catharina
-7; * 1757;  Hoekstra, Pyter Hendriks-4; * 1852;  Vries, Trijntje de-2; * 1874;  Sytsma, Wilhelmina Frederika
-7; * 1768;  Veenstra, Baaike Jans-4; * 1855;  Kempenaar, Sytze-2; * 1891;  Hus, Elisbeth Arnolda Dorothea
-7; * 1767;  Roolving, Hendrik Jans-4; * 1854;  Vries, Douwe de-2; * ?;         Oudenrijn, Hendricus Johannes va...
-7; * 1762;  Hendriks, Fokje-4; * 1874;  Haan, Baukje de-2; * ?;         Mulder, Hendrika Maria
-7; * 1752;  Rijpma, Sake Jans-4; * 1857;  Vries, Pieter de-2; * 1892;  Siegers, Andries Nicolaas
-7; * 1765;  Henstra, Antje Hylkes-4; * 1849;  Postma, Gerke-2; * 1893;  Deweerdt, Albertine Hortense Gab...
-7; * ?;         Kroos, Jacob Pieters-4; * 1843;  Smeding, Bontje-2; * ?;         Deweerdt, Gérard Clément Théodore
-7; * ?;         Kool, Elizabeth-4; * ?;         Zuidersma, Jan-2; * ?;         Descamps, Abéline
-7; * ?;         Jorritsma, Sytske Wybes-4; * ?;         Ellen, Hiske van-2; * ?;         Gemert, Martinus Josephus Engelb...
-7; * 1763;  Hoeksma, Fokke Pieters-4; * ?;         Dam, Frans-2; * ?;         Turnhout, Gijsberta Maria van
-7; * ?;         Karsje, Lolkje Johannes-4; * ?;         Looyenga, Fokje-2; * 1864;  Molema, Everardus
-7; * 1765;  Taekema, Taeke Ysbrands-4; * 1877;  Postma, Baukje-2; * 1864;  Molema, Eppo
-7; * 1774;  Hilarides, Antje Scheltes-4; * 1853;  Postma, Tjitske-2; * 1872;  Molema, NN
-7; * 1736;  Wondaal, Arie Barends-4; * 1852;  Postma, Wybe-2; * 1872;  Molema, Jantje
-7; * 1740;  Vliet, Jaapje Aarts van-4; * ?;         Hoekstra, Hille-2; * 1867;  Molema, Johanna
-7; * 1739;  Wondaal, Coenraad-4; * ?;         Westra, Hyke-2; * 1870;  Molema, Johanna
-7; * 1741;  Boschma, Jan Douwes-4; * 1858;  Postma, Johannes-2; * 1875;  Molema, Menze
-7; * 1754;  Rintjes, Ytje-4; * ?;         Dijk, Gerben Roelofs van-2; * 1876;  Denderen, Gezina van
-7; * 1744;  Piers, Bauke-4; * ?;         Molen, Weike Nikels van der-2; * 1871;  Molema, Lambertus
-7; * 1752;  Holst, Degina-4; * 1854;  Postma, Trijntje-2; * 1869;  Molema, Everhardus
-7; * 1742;  Holst, Avina Alegonda-4; * ?;         Postma, Hendrik-2; * 1871;  Molema, Johannes Lambertus
-7; * 1744;  Holst, Nysina-4; * ?;         Westerhof, Binne-2; * 1873;  Bonke, Aleida Dorothea
-7; * 1745;  Holst, Gerhard Andreas-4; * ?;         Vaatstra, Ietje-2; * 1850;  Bouwman, Zwaantje
-7; * 1747;  Holst, Henderika-4; * ?;         Schillat, Friedrich-2; * 1852;  Reukema, Johannes
-7; * 1750;  Holst, Gesina-4; * ?;         Lechner, Marie-2; * ?;         Bakker, Freerk Johannes
-7; * ?;         Weert, Willem de-4; * ?;         Bosgraaf, Freerk-2; * ?;         Hielkema, Anje
-7; * 1765;  Popta, Wypke Eibert van-4; * ?;         Reenen, Hendrika van-2; * 1871;  Bouwman, NN
-7; * 1766;  Holkeboer, Joukjen Klazes-4; * 1849;  Schaafsma, Gerrit-2; * 1860;  Bouwman, Henderika Roelina
-7; * 1767;  Popta, Folkertje van-4; * ?;         Zwart, Jelle Pieters de-2; * 1858;  Bouwman, Gesina Everharda
-7; * 1769;  Popta, Antje van-4; * ?;         Haalstra, Pietje-2; * 1852;  Weerd, Gilles de
-7; * 1773;  Popta, Lieuwe van-4; * ?;         Kamstra, Jan-2; * 1856;  Bouwman, Helmer Leenderts
-7; * 1776;  Popta, Pier van-4; * ?;         Boer, Aafke de-2; * 1877;  Havenga, Catharina Alida
-7; * 1779;  Popta, Lieuwe van-4; * 1849;  Kootstra, Wieger-2; * 1854;  Bouwman, Edzo Leendert
-7; * 1790;  Jellema, Hette Annes-4; * 1870;  Graalman, Pieter-2; * 1852;  Bouwman, Jantje
-7; * 1787;  Sjaerdema, Korneliske Gerrits-4; * 1869;  Graalman, Pieter-2; * 1852;  Borgman, Jakob Tammo
-7; * 1802;  Jellema, Antje-4; * 1868;  Graalman, Betje-2; * ?;         Beckeringh, Derk
-7; * 1772;  Zandstra, Klaas Douwes-4; * 1859;  Graalman, Jantje Pieternella-2; * ?;         Bloema, Aaltje
-7; * 1780;  Boersma, Dirkje Ysbrands-4; * 1860;  Graalman, Jantje Pieternella-2; * ?;         Kadijk, Eme
-7; * 1774;  Zandstra, Tjirk Douwes-4; * 1859;  Ingen, Harm Lubberts Buzeman van-2; * ?;         Rijtma, Eetje
-7; * ?;         Tilstra, Pieter Feikes-4; * 1857;  Graalman, Teunis-2; * ?;         Berghuis, Geert Pieters
-7; * ?;         Jacobs, Beitske-4; * 1861;  Faber, Tjitske-2; * ?;         Haan, Antje Egberts de
-7; * 1760;  Holkeboer, Jacob-4; * ?;         Tongeren, Pieter van-2; * ?;         Molenkamp, Geert
-7; * 1762;  Holkeboer, Oepke-4; * ?;         Pieterse, Maria Theresia-2; * ?;         Bos, Anje
-7; * ?;         Offringa, Sjuk-4; * ?;         Ruibing, Abel Jans-2; * 1849;  Bouwman, Everhardus
-7; * ?;         Bakker, Ytsje Jeltes-4; * ?;         Molema, Trijntje-2; * 1863;  Bouwman, Everhardus
-7; * 1768;  Hoekstra, Gosse Ulbes-4; * ?;         Weeke, Willem-2; * 1869;  Bouwman, Everhardus
-7; * ?;         Pieters, Maaike-4; * ?;         Bosboom, Berendina-2; * 1873;  Boerma, Lucretia Johanna
-7; * 1765;  Ulbes, Gosse-4; * ?;         Brouwers, Nomdo Zuidema-2; * 1857;  Molema, Everhardus
-7; * 1767;  Ulbes, Klaaske-4; * ?;         Roelofs, Anke-2; * 1862;  With, Trijntje de
-7; * 1771;  Ulbes, Jan-4; * ?;         Hofman, Jacobus-2; * 1856;  Molema, Jan
-7; * 1774;  Ulbes, Jan-4; * ?;         Kog, Hinderkien-2; * 1860;  Doorenbos, Martha
-7; * 1777;  Ulbes, Klaas-4; * ?;         Woude, Geert Simon van der-2; * ?;         Blomsma, Markus
-7; * ?;         Floris, Zacharias-4; * ?;         Koning, Wilhelmina-2; * ?;         Knevelman, Wietske
-7; * ?;         Peters, Eijlke-4; * 1852;  Graalman, Eisina-2; * ?;         Hoogeveen, Hendrik
-7; * 1692;  Keimpes, Jan-4; * 1849;  Stenhuis, Hinderikus-2; * ?;         Craje, Karel
-7; * ?;         Peters, Aafke-4; * ?;         Faber, Fokko-2; * 1844;  Boverhuis, Trijntje
-7; * 1693;  Sijgers, Helmer-4; * ?;         Vos, Suzanna-2; * ?;         Duursma, Marten
-7; * 1704;  Harms, Ike-4; * 1854;  Graalman, Wobbina-2; * ?;         Mulder, Maartje Lenzes
-7; * ?;         Potjer, Geert Klaassens-4; * 1832;  Kraaijenga, Feike-2; * 1890;  Molema, Pietertje Diepke
-7; * ?;         Hindriks, Jantje-4; * 1866;  Graalman, Aagje-2; * ?;         Stubbe, Derk
-7; * 1751;  Hilarides, Lammert-4; * 1861;  Kousbroek, Hermanus Roelof-2; * ?;         Bos, Aukje
-7; * 1751;  Hilarides, Johannes-4; * 1864;  Graalman, Jurjen-2; * 1856;  Dam, Jan van
-7; * 1751;  Hilarides, Aukie-4; * 1868;  Vrieze, Stijntje-2; * 1861;  Dekker, Eelje
-7; * 1751;  Hilarides, Syske-4; * 1875;  Dommering, Doetje-2; * ?;         Jager, Nanno
-7; * 1751;  Hilarides, Lamkjen-4; * 1878;  Dommering, Catharina-2; * ?;         Renken, Eppien
-7; * 1751;  Hilarides, Grytje-4; * 1871;  Wulfse, Willem-2; * 1862;  Dam, Heike van
-7; * 1751;  Hilarides, Baukjen-4; * 1870;  Dommering, Wobbina-2; * 1867;  Schrage, Egberta
-7; * 1690;  Heukelem, Wolter Claassens van-4; * 1872;  Herenius, Udo-2; * 1868;  Dam, Jantje van
-7; * ?;         Hartmans, Trijntje-4; * 1872;  Dommering, Anna-2; * 1861;  Schrage, Arend
-7; * 1715;  Huighlum, Lijsbert van-4; * 1867;  Boer, Michael Georg de-2; * ?;         Schrage, Jan
-7; * 1718;  Huighlum, Claas Claassens van-4; * 1867;  Dommering, Cornelia-2; * ?;         Nieboer, Elisabeth
-7; * 1722;  Huighlum, Hindrik Claassens van-4; * 1863;  Dopheide, Harmannus Gerardus-2; * ?;         Mandema, Tammo Dani
-7; * ?;         Son, Leendert van-4; * ?;         Gietelink, Albert-2; * ?;         Boer, Mietje
-7; * ?;         IJsendoorn, Geertrui van-4; * ?;         Greefkes, Wilhelmina Maria-2; * 1854;  Dam, Arend van
-7; * 1747;  Altenburg, Janke Douwes-4; * 1868;  Dommering, NN-2; * 1864;  Meijer, Jacobjen
-7; * ?;         Meer, Feike Volkers van der-4; * 1864;  Hesse, Hendrik Frans Eduard-2; * ?;         Berg, Jan
-7; * ?;         Benjamin, Baukje Simons-4; * 1795;  Schut, Keimpe Zacharias-2; * ?;         Dam, Tietje van
-7; * ?;         Osinga, Sytse Douwes-4; * 1800;  Norg, Geertje Jans van-2; * 1858;  Dam, Eelje van
-7; * ?;         Frankena, Jetske Sierks-4; * 1809;  Laan, Grietje Geerts van der-2; * 1860;  Leeuwerke, Derk
-7; * 1738;  Mosselman, Harmen Thomas-4; * ?;         Huges, Gerrit Jans-2; * ?;         Middel, Wicher
-7; * ?;         Jacobs, Janke-4; * ?;         Bakker, Trijntje Alberts-2; * ?;         Schrage, Jantje
-7; * 1699;  Dob, Albert Gerrits-4; * ?;         Berg, Roelf Gerrits-2; * ?;         Woldering, Willem
-7; * ?;         Jacobs, Trijntje-4; * ?;         Schuth, Trijntje Berends-2; * ?;         Mulder, Jantje
-7; * 1737;  Mennes, Garmt-4; * ?;         Kleininga, Warmer Derks-2; * ?;         Blaauw, Hendrik
-7; * 1733;  Lammerts, Meiske-4; * ?;         Waterman, Geesje Harmens-2; * ?;         Ark, Gezina Catharina van der
-7; * ?;         Omges, Jan Jans-4; * ?;         Rosebeek, Cornelis Simons-2; * 1860;  Dam, Heike van
-7; * ?;         Bos, Geertje Hendriks-4; * ?;         Lange, Jantje Berends-2; * 1852;  Dam, Metje van
-7; * 1721;  Jeltes, Jan-4; * ?;         Koenes, Kornelius Deddens-2; * 1852;  Mulder, David
-7; * 1721;  Pijtters, Reijntje-4; * ?;         Cate, Trijntje Jans ten-2; * ?;         Gruber, Jantje
-7; * ?;         Rijpkes, Roelf-4; * ?;         Snijder, Hindrik Geerts-2; * 1853;  Dam, Geertje vna
-7; * ?;         Derx, Bouke-4; * ?;         Sebes, Jantje-2; * 1838;  Bosma, Eltjo
-7; * ?;         Heeres, Jacob-4; * ?;         Amerika, Jochem Klaassens-2; * 1876;  Zoethout, Jan Helmer
-7; * ?;         Koerts, Martje-4; * ?;         Graaf, Elisabeth Ottes de-2; * 1868;  Jager, Eerke
-7; * ?;         Jeltes, Harm-4; * ?;         Douwes, Roelf Tedes-2; * 1867;  Jager, Pieter
-7; * 1721;  Jeltes, Anje-4; * ?;         Sonnema, Ietje Jacobs-2; * 1889;  Staal, Henderika
-7; * 1722;  Jeltes, Pieter-3; * 1884;  Hoekstra, Pieter (Marten)-2; * 1851;  Bakema, Lulof
-7; * 1727;  Jeltes, Hendrikien-3; * 1884;  Popta, Baukje van-2; * 1830;  Postema, Martje Nannings
-7; * ?;         Arijens (Arijs), Lysabeth-3; * 1826;  Stuivenga, Balster Hindriks-2; * 1852;  Bakema, Heerke
-7; * 1726;  Jeltes, Pieter-3; * 1882;  Hoekstra, Klaske-2; * 1859;  Bakema, Eerke
-7; * 1754;  Harms, Lysabeth-3; * 1886;  Hoekstra, Loltje-2; * ?;         Kielema, Hinderkie
-7; * ?;         Lubbers, Jan-3; * 1888;  Hoekstra, Henderika-2; * ?;         Rouw, Dirk
-7; * 1734;  Luijes, Jantje-3; * 1890;  Hoekstra, Arnoldus-2; * ?;         Roosendaal, Gerritje
-7; * ?;         Cornelis, Jan-3; * 1893;  Hoekstra, Maaike-2; * 1857;  Bakema, Johanna
-7; * ?;         Jans, Anje-3; * 1886;  Popta, Hette van-2; * 1856;  Hoeksema, Tiele
-7; * 1794;  Bangma, Sikke Jans-3; * 1888;  Popta, Taeke Eibert van-2; * 1858;  Cate, Sara ten
-7; * 1778;  Bangma, Tietje Jans-3; * 1890;  Popta, Douwe van-2; * 1844;  Ensing, Willem
-7; * 1783;  Bangma, Douwe Jans-3; * 1890;  Popta, Anne van-2; * 1856;  Cate, Jan ten
-7; * 1783;  Bangma, Tietje Jans-3; * 1894;  Popta, Ytzen van-2; * 1854;  Cate, Annechien ten
-7; * 1784;  Bangma, Jacob Jans-3; * 1903;  Popta, Ysbrandus Anneus van-2; * 1853;  Cate, Annegien ten
-7; * 1788;  Bangma, Tietje Jans-3; * ?;         Walsweer, Janna-2; * 1852;  Bos, Heerke
-7; * 1790;  Bangma, Arentje Jans-3; * ?;         Attema, Corneliske-2; * 1846;  Kempinga, Sara
-7; * 1796;  Bangma, Douwe Jans-3; * 1889;  Hoekzema, Annechien-2; * 1877;  Veenema, Enna
-7; * 1798;  Bangma, Obbe Jans-3; * ?;         Wildschut, Foekjen-2; * 1870;  Wulfing, Egbert
-7; * 1805;  Bangma, Obe Jans-3; * ?;         Groot, Aukje de-2; * 1877;  Veenema, Annechien
-7; * 1792;  Elgersma, Aukje Annes-3; * 1885;  Lever, Andries Gerrit-2; * 1863;  Folkersma, Pieter
-7; * 1792;  Dijk, Sjoukjen Douwes van-3; * 1885;  Weringh, Klaas van-2; * 1874;  Veenma, Geessien
-7; * 1798;  Reidsma, Douwe Saskers-3; * 1885;  Dijk, Johannes van-2; * 1865;  Visser, Janke
-7; * 1799;  Alkema, Antje Baukes-3; * 1891;  Dam, Annechien van-2; * 1865;  Kloosterhuis, Garmt
-7; * 1785;  Jellema, Rigtje-3; * 1891;  Wal, Nanneko Johannes van der-2; * 1862;  Visser, Grietje
-7; * 1781;  Cooistra, Jan Abes-3; * 1862;  Potjer, Menno Roelf-2; * 1865;  Bruining, Klaas
-7; * 1890;  Leeuw, Berend Josephus de-3; * 1877;  Heukelem, Stientje van-2; * ?;         Oomkes, Oomke Jans
-7; * 1785;  Bangma, Baukje Jans-3; * 1854;  Potjer, Jantje-2; * ?;         Hooites, Frederika
-7; * 1786;  Bangma, Trijntje Jans-3; * 1855;  Potjer, Wubbina-2; * ?;         Mulder, Jan
-7; * 1794;  Plat, Baukje Tjerks-3; * 1858;  Potjer, Elisabeth-2; * ?;         Vos, Trijntje
-7; * 1782;  Bonnema, Oepke Sytzes-3; * 1860;  Potjer, Katrina Johanna-2; * 1858;  Visser, Aaltje
-7; * 1784;  Abbema, Lieuwe Pieters-3; * 1871;  Potjer, Zacharias-2; * 1852;  Vrieze, Berent
-7; * 1783;  Bruinsma, Feike Hilbrands-3; * 1846;  Schuth, Hindrik-2; * ?;         Bouman, Kornelis
-7; * 1788;  Leeman, Willem Herkes-3; * 1858;  Wolthoorn, Hendrik-2; * ?;         Huizing, Antje
-7; * 1787;  Jellema, Antje Wybes-3; * 1851;  Hilbrands, Marten-2; * ?;         Schenkel, Gerrit
-7; * 1781;  Jellema, Tjalling Murks-3; * 1874;  Klein, Zwanette-2; * ?;         Comello, Anna
-7; * 1785;  Jellema, Jan Murks-3; * 1893;  Feenstra, Simon-2; * ?;         Bouwman, Oomke
-7; * 1788;  Jellema, Tietje Murks-3; * 1882;  Vries, Folkje de-2; * ?;         Veen, Lubbina van der
-7; * 1787;  Jellema, Jan Rintjes-3; * 1984;  Hofmeijer, Derk-2; * 1852;  Visser, Trijntje
-7; * 1794;  Jellema, Hette Murks-3; * 1873;  Heukelem, Petronella van-2; * 1844;  Schut, Markus
-7; * 1783;  Dykstra, Janke Pieters-3; * 1875;  Heukelem, Martha van-2; * ?;         Veninga, Lucas
-7; * 1787;  Westra, Tietje Pieters-3; * 1879;  Heukelem, Trijntje van-2; * ?;         Boor, Aaltje
-7; * ?;         Rienstra, Emke Rientjes-3; * 1881;  Heukelem, Pieter van-2; * ?;         Geerts, Gerriet
-7; * ?;         Dijk, Lijkeltje Baukes van-3; * 1883;  Heukelem, Aafke van-2; * ?;         Venema, Alberdina
-7; * ?;         Pieters, Remt-3; * 1886;  Heukelem, Woldina van-2; * ?;         Vries, Hillechien de
-7; * ?;         Isebrants, Neeltje-3; * 1895;  Heukelem, ? van-2; * ?;         Dilling, Lukas
-7; * 1790;  Jellema, Lysbeth Rintjes-3; * 1896;  Heukelem, Sietske van-2; * ?;         Rosies, Aaltien
-7; * ?;         Engelama, Thomas Engeles-3; * 1888;  Noor, Johannes-2; * ?;         Meijer, Tiddo
-7; * ?;         Sjaardema, Lolkjen Gerrits-3; * 1888;  Markus, Janna-2; * ?;         Mulder, Sjouwke
-7; * ?;         Venema, Yge Wutzes-3; * 1888;  Popta, Baukje Elisabeth Eva van-2; * 1847;  Visser, Grietje
-7; * ?;         Boekema, Hinke Alberts-3; * 1883;  Gravemeijer, Koeno Enricus Eskel...-2; * 1848;  Tepper, Harke
-7; * ?;         Weiland, Sybren Hamkes-3; * 1879;  Popta, Bauke van-2; * ?;         Kuipers, Harm
-7; * ?;         Visser, Trijntje Everts-3; * 1876;  Schutter, Jantje-2; * ?;         Wolthuis, Elijzabeth
-7; * ?;         Bootsma, Imte Johannes-3; * 1875;  Hommema, Pieter-2; * ?;         Fluks, Hendrik
-7; * ?;         Alberda, Beitske Jentes-3; * 1894;  Turkstra, Jan-2; * ?;         Wolthuis, Geertje
-7; * 1696;  Sijgers, Pieter-3; * 1836;  Potjer, Jantje-2; * ?;         Wilde, Geertje de
-7; * 1701;  Sijgers, Geerd-3; * 1827;  Bontekoe, Wicher-2; * ?;         Gelling, Lambertus
-7; * 1701;  Sijgers, Jan-3; * 1833;  Potjer, Harm-2; * ?;         Koops, Egberta
-7; * 1705;  Sijgers, Trijntjen-3; * 1838;  Bontekoe, Titia-2; * ?;         Fortuin, Anne Rutger
-7; * 1689;  Molema, Jacobus Hansen-3; * 1828;  Woudsma, Geert Johannes-2; * ?;         Schipper, Maria Petronella
-7; * 1695;  Geerts, Sara-3; * ?;         Boswijk, Eltje-2; * 1888;  Zuidema, Geertje
-7; * 1737;  Hazenberg, Berend Wiebes-3; * ?;         Brons, Derk Timmerman-2; * 1879;  Wieringa, Saskeliena
-7; * ?;         Zwart, Freekjen Jan-3; * 1840;  Brongers, Grietje-2; * 1872;  Biewenga, Pieter
-7; * ?;         Lanting, Gerrit Jans-3; * 1843;  Potjer, Harm-2; * 1876;  Wieringa, Mente
-7; * ?;         Koopmans, Dirkjen Willems-3; * 1846;  Hillebrands, Grietje-2; * 1877;  Stel, Gezina
-7; * 1734;  Sickes, Menne-3; * 1832;  Zetsma, Kornelis-2; * 1872;  Wieringa, Hommina
-7; * ?;         Smid, Marten Harkes-3; * 1832;  Koning, Jaapje-2; * 1866;  Heemstra, Mente
-7; * ?;         Brouwer, Sjoukje Goitzens-3; * 1847;  Potjer, Gesina Elisabeth-2; * 1874;  Wieringa, Reina
-7; * ?;         Kammen, Thomas Oenes van-3; * 1843;  Groeneveld, Nanne-2; * 1868;  Doornbos, Abel
-7; * ?;         Assen, Jan Aukes van-3; * 1855;  Potjer, Jan-2; * 1881;  Wieringa, Frouwke
-7; * ?;         Kruk, Aaltje Hiddes-3; * 1856;  Luchtenburg, Etje-2; * 1879;  Boersma, Derk
-7; * ?;         Wagenaar, Popke Wybes-3; * 1852;  Potjer, Jantje-2; * 1870;  Wieringa, Jantje
-7; * ?;         Alberts, Trijntje-3; * 1845;  Bekkering, Eilt-2; * 1864;  Balkema, Pieter
-7; * ?;         Vries, Johannes Harmens de-3; * ?;         Kamminga, Derkien-2; * ?;         Pranger, Albertus
-7; * ?;         Gerrits, Gelske-3; * 1827;  Idema, Evert Alberts-2; * ?;         Warringa, Janna
-7; * ?;         Boerma, Roelf Peters-3; * 1836;  Laan, Grietje van der-2; * 1868;  Wieringa, Tonnis
-7; * ?;         Rijkens, Peter Daniëls-3; * ?;         Scholtens, Hendrik-2; * 1871;  Boerma, Fenna
-7; * ?;         Lötscher, Elisabeth Manuels-3; * ?;         Homan, Geessien-2; * ?;         Couperus, Gerhard
-6; * 1779;  Hazenberg, Jan-3; * 1830;  Bos, Pieter Jans-2; * ?;         Seekles, Akke
-6; * 1805;  Hoekstra, Marten Pieters-3; * 1840;  Wierenga, Geert Rikkert-2; * 1919;  Jellema, Anne
-6; * 1808;  Roolving, Froukjen Hendriks-3; * 1869;  Meer, Reinier van der-2; * ?;         Osinga, Michiel
-6; * 1790;  Hoekstra, Trijntje-3; * 1869;  Troost, Jannetje-2; * ?;         Smith, Aad
-6; * 1793;  Hoekstra, Hendrik-3; * 1873;  Norden, Anna-2; * 1920;  Terpstra, Pietje
-6; * 1796;  Hoekstra, Jan-3; * 1872;  Bouwman, Garmt Drewes-2; * 1921;  Jellema, Trijntje
-6; * 1799;  Hoekstra, Lutske-3; * 1890;  Krieken, Geertje van-2; * 1920;  Veenstra, Andries
-6; * 1802;  Hoekstra, Aagtje-3; * 1937;  Brouwer, Franciscus Hendricus Ja...-2; * 1924;  Jellema, Matzen
-6; * 1807;  Hoekstra, Stijntje-3; * 1937;  Fijth, Bertha Johanna-2; * ?;         Veenstra, Gerke
-6; * ?;         Waltje, Rein Hindriks-3; * 1890;  Verhaegen, Anna-2; * 1928;  Jellema, Foeke
-6; * 1802;  Roolving, Fintsje-3; * 1889;  Garnier, Frans-2; * 1931;  Brouwer, Loltje
-6; * ?;         Kammen, Wopke Thomas van-3; * ?;         Kroone, Wilhelmus-2; * 1880;  Noordveld, Jan
-6; * 1775;  Wondaal, Harmannus-3; * ?;         Nieuwland, Margaretha-2; * 1883;  Noordveld, Sietske
-6; * 1779;  Piers, Henderika Baukes-3; * 1863;  Heukelem, Kunje van-2; * 1884;  Moes, Klaas
-6; * 1814;  Jellema, Anne Hettes-3; * 1856;  Beukema, Jacob Jans-2; * 1874;  Top, Jan Willem
-6; * 1815;  Zandstra, Hinke Klaases-3; * 1857;  Heukelem, Martje van-2; * 1882;  Kiestra, Jacoba Bordziena
-6; * 1818;  Jellema, Jildouw Hettes-3; * 1858;  Olthof, Kornelis-2; * 1876;  Top, Iektje
-6; * 1797;  Zandstra, Willemke-3; * 1872;  Heukelem, Jan van-2; * 1875;  Rosema, Iwe
-6; * 1798;  Zandstra, Douwe-3; * ?;         Dijkman, Martje-2; * 1872;  Top, Fokje
-6; * 1800;  Zandstra, Ysbrand-3; * ?;         Petersen, Gosse Julius-2; * 1882;  Vries, Rein de
-6; * 1803;  Hoeksma, Pieter Fokkes-3; * 1907;  Bouwman, Geertruida-2; * 1878;  Top, Jan
-6; * 1802;  Hoeksma, Johannes-3; * 1903;  Bouwman, NN-2; * 1977;  Oostenbrug, Grietje
-6; * 1807;  Rijpma, Maeike Sakes-3; * ?;         Vries, Harmina de-2; * 1924;  Schuringa, Anna Margretha
-6; * 1778;  Kroos, Pieter Jacobs-3; * ?;         Brand, Ernst Jacob Philip-2; * 1929;  Schuringa, NN
-6; * 1785;  Tilstra, Neeltje Pieters-3; * ?;         Molenaar, Geiltje-2; * 1897;  Nienhuis, Anke Jantina
-6; * 1775;  Piers, Dootje-3; * ?;         Buijnink, Bernardus-2; * 1903;  Hazenberg, Jan
-6; * 1777;  Piers, Dootje-3; * ?;         Winkler, Lamberta Sophia-2; * 1905;  Hazenberg, Klaas
-6; * 1783;  Piers, Anke-3; * ?;         Dijkhuis, Jan-2; * 1907;  Hazenberg, Aldert Johannes
-6; * ?;         Lindeboom, Wybe Alberts-3; * ?;         Nieuwburg, Aaltje-2; * 1911;  Hazenberg, Frouktje Grietje
-6; * 1792;  Popta, Eibert Wypkes van-3; * ?;         Bouwman, Jan Hendrik-2; * 1907;  Jonge, Martina de
-6; * 1802;  Taekema, Hesseltje Taekes-3; * ?;         Vriezen, Dina-2; * 1888;  Dijkstra, Jacob Jan
-6; * 1784;  Postma, Jetske Broers-3; * ?;         Doesburg Smits, Bartholomeus-2; * 1900;  Visser, Elisabeth Arina
-6; * 1830;  Goslinga, Trijntje Jans-3; * ?;         Megen, Maria Margaretha van-2; * 1893;  Dijkstra, Foktje
-6; * 1789;  Popta, Geertje van-3; * ?;         Lameijer, Jurrianus Jacobus-2; * 1892;  Beuving, Jan Bernardus
-6; * 1790;  Popta, Tjitske van-3; * ?;         Eilts, Jacoba-2; * 1890;  Tolsma, Geertje
-6; * 1793;  Popta, Folkertje van-3; * ?;         Slik, Jan-2; * 1882;  Dijkstra, Jetje
-6; * 1795;  Popta, Klaas van-3; * ?;         Aates, Mecheltje-2; * 1881;  Poort, Jakob Harmannus
-6; * 1801;  Popta, Pietje van-3; * 1883;  Voorst, Catharina Marina van-2; * 1910;  Rij, Catharina van
-6; * 1798;  Popta, Pietje van-3; * 1883;  Markus, Trientje-2; * ?;         Rij, Cornelis van
-6; * 1799;  Popta, Pier van-3; * 1879;  Knol, Theo-2; * ?;         IJperen, Jacoba Pleuntje van
-6; * 1803;  Popta, Maaike van-3; * 1893;  Markus, Henderikus-2; * ?;         Binnema, Hendrik Harmen
-6; * 1825;  Popta, Klaaske van-3; * 1894;  Kok, Trientje-2; * ?;         Scholtens, Trijntje
-6; * ?;         Kampen, Pieter Wytzes van-3; * 1901;  Markus, Aaltje-2; * 1911;  Bax, Gerrit Adriaan
-6; * ?;         Fennema, Doede Eits-3; * 1895;  Boer, Durk Klaas de-2; * ?;         Bax, Jacobus
-6; * ?;         Hoogterp, Jan Harmens-3; * ?;         Mulder, Hilje-2; * ?;         Visser, Elisabeth
-6; * ?;         Lycklama, Pierius Augustinus-3; * ?;         Heijnis, Pieter-2; * ?;         Slageren, Seerp Hendrik van
-6; * ?;         Gorcum, Henricus Durks van-3; * ?;         Vries, Hieltje de-2; * ?;         Grondsma, Geeltje Piers
-6; * ?;         Hoitinga, Pieter Jacobs-3; * 1876;  Norden, Wolter-2; * ?;         Klinkvis, Heinrich
-6; * 1744;  Potjer, Jan Helmers-3; * 1873;  Tillema, Sietje-2; * ?;         Smit, Willie
-6; * ?;         Zacharias, Elizabeth-3; * 1871;  Norden, Jantje-2; * ?;         Polder, Arie van de
-6; * 1750;  Potjer, Annegien Geerts-3; * 1870;  Smit, Jacob-2; * ?;         Knopper, Neeltje
-6; * 1759;  Potjer, Fennechien-3; * 1872;  Norden, Menne-2; * ?;         Elso, Frederik Roelf
-6; * ?;         Schuth, Keimpe Zacharias-3; * 1864;  Valk, Johanna-2; * ?;         Mulder, Aaltje
-6; * ?;         Keimpes, Tjerkje-3; * 1869;  Norden, Menna-2; * ?;         Reitsma, Berend
-6; * ?;         Keimpes, Annegien-3; * 1870;  Noorman, Klaas-2; * ?;         Vries, Berendje de
-6; * 1735;  Riekens, Barbara Pieters-3; * 1861;  Norden, Anje-2; * ?;         Lienden, Johannes van
-6; * ?;         Dijk, Wolter Willems-3; * 1869;  Smit, Albert-2; * ?;         Verwey, Janna
-6; * ?;         Huges, Ciert Jans-3; * ?;         Smit, Johannes-2; * ?;         Smilde, Sijberen
-6; * 1801;  Taekema, Grietje-3; * ?;         Jansen, Grietje-2; * ?;         Vries, Agatha de
-6; * 1784;  Taekema, Tjitske-3; * ?;         Huizen, Harm van der-2; * ?;         Kuneman, Gijsbertus
-6; * 1805;  Taekema, Jetske-3; * ?;         Strating, Roelofje-2; * ?;         Honing, Jacoba Johanna
-6; * 1812;  Taekema, Ysbrandia-3; * ?;         Nanning, Frikke Derks-2; * 1905;  Stühmer, Cesar Hermanus Gennaud
-6; * 1784;  Taekema, Schelte-3; * ?;         Bosma, Johanna Carolina Magdalena-2; * 1914;  Flohr, Nicoline
-6; * 1784;  Taekema, Trijntje-3; * ?;         Zanten, Gerrit van-2; * 1881;  Drentje, Foktje
-6; * 1779;  Boschma, Douwe Jans-3; * ?;         Vries, Gesina de-2; * ?;         Meer, Teunis van der
-6; * 1786;  Meer, Yfke Feikes van der-3; * ?;         Bakker, Abel Iwema-2; * ?;         N., Antje
-6; * 1791;  Boschma, Anne Jans-3; * ?;         Haan, Antje de-2; * ?;         Rijpkema, Tjitske
-6; * 1806;  Offringa, Wytze Sjoerd-3; * 1845;  Potjer, Margrietha-2; * ?;         Bosma, Corrie
-6; * 1805;  Hoekstra, Janke Gosses-3; * 1841;  Potjer, Harmina-2; * 1887;  Drentje, Foktje
-6; * 1795;  Hoekstra, Ulbe Gosses-3; * 1850;  Potjer, Catrina-2; * 1884;  Nieff, Leonardus van
-6; * 1797;  Hoekstra, Pieter Gosses-3; * 1840;  Potjer, Annegie-2; * 1895;  Drentje, Hiltje
-6; * 1800;  Hoekstra, Fetje Gosses-3; * 1858;  Sikkens, Pieter-2; * 1898;  Boersma, Jan
-6; * 1807;  Hoekstra, Klaaske Gosses-3; * 1855;  Sikkens, Aeilke-2; * 1883;  Drentje, Hinderika
-6; * 1809;  Hoekstra, Ype Gosses-3; * 1849;  Norden, Anje-2; * 1876;  Hamhuis, Harmannus
-6; * 1770;  Heukelem, Klaas Wolters van-3; * 1852;  Reineking, Freerk-2; * 1876;  Drentje, Antje
-6; * ?;         Datema, Aafke Harms-3; * ?;         Medendorp, Kornelis-2; * 1877;  Lubbers, Lambertus
-6; * 1729;  Helmers, Aaffien-3; * ?;         Nieboer, Jakoba-2; * 1878;  Drentje, Jan
-6; * 1722;  Molema, Gerardus Jacobus-3; * 1878;  Norden, Anje-2; * 1884;  Veen, Trientje van der
-6; * ?;         Klein, Roelf Alberts-3; * 1870;  Woldt, Hindrik-2; * 1884;  Drentje, Hindrik
-6; * ?;         Lever, Aaltje Jans-3; * 1873;  Norden, Anje-2; * 1891;  Drentje, Jurrien
-6; * ?;         Visscher, Johan-3; * ?;         Zandt, Jelmer-2; * 1893;  Siersema, Jakomina
-6; * ?;         Schuth, Trijntje Hindriks-3; * ?;         Hoving, Teedje-2; * 1882;  Dijkstra, Fokje
-6; * ?;         Sikkes, Niklaas-3; * ?;         Wieringa, Jacobus-2; * 1883;  Hoolsema, Riender
-6; * ?;         Hindriks, Hilligjen-3; * ?;         Boas, Kaatje-2; * 1894;  Dijkstra, Franziena
-6; * 1797;  Kroos, Gerardus-3; * ?;         Berg, Fokke van den-2; * 1896;  Boerema, Pieter
-6; * 1790;  Son, Wilhelmina van-3; * ?;         Ploegman, Hendrikje-2; * 1894;  Dijkstra, Hiltje
-6; * 1798;  Hoeksma, Teetske Fokkes-3; * 1868;  Norden, Menne-2; * 1890;  Meulen, Jakob van der
-6; * 1799;  Hoeksma, Teetske Fokkes-3; * 1876;  Molenkamp, Anje-2; * 1881;  Dijkstra, Itje
-6; * 1806;  Hoeksma, Wybren Fokkes-3; * 1858;  Norden, Menne-2; * 1881;  Wijk, Jan van
-6; * 1809;  Hoeksma, Wybren Fokkes-3; * 1857;  Steenhuis, Auke-2; * 1873;  Both, Jacob Abraham
-6; * ?;         Schut, Jan Geerts-3; * ?;         Bolt, Jakob-2; * 1891;  Dijkstra, Jakob
-6; * ?;         Brons, Grietje-3; * ?;         Delis, Harmina-2; * 1896;  Rennes, Aantje Aletta van
-6; * 1752;  Potjer, Klaas Geerts-3; * ?;         Woltjer, Jan-2; * 1887;  Dijkstra, Jantje
-6; * 1763;  Norden, Sikke Mennes-3; * ?;         Groenewold, Saartje-2; * 1890;  Dijkstra, Jantje
-6; * ?;         Jans, Renske-3; * ?;         Dijkman, Barteldina-2; * 1895;  Hoolsema, Ite Reinder
-6; * ?;         Bult, Jacob Pieters-3; * 1874;  Norden, Pieter-2; * 1895;  Dijkstra, Rienje
-6; * ?;         Abels, Grietje-3; * 1875;  Vast, Elizabeth-2; * 1879;  Hooning, Johannes van der
-6; * 1776;  Boer, Jantje Sjoerdts de-3; * ?;         Bos, Berend-2; * ?;         Valkema, Auke
-6; * 1775;  Boschma, Grietje Jans-3; * ?;         Slager, Stijntje-2; * ?;         Twijnstra, Hinke
-6; * 1785;  Bosma, Hendrik Harmsen-3; * 1881;  Stilma, Klaaske-2; * ?;         Hoogeveen, Tiemen
-6; * 1777;  Boschma, Trijntje Jans-3; * 1882;  Stilma, Klaas-2; * ?;         Weiland, Jinke
-6; * 1782;  Boschma, Rintje Jans-3; * 1883;  Stilma, Geertje Rietses-2; * 1897;  Noordveld, Roelfke
-6; * 1784;  Meer, Trijntje Feikes-3; * 1884;  Stilma, Hein-2; * 1896;  Kooistra, Coenraad
-6; * 1785;  Boschma, Sjoukjen Jans-3; * 1884;  Feenstra, Pieter-2; * 1895;  Noordveld, Dirk
-6; * 1777;  Wesselius, Hessel Pieter-3; * 1886;  Stilma, Marten-2; * 1900;  Mellema, Elizabeth
-6; * 1789;  Feitsma, Ruurdtje Ruurds-3; * 1887;  Stilma, Hesseltje-2; * ?;         Weitenberg, Piet
-6; * 1756;  Cnossen, Slirk Wiebes-3; * 1888;  Stilma, Hein-2; * ?;         Bouma, Lena
-6; * 1764;  Jelles, Riemke-3; * 1889;  Stilma, Marten-2; * ?;         Gali, Dirk van der
-6; * ?;         Hendriks, Pieter-3; * 1892;  Stilma, Antje-2; * ?;         Dalen, Wilhelmina Adriana van
-6; * ?;         Pieters, Goike-3; * 1894;  Stilma, Marten-2; * ?;         Eliveld, Jan
-6; * 1782;  Berkum, Theunis van-3; * 1899;  Stilma, Eelkje-2; * ?;         Hepkema, Aaltje
-6; * ?;         Dekema, Leentje-3; * 1877;  Mossel, Arnoldus Thomas van der-2; * 1921;  Jellema, Anne
-6; * ?;         Ferwerda, Willem Jans-3; * 1877;  Boersma, Maartje Sjoerds-2; * 1920;  Jellema, Harmen
-6; * ?;         Pollens, Magdalena-3; * 1878;  Mossel, Harmen van der-2; * 1922;  Bruinsma, Henderina
-6; * 1806;  Boschma, Hilbrand Rintjes-3; * 1885;  Witteveen, Hendrikje Jansje-2; * 1935;  Dijk, Pietje van
-6; * 1809;  Osinga, Anneke Sytses-3; * 1882;  Mossel, Klaaske Thomas van der-2; * 1924;  Jellema, Geeske
-6; * ?;         Rijgstra, Douwe-3; * 1858;  Postma, Regina-2; * 1926;  Jellema, Klaas
-6; * ?;         Koopmans, Jantje-3; * 1861;  Postma, Wikke-2; * 1920;  Werkman, Anje
-6; * ?;         Wielsma, Jan Doekes-3; * 1863;  Postma, Kei-2; * ?;         Bakker, Piet
-6; * ?;         Siccama, Antje Johanna-3; * 1880;  Vries, Pieter de-2; * ?;         Werkman, Saartje
-6; * 1785;  Mosselman, Thomas Harmens-3; * 1864;  Sipma, Teunis-2; * 1913;  Stob, Annie
-6; * 1796;  Holwerda, Antje Jelles-3; * 1864;  Wouda, Hielke (Wiebrens)-2; * 1910;  Stob, NN
-6; * ?;         Lenthorst, Pieter Lemmerts-3; * 1869;  Sipma, Klaas-2; * 1928;  Cuperus, Dieuwke
-6; * ?;         Adema, Seeltje Johannes-3; * 1864;  Wondaal, Dirk Hermanus-2; * ?;         Goussard, Jean-Claude
-6; * 1764;  Wondaal, Trijntje-3; * ?;         Siccama, Jeike-2; * ?;         Hladik, Madeleine
-6; * 1766;  Wondaal, Aaltje-3; * 1868;  Wondaal, Gerrit-2; * 1926;  Sjoukema, Hinke
-6; * 1767;  Wondaal, Barend-3; * 1869;  Hoekstra, Klaaske-2; * ?;         Zijlstra, Hessel
-6; * 1769;  Wondaal, Rijmpje-3; * 1869;  Wondaal, Akke-2; * ?;         Bomas, Hugina
-6; * 1770;  Wondaal, Trijntje-3; * 1871;  Krips, Doeke-2; * ?;         Wolde, Bob ten
-6; * 1772;  Wondaal, Barent-3; * 1870;  Wondaal, Grietje (Hermanus)-2; * ?;         Feikema, Pietie
-6; * 1776;  Wondaal, Petronella-3; * 1871;  Wondaal, Rense Hermanus-2; * 1856;  Molema, Hendrik Jan
-6; * 1777;  Wondaal, Jacobus-3; * 1873;  Wondaal, Jurjen-2; * 1859;  Overdiep, (Elisabeth) Maria
-6; * 1780;  Wondaal, Rijmpje-3; * 1874;  Wondaal, Marten Hermanus-2; * 1866;  Molema, Pieterdina Laurentia
-6; * 1750;  Retsema, Jelte Jans-3; * 1876;  Wondaal, Grietje-2; * 1865;  Mulder, Willem Tjebbe
-6; * 1760;  Jacobs, Homke-3; * 1878;  Wondaal, Jacob Hermanus-2; * 1855;  Sasker, Menno
-6; * 1745;  Bouwman, Dreewes Alberts-3; * 1882;  Wondaal, Rense (Hermanus)-2; * 1854;  Mulder, Trijntje
-6; * 1765;  Garmts, Anje-3; * 1880;  Wondaal, Rense Hermanus-2; * ?;         Henssen, Christiaan
-6; * 1763;  Omges, Hendrik Jan-3; * ?;         Kwint, Harm-2; * ?;         Fasseur, Maria
-6; * 1725;  Bouwman, Martje Roelfs-3; * ?;         Sluis, Dina Adriana van-2; * ?;         Bro, Johan Bernard
-6; * ?;         Jukkema, Klaas Fokkes-3; * ?;         Visser, Teun Cornelis-2; * ?;         Verstokt, Elisabeth Francina Mar...
-6; * ?;         Hindriks, Antje-3; * ?;         Jong, Hinke Keimpes de-2; * ?;         Balkema, Jan
-6; * ?;         Boelema, Wolter Aljes-3; * 1824;  Ikema, David Harms van-2; * ?;         Nieboer, Jantien
-6; * ?;         Pieters, Anna-3; * 1826;  Ikema, Jan van-2; * ?;         Schaap, Jacob
-6; * ?;         Hoogland, Jan Hendriks-3; * 1828;  Leij, Geertruida Debora Allegond...-2; * ?;         Jongman, Grietje
-6; * ?;         Hendriks, Geertruid-3; * 1829;  Ikema, Cornelis Claassens van-2; * ?;         Veer, Jan ter
-6; * 1776;  Jans, Harmen-3; * 1831;  Ikema, Harm van-2; * ?;         Heuveling, Jantje
-6; * 1777;  Jans, Itje-3; * ?;         Tulleken, Jacob Ernestus-2; * 1862;  Sasker, Metje
-6; * 1779;  Jans, Harmen-3; * ?;         Hobson, Neeltjen-2; * 1864;  Kamminga, Jan Hendrik
-6; * 1780;  Jans, Lubbert-3; * ?;         Hemmes, Jakobus Goedhardus Borge...-2; * ?;         Scholten, Jan Harmen
-6; * ?;         Andries, Grietje-3; * ?;         Swaagman, Hinderika-2; * ?;         Mellink, Hendrika Gerritdina
-6; * 1745;  Jans, Lysabeth-3; * ?;         Ritsema, Sijfke Jans-2; * ?;         Woude, Johannes van der
-6; * 1747;  Leima, Pieter Jans-3; * ?;         Boer, Anje Tjarks de-2; * ?;         Zorge, Hendriktje
-6; * 1752;  Jans, Trijntie-3; * ?;         Hoorn, Jakob Douwes van-2; * 1859;  Sasker, Remko
-6; * 1756;  Jans, Luije-3; * ?;         Ritzema, Geertje-2; * 1853;  Sasker, Jan
-6; * 1759;  Jans, Aafke-3; * ?;         Arkema, Jacob Siewerts-2; * 1870;  Visser, Geessien
-6; * 1761;  Ritsema, Popke Jans-3; * ?;         Zuideveld, Hilje Jacobs-2; * 1867;  Addens, Tekke
-6; * ?;         Oudman, Cornelis Jans-3; * 1885;  Manen, Elisabeth van-2; * 1875;  Visser, Hillegie
-6; * ?;         Jans, Claas-3; * ?;         Scheeringa, Hemke Hotzes-2; * 1879;  Berg, Johannes van den
-6; * ?;         Jans, Stijntje-3; * ?;         Snip, Martje Willems-2; * 1880;  Visser, Saartje
-6; * 1824;  Bangma, Jan Sikkes-3; * 1815;  Idema, Albert Lubbers-2; * 1878;  Huizing, Theodorus Andreas
-6; * 1826;  Bangma, Douwe Sikkes-3; * 1825;  Boer, Aafke de-2; * 1877;  Visser, Frouke
-6; * 1831;  Bangma, Obe Sikkes-3; * 1810;  Idema, Elijsabeth Everts-2; * 1877;  Kleiman, Albert
-6; * 1842;  Reidsma, Tjerkje Douwes-3; * 1802;  Linde, Egbert Jans van der-2; * 1861;  Meijer, Harm
-6; * ?;         Veen, Reint van-3; * 1817;  Idema, Anje Everts-2; * 1873;  Visser, Janna
-6; * ?;         Groenewoud, Loltje-3; * 1819;  Kool, Hindrik-2; * 1872;  Schuurman, Jan
-6; * ?;         Piest, Egbert-3; * 1826;  Bottema, Martha Gerrits-2; * 1865;  Visser, Marchien
-6; * ?;         Jongedijk, Annegien-3; * 1823;  Idema, Renger Everts-2; * 1871;  Groenewold, Roelf
-6; * ?;         Gaastra, Baukje Herres-3; * 1825;  Kool, Aagtje-2; * ?;         Folmer, Albert Jan
-6; * ?;         Jansen, Jacobus-3; * ?;         Makken, Johannes-2; * ?;         Vegter, Jan
-6; * ?;         Friskus, Eva-3; * ?;         Ploegman, Antje-2; * ?;         Albers, Nieske
-6; * ?;         Nienhuis, Niening Roelfs-3; * 1835;  Bouwman, Hilje Luies-2; * 1873;  Visser, Hindrik
-6; * ?;         Mekkes, Nantje-3; * ?;         Broekema, Derk Luitjes-2; * 1868;  Visser, Hindrik
-6; * 1806;  Cooistra, Manasse-3; * ?;         Torrenga, Jantje Mendelts-2; * 1864;  Visser, Hendrik
-6; * 1808;  Cooistra, Jeltje-3; * ?;         Rietema, Bette Klaassens Harms-2; * 1863;  Visser, Lammechien
-6; * 1814;  Koolstra, Rense-3; * ?;         Westerdijk, Zwaantje Jurjens-2; * 1858;  Visser, Grietje
-6; * 1818;  Leeuw, Joseph Beerend de-3; * 1841;  Leij, Ebeltje Reenders van der-2; * 1852;  Dilling, Antonie
-6; * 1822;  Jellema, Jelle-3; * 1841;  Doornbos, Jakob-2; * ?;         Leeuwen, Antonius Martinus van
-6; * 1814;  Kool, Antje-3; * 1844;  Nienhuis, Anje-2; * ?;         Kok, Cornelia Hendrika
-6; * ?;         Nauta, Geeltje Jacobs-3; * ?;         Zilvold, Jan-2; * ?;         Stegeman, Assien
-6; * 1822;  Bangma, Geertje-3; * ?;         Abbink, Gerretje-2; * ?;         Flik, Jannetje
-6; * ?;         Stellingwerf, Pieter Frederiks-3; * ?;         Henstra, Cornelis-2; * ?;         Slim, Gozen
-6; * 1811;  Bonnema, Sytse-3; * ?;         Imelman, Antonia-2; * ?;         Panman, Fennechien
-6; * 1813;  Bonnema, Tjitske-3; * 1871;  Tienkamp, Engbert-2; * ?;         Alons, Luitje
-6; * 1816;  Bonnema, Jantje-3; * ?;         Groendijk, Ties-2; * ?;         Wicherts, Martje
-6; * 1829;  Bonnema, Trijntje-3; * ?;         Dijk, Geertruida-2; * ?;         Heetderks van Munster, Antooni A...
-6; * 1806;  Bonnema, Rinske-3; * ?;         Groenendaal, Thijs-2; * ?;         Nulft, Petronella Hermanna van der
-6; * 1807;  Bonnema, Geertje-3; * ?;         Korf, Anna-2; * ?;         Hoving, Hendrik
-6; * 1815;  Abbema, Sytske-3; * ?;         Arkema, Roelf Klaasens-2; * ?;         Heringa, Berendje
-6; * 1812;  Abbema, Jan-3; * 1823;  Arkema, Willem Klaassen-2; * 1865;  Bouwman, Jantina Johanna
-6; * 1813;  Abbema, Jantje-3; * 1825;  Arkema, Nantje-2; * 1864;  Ondelaar, Gerrit Jan
-6; * 1812;  Bruinsma, Hildebrand-3; * 1828;  Arkema, Anje Klaassen-2; * 1898;  Sipma, Wytske
-6; * 1814;  Bruinsma, Jan-3; * 1831;  Arkema, Martje Klaassen-2; * 1899;  Sipma, Wytske
-6; * 1821;  Bruinsma, Geertje-3; * 1835;  Arkema, Roelina Klaassen-2; * 1922;  Sipma, NN
-6; * 1827;  Bruinsma, Kornelis-3; * 1837;  Arkema, Antje Klaassen-2; * 1919;  Sipma, NN
-6; * 1810;  Bruinsma, Hillebrand-3; * 1888;  Feenstra, Aafke-2; * 1875;  Balk, Grietje
-6; * 1813;  Leeman, Rinske-3; * 1840;  Arkema, Willem Klaassen-2; * 1873;  Westendijk, Jans Simon
-6; * 1814;  Leeman, Jan-3; * 1842;  Arkema, Bouwke Klaassen-2; * 1880;  Balk, Aafke
-6; * 1816;  Leeman, Geertje-3; * 1883;  Vries, Hinderika de-2; * 1877;  Balk, Eije
-6; * 1818;  Leeman, Douwe-3; * ?;         Rozema, Derk-2; * 1888;  Balk, Reinhard Matheus
-6; * 1819;  Leeman, Rients-3; * ?;         Bullema, Frauktje-2; * 1872;  Tammens, Fokko Tammo
-6; * 1821;  Leeman, Jacob-3; * 1872;  Heukelem, Wolter van-2; * 1874;  Tammens, Fokko Tammo
-6; * ?;         Douma, Grietje Jentjes-3; * 1869;  Heukelem, Martje van-2; * 1878;  Tammens, Jakob Anko
-6; * 1811;  Jellema, Maike Tjallings-3; * 1874;  Heukelem, Wolter van-2; * 1885;  Ooijkaas, Elisabeth
-6; * 1813;  Jellema, Maike-3; * 1870;  Heukelem, Kornelia van-2; * 1858;  Rietema, Kornelia
-6; * 1816;  Jellema, Murk-3; * 1876;  Heukelem, Anje van-2; * ?;         Westra, Heike
-6; * 1818;  Jellema, Trijntje Tjallings-3; * 1879;  Heukelem, Harm van-2; * 1921;  Jellema, Jaike
-6; * ?;         Bijma, Jeen Hendriks-3; * 1879;  Hamming, Geertruida-2; * 1919;  Meulen, Johannes van der
-6; * 1821;  Jellema, Pietertje-3; * 1884;  Heukelem, Nieske-2; * 1924;  Jellema, Marijke
-6; * 1810;  Zuidstra, Albert klazes-3; * 1882;  Heukelem, Antje van-2; * 1926;  Hoekstra, Kerst
-6; * 1824;  Jellema, Pieter-3; * 1881;  Hekman, Roelf-2; * 1926;  Jellema, Minke
-6; * 1808;  Jellema, Murk Jans-3; * 1874;  Heukelem, Aafke van-2; * 1920;  Jansen, Jan
-6; * 1812;  Jellema, Pieter Jans-3; * 1873;  Dijkman, Martje-2; * 1934;  Jellema, Baukje
-6; * 1821;  Riemstra, Attje Emkes-3; * ?;         Henckel, Jan-2; * 1934;  Wittermans, Simon
-6; * 1814;  Jellema, Maijke Jans-3; * ?;         Smit, Frouke-2; * 1937;  Jellema, Martje
-6; * 1817;  Jellema, Elbrig Jans-3; * ?;         Venekamp, Albert-2; * 1933;  Noorderwerf, Minze
-6; * 1822;  Ploeg, Jisse Watses van der-3; * ?;         Wilkens, Geertruida-2; * 1888;  Feringa, Aafke
-6; * 1820;  Jellema, Antje Jans-3; * 1885;  Noor, Grietje-2; * 1891;  Ubels, Andries
-6; * ?;         Boersma, Geert Thijsses-3; * 1886;  Werkman, Willem-2; * 1885;  Feringa, Abelina
-6; * 1822;  Jellema, Jan Jans-3; * 1890;  Noor, NN-2; * 1880;  Ubels, Lambert
-6; * 1824;  Jellema, Tietje Jans-3; * 1885;  Vogel, Aaltje-2; * 1892;  Tjoelker, Hiltje
-6; * 1826;  Jellema, Jantje Jans-3; * 1886;  Noor, Willemina-2; * 1891;  Vonck, Eije
-6; * ?;         Hoekstra, Ruurd-3; * 1885;  Ronda, Johannes-2; * 1887;  Vonck, Aafke
-6; * 1754;  Rempts, Trijntjen-3; * 1864;  Benedictus, Antje-2; * 1877;  Knot, Willem
-6; * ?;         Boikema, Writser Jan-3; * ?;         Faber, Teunis-2; * ?;         Meijer, Grietje
-6; * ?;         Gabriels, Aefke-3; * ?;         Postma, Joosje-2; * 1885;  Knot, Pieterdina
-6; * 1813;  Jellema, Maike Hettes-3; * 1866;  Bosma, Sytzke-2; * 1872;  Boer, Hendrik
-6; * 1815;  Jellema, Murk Hettes-3; * ?;         Hulshoff, Binne Jans-2; * 1888;  Knot, Klaas
-6; * 1817;  Jellema, Lysbeth Hettes-3; * ?;         Donk, Froukje Heeres van der-2; * 1886;  Veenstra, Lemke
-6; * 1819;  Jellema, Rintje Hettes-3; * ?;         Hoek, Andries van der-2; * 1883;  Knot, Jan
-6; * 1822;  Jellema, Jildou Hettes-3; * ?;         Wiersma, Sietske-2; * 1888;  Start, Dijtje
-6; * 1806;  Engelsma, Engele Thomas-3; * ?;         Wouda, Jeen-2; * 1880;  Knot, Geertruid
-6; * 1824;  Jellema, Tijtje Hettes-3; * ?;         Gorter, Rikstje-2; * 1882;  Kampen, Abel
-6; * 1823;  Venema, Wytse Yges-3; * ?;         Vegter, Klaas Wolters-2; * 1881;  Knot, Jan
-6; * ?;         Weiland, Sipke Sybrens-3; * ?;         Elema, Aaltje Hindriks-2; * 1876;  Knot, Klazina
-6; * 1826;  Jellema, Anne Hettes-3; * ?;         Sportel, Tjerk-2; * 1880;  Bouwsema, Willem
-6; * 1827;  Jellema, Wytze Hettes-3; * ?;         Keizer, Hillechien-2; * ?;         Wiltjer, Hilbrand
-6; * 1827;  Jellema, Jan Hettes-3; * ?;         Reitsma, Lieuwe Pieters-2; * ?;         Slager, Derkje
-6; * ?;         Baan, Jeltje Nannes van der-3; * ?;         Beek, Aedske Gaatses van der-2; * 1881;  Knot, Jan
-6; * 1806;  Jellema, Gerrit Hettes-3; * 1818;  Huizinga, Jacob Izebrants-2; * 1891;  Zuidema, Geertje
-6; * 1816;  Bootsma, Johannes Imtes-3; * ?;         Bouwman, Lukas Klasens-2; * 1861;  Zuidema, NN
-6; * ?;         Boersma, Anneke Anskes-3; * ?;         Mulder, Seike Geerst-2; * 1859;  Zuidema, Nn
-6; * ?;         Stilma, Rients Martens-3; * ?;         Nanninga, Pieter-2; * 1850;  Zuidema, Pieter Pieters
-6; * ?;         Wiersma, Antje Douwes-3; * 1830;  Arkema, Ties-2; * 1880;  Helmholt, Fokko
-6; * ?;         Clasens, Garmt-3; * ?;         Doornbosch, Cornelis-2; * 1829;  Zuidema, Rijpke Pieters
-6; * ?;         Buikema, Rijpke Allerts-3; * ?;         Bruins, Eltje-2; * 1908;  Norden, Bouwine
-6; * ?;         Freerks, Grietje-3; * ?;         Mandema, Jan-2; * 1888;  Norden, Jan
-6; * ?;         Postma, Bouwe Franzes-3; * ?;         Schaap, Trijntje-2; * 1903;  Noorden, Egbert
-6; * ?;         Jacobs, Hiskje-3; * ?;         Bolt, Reinder-2; * 1886;  Doorn, Martje
-6; * ?;         Veen, Wytze Pieters van-3; * 1853;  Lameris, Jantje-2; * 1884;  Wassing, Jan
-6; * ?;         Vries, Teeke Jilles de-3; * 1893;  Hoekstra, Andries-2; * 1884;  Doorn, Renske
-6; * ?;         Vonk, Jan Ates-3; * 1895;  Veltman, Grietje-2; * 1876;  Maring, Hendrikus
-6; * ?;         Meer, Trijntje Oenes van der-3; * 1880;  Hoekstra, Aaltje Ebeles-2; * 1889;  Doorn, Anje
-6; * ?;         Jans, Jan-3; * 1893;  Vries, Kornelis de-2; * 1888;  Blink, Meindert
-6; * ?;         Jannes, Geeske-3; * 1883;  Hoekstra, Froukje Ebeles-2; * 1888;  Doorn, Jantje
-6; * 1726;  Helmers, Sijger-3; * 1884;  Buisman, Albert-2; * 1881;  Vos, Harm
-6; * 1752;  Siegers, Roelf-3; * 1890;  Hoekstra, Pieter-2; * 1887;  Doorn, Siboldina
-6; * 1749;  Spil, Hendrika Jans ter-3; * ?;         Brandsma, Jantje Bondina-2; * 1889;  Hogendorf, Johannes
-6; * ?;         Boerma, Renske Roelfs-3; * 1877;  Hoekstra, Liekele-2; * 1895;  Jonge, Menne de
-6; * ?;         Spil, Jan Hugo ter-3; * 1881;  Lub, Trijntje-2; * 1895;  Doornbos, Hendrica
-6; * ?;         Stenhuys, Gesina-3; * ?;         Jol, Jantje-2; * 1893;  Jonge, Jan de
-6; * ?;         Oosterman, Harm Idtzes-3; * 1876;  Hoekstra, Lolkje-2; * 1897;  Veldman, Aaffien
-6; * ?;         Bergen, Annechien Everts van-3; * ?;         Boer, Sieuwke-2; * 1885;  Jonge, Klaas de
-6; * ?;         Barkhuis, Jan-3; * ?;         Doornbos, Grietje-2; * 1887;  Buurman, Mientje
-6; * ?;         Bos, Grietje Luigjes-3; * ?;         Offeringa, Roelf-2; * 1889;  Jonge, Siebolt de
-6; * ?;         Jakob Roelfs, Hielema-3; * ?;         Damminga, Geertruid-2; * 1892;  Walraven, Elizabeth
-6; * ?;         Lammerts, Trientje-3; * ?;         Huizenga, Jan Luijes-2; * ?;         Kruizenga, Jantina Jakobina
-6; * ?;         Zuiderhof, Albert Hattums-3; * ?;         Hofstede, Geertje-2; * 1889;  Doorn, Jan
-6; * ?;         Seijes, Frouktje-3; * ?;         Atzema, Lammert-2; * 1887;  Wieringa, Hendrikje
-6; * ?;         Sipma, Oebele Binnes-3; * ?;         Hovinga, Maria-2; * 1884;  Doorn, Renske
-6; * ?;         Klazes, Geeske-3; * ?;         Jager, Geert-2; * 1884;  Wieringa, Geert
-6; * ?;         Boer, Jan Jans-3; * ?;         Smit, Hilje-2; * 1895;  Doorn, Grietje
-6; * ?;         Sierts, Ietje-3; * 1825;  Sietsema, Sieuwke Martens-2; * 1895;  Olthof, Jacob
-6; * ?;         Jans, Eme-3; * 1845;  Luitjens, Marten Wallis-2; * 1891;  Doorn, Menne
-6; * ?;         Garmts, Klaaske-3; * 1885;  Hoekstra, Pieter-2; * 1892;  Ferkranus, Grietje
-6; * ?;         Bakker, Albert Hartogs-3; * 1895;  Hoekstra, Hinke-2; * 1887;  Doorn, Sibolt
-6; * ?;         Gerrits, Geertje-3; * 1898;  Hoekstra, Pieter-2; * 1891;  Gennip, Anje van
-6; * 1813;  Lanting, Etje Gerrits-3; * ?;         Bouwes, Andries Berends-2; * 1985;  Doorn, Grietje
-6; * ?;         Looyenga, Bontje Jitzes-3; * ?;         Stratingh, Marchien-2; * 1880;  Fokkens, Anje
-6; * ?;         Goslinga, WietskeJoukes-3; * ?;         Toppinga, Sieuwert Jans-2; * 1911;  Retsema, Klaas
-6; * ?;         Miedema, Meile Meinkes-3; * ?;         Veen, Anje Pieters van-2; * 1914;  Retsema, Friedrik
-6; * ?;         Hellema, Tjiske Wiegers-3; * ?;         Hoekstra, Pieter-2; * 1911;  Koerts, Eikelina
-6; * ?;         Punter, Jan Wijtses-3; * 1898;  Hoekstra, Loltje-2; * 1916;  Gelderloos, Johanna Jantina
-6; * ?;         Meesteringa, Heltje-3; * 1896;  Hoekstra, Janke-2; * ?;         Tillema, Hendrik
-6; * 1739;  Siegers, Aaltie-3; * 1844;  Hoving, Grietje Kornelis-2; * ?;         Kammen, Hermanus Matheus van
-6; * 1746;  Siegers, Aaltie-3; * 1841;  Bakker, Jantje-2; * ?;         Heeres, Annechien
-6; * 1740;  Siegers, Trijntie-3; * ?;         Bruggers, Harbert-2; * ?;         Kruiznga, Fenna
-6; * ?;         Harms, Jantje-3; * ?;         Tjabbes, Nantje-2; * 1878;  Norden, Derk
-6; * ?;         Bulthuis, Jacob-3; * ?;         Toppinga, Sieuwert Jans-2; * 1879;  Norden, Grietje
-6; * ?;         ?, Grietje-3; * ?;         Veen, Anje van-2; * 1881;  Norden, Derk
-6; * ?;         Noor, Pieter Jans-3; * 1836;  Luursema, Geert Popkes-2; * 1980;  Bosman, Stientje
-6; * ?;         Jans, Bouwke-3; * 1831;  Wieringa, Rikkert Onnes-2; * 1987;  Ruiter, Dieuwke de
-6; * ?;         Norden, Frik van-3; * 1842;  Bulstera, Garmt-2; * 1884;  Norden, Henderica
-6; * ?;         Norg, Derk-3; * ?;         Zeeburgh, Doje Harmannus van-2; * 1881;  Fiat, Jan
-6; * ?;         Jong, Auke de-3; * ?;         Nienhuis, Freke Jans-2; * 1942;  Jellema, Akke Sipkje
-6; * ?;         Sybrandy, Fokje-3; * 1897;  Hoekstra, Pieter-2; * 1928;  Dijkema, Jacob Gerrit
-6; * ?;         Bakker, Sjoerd-3; * 1899;  Hoekstra, Martje-2; * 1943;  Jellema, Fetje Taetske
-6; * ?;         Wassenaar, Sietske-3; * 1898;  Hoekstra, NN-2; * 1942;  Bergsma, Taeke
-6; * ?;         Sibrands, Freerk-3; * 1901;  Hoekstra, Pieter-2; * 1945;  Jellema, Gerrit
-6; * ?;         Hindriks, Harmke-3; * 1891;  Bos, Jan Willem-2; * 1950;  Jellema, Pier
-6; * ?;         IJzeren, Jochem Jans van-3; * 1901;  Hoekstra, Jelte-2; * 1956;  Jellema, IJmkje
-6; * ?;         Boge, Fijkje Jans-3; * ?;         Lutein, Jozias-2; * ?;         Bruine, Joop de
-6; * ?;         Dijken, Klaas Wolbers van-3; * ?;         Buijsse, Jozina-2; * 1949;  Groot, Jannigje de
-6; * 1797;  Smid, Geeske Martens-3; * ?;         Angst, Derk-2; * 1952;  Douma, Trijntje
-6; * 1805;  Schuilenga, Jan Sapes-3; * ?;         Langeland, Aaltje-2; * 1944;  Koopmans, Sietse
-6; * 1816;  Kammen, Lutsche Everts van-3; * ?;         Dam, Klaas van-2; * 1943;  Jellema, Tjitske
-6; * ?;         Vries, Gerrit Johannes de-3; * ?;         Terhaar, Alstje Jacobs-2; * 1944;  Jellema, Fetje
-6; * ?;         Steltman, Bein Annes-3; * 1854;  Nienhuis, Fokke-2; * 1942;  Wagenaar, Johannes
-6; * ?;         Dijkstra, Jeltje Oedzes-3; * 1852;  Nienhuis, Roelf Jans-2; * 1946;  Jellema, Botje
-6; * ?;         Dijkstra, Romkes-3; * 1844;  Dijkhuis, Bregtje-2; * 1946;  Koopmans, Pieter Siebrens
-6; * ?;         Posthuma, Antje Wybes-3; * 1888;  Jellema, Hette Anne-2; * 1940;  Jellema, Gerrit
-6; * ?;         Abbema, Geertje Sines-3; * 1891;  Hoek, Wytske van der-2; * 1942;  Jellema, Griet
-6; * 1813;  Assen, Hendrikje van-3; * ?;         Zee, Bouwe van der-2; * 1941;  Gielen, Reijer
-6; * ?;         Oegema, Johannes-3; * ?;         Keizer, Tjenkje-2; * 1943;  Jellema, Jan
-6; * ?;         Kuins, Gettje-3; * 1889;  Jellema, Otto Samuel-2; * 1943;  Jellema, Knilles
-6; * ?;         Zinderen, Atze Ulbes van-3; * 1895;  Barlagen, Eetje Aaffiena-2; * 1943;  Fokkema, Jacoba Johanna
-6; * ?;         Gorter, Itje Egberts-3; * ?;         Noordhuis, Arend Tammo-2; * ?;         Hoff, Eibert van 't
-6; * ?;         Pol, Hendrik Beens-3; * ?;         Rietema, Greta Maaike-2; * ?;         Markus, Neeltje
-6; * ?;         Medenblik, Jantje Tjerks-3; * ?;         Cremers, Oscar Pieter-2; * 1949;  Vellinga, Sjirkje
-6; * 1800;  Wagenaar, Wybe Popkes-3; * ?;         Bruijn, Céleste Gabrielle Eugéni...-2; * 1945;  Stelwagen, Rinske
-6; * 1777;  Voordewind, Feitze Douwes-3; * 1891;  Jellema, Samuel Albertus-2; * 1908;  Bouwman, NN
-6; * ;          Boer, Sjuttje Oenes de-3; * 1893;  Jellema, Klazina Elisabeth-2; * 1909;  Bouwman, Roelf
-6; * ?;         Meyer, Jan Aukes-3; * 1890;  Gemser, Berend-2; * 1929;  Bouwman, Klaas Jan
-6; * ?;         Moei, Jasperina Franzes de-3; * 1898;  Jellema, Ietje Gezine Harmina-2; * 1910;  Koning, Elisabeth
-6; * ?;         Weken, Jan Eilderts-3; * 1901;  Hoekzema, Wilem Engelbert Micha-2; * ?;         Boer, Jannes de
-6; * ?;         Leenborg, Renske Hendriks-3; * ?;         Calkoen, Antonie Casper Hendrik-2; * ?;         Dijkstra, Hendrikje
-6; * ?;         Graaf, Folkert Meinderts de-3; * ?;         Gulick, Louisa Emilia Cornelia M...-2; * 1945;  Jellema, Magdalena
-6; * ?;         Postma, Janke-3; * 1885;  Popta, Boukje Anna Cornelia van-2; * ?;         Hiemstra, Gosse
-6; * ?;         Delstra, Klaas Gooytzens-3; * 1885;  Poots, Hendrik-2; * ?;         Bilker, Beern
-6; * ?;         Koopmans, Sytske-3; * 1890;  Popta, Elisabeth Geertruit Charl...-2; * 1949;  Jellema, Fetje
-6; * ?;         Meerstra, Douwe Alles-3; * 1890;  Westrik, Joachim-2; * ?;         Goettsch, Gijs H. B.
-6; * ?;         Mey, Grietje Feddes van der-3; * 1901;  Jellema, Elizabeth-2; * 1957;  Jellema, Aagje
-6; * ?;         Postma, Gerke Gerkes-3; * 1900;  Zickmantel, Joachim Hans-2; * 1956;  Aalderink, Gerhard
-6; * ?;         Aants, Tjitske-3; * 1903;  Jellema, Johannes-2; * 1942;  Jellema, Poppe
-6; * ?;         Smit, Abraham Jans-3; * 1905;  Jellema, Hette Anne-2; * 1943;  Jellema, Arend
-6; * ?;         Sikkens, Adriana-3; * 1908;  Jellema, Ietje-2; * 1944;  Jellema, Sieuwke
-6; * ?;         Graalman, Teunis-3; * 1913;  Zaadnoordijk, Jan Cornelis-2; * 1944;  Bruiniers, Henk
-6; * ?;         Heeres, Eiske-3; * 1909;  Jellema, Anne Jelle-2; * 1946;  Jellema, Pietje
-6; * ?;         Dommering, Jan-3; * 1899;  Wildemann, Maria Hermine-2; * 1943;  Asselt, Peter Gerrit Hendricus van
-6; * ?;         Bendix, Cornelsien-3; * 1911;  Jellema, Jan-2; * 1950;  Jellema, Geertje
-6; * ?;         Hesse, Hindrik Frans-3; * 1906;  Munsterman, Christina Elisabeth-2; * 1953;  Scheer, Roelof Huibert van der
-6; * ?;         Noorman, Grietje-3; * ?;         Houtman, Cornelis-2; * 1952;  Jellema, Gerrit
-6; * ?;         Kamstra, Focke Johan-3; * ?;         Mak, Neeltje-2; * 1954;  Jellema, Foppe
-6; * ?;         Huges, Jan-3; * ?;         Drabbe, Martinus Gillis-2; * 1947;  Hofman, Durkje
-6; * ?;         Timens, Berendje-3; * ?;         Putten, Ilse Gertrud van-2; * ?;         Sijtsma, Pieter
-5; * 1830;  Hoekstra, Pieter Martens-3; * 1878;  Doorenbos, Bernardus-2; * ?;         Langedijk, Aaltje
-5; * 1828;  Hoeksma, Loltje Pieters-3; * 1881;  Doorenbos, Taco IJsbrand-2; * 1943;  Roelevink, Grietje
-5; * 1839;  Hoekstra, Fintje-3; * 1879;  Doorenbos, Taco-2; * 1955;  Hofstee, Hendrika Hermana
-5; * 1818;  Wondaal, Arnoldus Hermanus-3; * ?;         Veeneklaas, Menne-2; * 1926;  Kamphuis, Gesina Geertje
-5; * 1815;  Kroos, Klaske Pieters-3; * ?;         Baan, Marianne de-2; * 1954;  Meijs, Catharina Wilhelmina Fran...
-5; * 1819;  Wreede, Trijntje de-3; * 1914;  Schellings, Catharina Louise-2; * 1944;  Jellema, Wiepkjen
-5; * 1813;  Hoeksma, Geertje-3; * 1833;  Tammens, Tammo-2; * 1943;  Schaaf, Klaas van der
-5; * 1832;  Hoeksma, Fokke-3; * 1836;  Tammens, Dieuwertje-2; * ?;         Bekkum, Huib van
-5; * 1813;  Hoeksma, Teatske-3; * 1838;  Tammens, Antko Fokkes-2; * 1947;  Jellema, Tieneke
-5; * 1834;  Hoeksma, Hylkje-3; * 1839;  Tammens, Jacob (Fokko)-2; * 1946;  Miedema, Jan Alef
-5; * 1838;  Jellema, Hette Annes-3; * 1840;  Tammens, Petrus (Fokko)-2; * 1889;  Brasem, Arie Cornelis
-5; * 1833;  Offringa, Ytje Wytzes-3; * 1846;  Tammens, Jan-2; * 1896;  Meer, Neeltje van der
-5; * 1842;  Hoop, Lijsbeth de-3; * 1828;  Rietema, Luitje Simon-2; * ?;         Pavely, Dominque
-5; * ?;         Boersma, Lubbert-3; * 1882;  Popta, Trijntje van-2; * ?;         Brasem, Jarred Wayde
-5; * 1813;  Hoeksma, Sake-3; * 1903;  Popta, Taco van-2; * 1904;  Spanninga, Neal
-5; * 1810;  Boschma, Baukjen Douwes-3; * 1882;  Wielsma, Jan-2; * 1909;  Bouwman, Reina
-5; * 1816;  Boschma, FeikeDouwes-3; * 1884;  Boer, Klaaske Pieter de-2; * ?;         Vriesinga, Janeth
-5; * 1840;  Jellema, Corneliske-3; * 1872;  Wielsma, Klaaske-2; * ?;         Zoodsma, Pieter
-5; * 1829;  Offringa, Sjuk-3; * 1875;  Wielsma, Neeltje-2; * ?;         Smith, Rolph
-5; * 1826;  Popta, Taeke Eiberts van-3; * ?;         Kromhout van der Meer, Jentje-2; * ?;         ?, Mapef
-5; * 1829;  Boschma, Baukjen Douwes-3; * ?;         Harms, Antje Jurriaan-2; * 1961;  Jellema, Sjoerd Hette
-5; * 1824;  Kuipers, Eva Gjalts-3; * ?;         Kuipers, Andries Jacobs-2; * 1964;  Jellema, Arend Pieter
-5; * 1801;  Wondaal, Degina-3; * ?;         Huizinga, Stijntje Luurts-2; * 1967;  Jellema, Siebe Gerrit
-5; * 1804;  Wondaal, Bouke Piers-3; * ?;         Wijdeveld, Freerk-2; * 1970;  Wenneker, Irma Maria Margretha
-5; * 1807;  Wondaal, Barend-3; * ?;         Hijlkema, Aaltje-2; * 1965;  Wolde, Jolanda de
-5; * 1810;  Wondaal, Dootje-3; * ?;         Wiersema, Siert Garbrands-2; * 1894;  Prins, Alida Tjakkien
-5; * 1814;  Wondaal, Anke Baukes-3; * ?;         Heeres, Kornelia-2; * 1892;  Huurman, Tijmen Bastiaan
-5; * 1821;  Wondaal, Aaltje-3; * ?;         Hoes, Albertus Wilhelmus-2; * 1884;  Prins, Janna
-5; * ?;         Poelstra, Hiltje Pieters-3; * ?;         Weereld, Lucia Maria Wilhelmina van-2; * 1880;  Feenstra, Djurre Pieter
-5; * ?;         Tacoma, Hessel Baukes-3; * ?;         Jansma van der Ploeg, Johan-2; * 1875;  Retsema, Martha
-5; * 1833;  Alberda, Hein Theunis-3; * ?;         Wiertsema, Jan Wierts-2; * 1897;  Kuilema, Everhardus
-5; * ?;         Bootsma, Grietje Catharina-3; * ?;         Post, Auke Geerts-2; * 1894;  Retzema, Neeltje
-5; * 1800;  Sipma, Klaas Oebeles-3; * ?;         Heidema, Pieter-2; * 1886;  Santing, Henderikus
-5; * 1806;  Lenthorst, Lutske Pieters-3; * ?;         Kok, Anje-2; * 1888;  Retzema, Martha Alberdina
-5; * 1817;  Hellinga, Akke Martens-3; * ?;         Meijer, Siemen-2; * 1891;  Osinga, Jan
-5; * 1809;  Broersma, Dieuwke-3; * ?;         Wiersum, Cornelia-2; * 1886;  Retzema, Reinderdina Neeltina Ad...
-5; * 1815;  Popta, Wypke van-3; * 1885;  Jellema, Tjitske-2; * 1887;  Busscher, Antoon
-5; * 1818;  Popta, Broer van-3; * 1863;  Brug, Hendrik van der-2; * 1892;  Retzema, Reinder Jurrien
-5; * 1820;  Popta, Joukjen Eiberts van-3; * 1886;  Jellema, Klaas Annes-2; * 1899;  Burger, Henriëtte
-5; * 1828;  Popta, Klaas van-3; * 1888;  Jellema, Pieter-2; * 1885;  Retsema, Sietje
-5; * 1830;  Popta, Antje van-3; * 1890;  Jellema, Eelke-2; * 1885;  Bosscher, Derk Berend
-5; * 1832;  Popta, Klaaske van-3; * 1892;  Jellema, Ruurdje-2; * 1886;  Mulder, Fredrik Willem
-5; * 1834;  Popta, Klaas van-3; * 1895;  Jellema, Tade-2; * 1877;  Retsema, Sietje
-5; * 1836;  Popta, Antje van-3; * 1885;  Schotanus, Grietje Bottes-2; * 1878;  Retsema, Jelto
-5; * 1838;  Popta, IJsbrand van-3; * ?;         Jong, Hilje Bouwes de-2; * 1868;  Ballema, Weia
-5; * 1840;  Popta, IJsbrandia van-3; * ?;         Stilma, Geertje Martens-2; * 1880;  Retsema, Hinderik Derk
-5; * 1775;  Potjer, Zacharias Jans-3; * ?;         Tiemersma, Sake-2; * 1884;  Siebering, Margaritha Geertruida
-5; * 1787;  Bakker, Jantje Alberts-3; * ?;         Westra, Akke-2; * 1882;  Retsema, Albert Jan
-5; * 1776;  Potjer, Harm Jans-3; * ?;         Burema, Wildrik-2; * 1882;  Woldring, Ubbegien
-5; * 1770;  Jans, Helmer-3; * ?;         Alsema, Bregtje-2; * ?;         Bouwman, Jan
-5; * 1781;  Luning, Annnegien Helmers-3; * ?;         Vries, Pieter de-2; * ?;         Bieuwinga, Anje
-5; * 1793;  Klein, Mennes Roelfs-3; * ?;         Jonkman, Hantzen-2; * ?;         Ubbens, Meerten
-5; * 1800;  Visscher, Wubbina-3; * ?;         Blom, Johannes Nicolaas-2; * ?;         Dijksterhuis, Ludina
-5; * 1787;  Potjer, Jantje Jans-3; * ?;         Korenhof, Jacoba Christina-2; * ?;         Noord, Hilda Christina de
-5; * 1785;  Sikkes, Sikke Nicolaas-3; * 1845;  Havenga, Aaltje-2; * 1911;  Weringh, Johannes Jacobus van
-5; * 1791;  Potjer, IJktje Jans-3; * ?;         Wierenga, Kornelis-2; * 1914;  Weringh, Marten Pieter van
-5; * 1803;  Kroos, Beitske-3; * ?;         Wiersema, Geertruid-2; * 1916;  Weringh, Degina Wondalina van
-5; * 1807;  Kroos, Jacob-3; * ?;         Senden, Gerhard Hendericus van-2; * 1922;  Weringh, Menke Aagtje van
-5; * 1809;  Kroos, Beitske-3; * ?;         Niland, Christina Gabina Hendrina-2; * 1926;  Weringh, Hendrik Lourens van
-5; * 1795;  Kroos, Lysbeth-3; * 1846;  Martens, Geertje-2; * 1925;  Veen, Trijntje van der
-5; * 1843;  Popta, Pietje van-3; * ?;         Boer, Jurrien-2; * 1921;  Hoekstra, Marten Pieter
-5; * 1846;  Popta, Tjitske van-3; * ?;         Huizing, Grietje-2; * ?;         Drewes, Ida
-5; * 1849;  Popta, Wypke van-3; * 1891;  Dijkstra, Bottje-2; * 1917;  Wal, Ina Wondalina van der
-5; * ?;         Hiemstra, Arjen-3; * 1886;  Haringa, Hinke Elisabeth-2; * 1918;  Wal, Marten Piet van der
-5; * ?;         Wijnia, Elizabeth-3; * 1891;  Heukelem, Wolter van-2; * 1920;  Wal, Hermine van der
-5; * 1788;  Schut, Geert Jans-3; * 1889;  Vries, Fennechiena de-2; * 1922;  Wal, Lettie van der
-5; * 1834;  Oegema, Gerben-3; * 1856;  Heukelem, Kunje van-2; * 1918;  Hoekstra, Antje
-5; * 1802;  Heukelem, Wolter Klaasens van-3; * 1866;  Heukelem, Antje van-2; * 1903;  Hoekstra, Petronella Anna
-5; * 1805;  Dijken, Martje Klasens van-3; * 1859;  Koekkoek, Jan-2; * 1901;  Koster, Sytze
-5; * ?;         Talma, Aritius Sibrandus-3; * 1869;  Heukelem, Wolter van-2; * ?;         Postma, Pietje
-5; * ?;         Eichstorff, Elisabeth Geertruit ...-3; * 1910;  Jellema, NN-2; * 1887;  Bruggen, Lieuwe van
-5; * ?;         Oppedijk, Walle Melis-3; * 1883;  Klein, Gerardina-2; * 1890;  Bruggen, Johannes van
-5; * ?;         Tjebbes, Titia Catharina-3; * 1888;  Jansen, Christof-2; * 1892;  Bruggen, Sjoukje van
-5; * ?;         Berghuis, Pieter Wiepkes-3; * 1880;  Klein, Katharine Alida-2; * 1892;  Kooistra, Reinder
-5; * ?;         Buikema, Petronella Pieters-3; * 1882;  Sijderius, Jan-2; * 1899;  Minnen, Antje van
-5; * ?;         Klevringa, Tjeerd Jan-3; * 1887;  Klein, Titia Roelfina-2; * 1895;  Jong, Wytze de
-5; * ?;         Klevringa, Reina Geerdina-3; * 1879;  Klein, Dieverdina Ellena-2; * 1929;  Alkemade, Jacobje
-5; * ?;         Huizing, Lambert Jans-3; * 1878;  Hilbrands, Willem-2; * 1914;  Bergsma, Halbe
-5; * ?;         Elderenkamp, Battruda Geerts-3; * 1851;  Schuth, Willem-2; * 1922;  Bergsma, Wietze Hendrik
-5; * ?;         Vries, Germen de-3; * 1851;  Hazewinkel, Barteldina-2; * 1918;  Visser, Jantje
-5; * ?;         Jong, Trijntje de-3; * 1865;  Schuth, Jacobus-2; * ?;         Logtenberg, Adriaan
-5; * ?;         Kootstra, Willem-3; * 1854;  Schuth, Klaas-2; * 1927;  Visser, NN
-5; * 1781;  Helmers, Annegijn-3; * 1861;  Schuth, Klaas-2; * 1901;  Graaf, Antje de
-5; * 1779;  Potjer, Pieter Jans-3; * 1872;  Bos, Magdalena-2; * 1901;  Kammen, Jurjen van
-5; * 1815;  Bakker, Jeltje Hinnes-3; * 1859;  Schuth, Gesina-2; * ?;         Hoop, Beitske de
-5; * 1814;  Hout, Ytje Andries van der-3; * 1865;  Bos, Jozef Franziskus-2; * 1901;  Graaf, Hidzer de
-5; * ?;         Rienstra, Grietje Douwes-3; * ?;         Wilkens, Bernardus-2; * 1915;  Graaf, Harmen de
-5; * ?;         Haan, Geuke Jeroens de-3; * ?;         Kijff, Johanna Catharina-2; * 1917;  Graaf, Gerrit de
-5; * ?;         Mulder, Dieuwke-3; * 1880;  Hilbrands, Menno Roelf-2; * 1918;  Graaf, NN de
-5; * ?;         Koel, Cornelis-3; * 1878;  Knaake, Johanna-2; * 1919;  Graaf, Akke de
-5; * ?;         Waal, Jannetje de-3; * 1877;  Hilbrands, Wendelina Geziena-2; * 1917;  Graaf, Folkert de
-5; * ?;         Bijze, Harm Jacobs-3; * 1866;  Heinsius, Frederik Nicolaas-2; * ?;         Veendorp, Jantje
-5; * ?;         Doomnij, Annigje Harms-3; * 1870;  Hilbrands, Wubbina-2; * 1926;  Douma, Meindert
-5; * ?;         Klunder, Jan Klaassens-3; * 1864;  Smith, Roelf Detmer-2; * 1913;  Postma, NN
-5; * ?;         Gnodde, Zwaantje Hooites-3; * 1868;  Hilbrands, Willem-2; * 1902;  Dam, Bontje
-5; * ?;         Vries, Wicher Jans de-3; * 1872;  Hilbrands, Willem-2; * 1888;  Postma, Gerben
-5; * ?;         Bieze, Jantje Harms-3; * 1882;  Hilbrands, Marten Herman-2; * 1891;  Hoek, Geertje
-5; * ?;         Jonker, Geert Edes-3; * 1886;  Turkenburg, Adriana-2; * 1901;  Bosgraaf, Hendrika
-5; * ?;         Smith, Zwaantje-3; * 1884;  Hilbrands, Catharina Alida-2; * 1900;  Bosgraaf, Trijntje
-5; * ?;         Groeneveld, Nanne Folkerts-3; * 1881;  Frerichs, Johannes Gerard-2; * 1925;  Graalman, NN
-5; * ?;         Veen, Geertje Reempts van de-3; * 1872;  Klunder, Hooite-2; * 1924;  Graalman, NN
-5; * ?;         Bezemer, Jacobus-3; * 1882;  Fijnje, Reiniera Alagonda-2; * 1917;  Graalman, Wilhelmina
-5; * ?;         Dijkstra, Hendrika-3; * 1896;  Alberda, Hein Theunis-2; * 1917;  Lever, Degina Henderika
-5; * ?;         Staat, Pieter-3; * 1903;  Fockens, Alberdina-2; * ?;         Hunderman, Henry E.
-5; * ?;         Stolk, Johanna-3; * 1901;  Alberda, George Johan-2; * ?;         Valk, Emma
-5; * ?;         Reinders, Reintje-3; * 1900;  Douma, Willem Gerlof-2; * 1911;  Terpstra, Saakje
-5; * ?;         Kornelis, Albertje-3; * 1897;  Douma, Douwe-2; * 1922;  Jong, Tryntsje de
-5; * ?;         Boerma, Jan Berents-3; * 1874;  Hilbrands, Willem-2; * 1921;  Gringhuis, Lubbert
-5; * ?;         Hillebrands, Jantje-3; * ?;         Wibbens, Reinder-2; * 1902;  Jonkhoff, Saartje
-5; * 1797;  Bouwman, Garmt Drewes-3; * ?;         Westerdijk, Trijntje-2; * 1926;  Vries, Trijntje de
-5; * 1804;  Omges, Geertje Hendriks-3; * ?;         Heimberg, Karl Wilhelm Ferdinand-2; * ?;         Bédard, Colette
-5; * ?;         Bos, Lammert Hindriks-3; * ?;         Meijer, Trientje Margrietha-2; * ?;         ?, Anneke
-5; * ?;         Buust, Grietje Gerrits-3; * 1849;  Kadijk, Aaltje-2; * ?;         Olthof, Piet
-5; * ?;         Dijkstra, Jan Hindriks-3; * ?;         Tammens, Klaas-2; * 1861;  Huges, Berendina
-5; * ?;         Lodewijks, Margritha Johannes-3; * ?;         Wierenga, Grietje-2; * 1854;  Huges, Trijntje
-5; * ?;         Bretman, Barteld Harms-3; * ?;         Heemstra, Hiepke-2; * 1847;  Wendel, Nicolaas
-5; * ?;         Radewold, Antje Franses-3; * ?;         Huizenga, Sietje-2; * 1848;  Huges, Geertje
-5; * ?;         Markus, Trientje-3; * ?;         Schmidt, Andries Christiaan Nico...-2; * 1838;  Boiten, Wijcher
-5; * ?;         Slagter, Folkert-3; * ?;         Sabel, Elisabeth-2; * 1849;  Berg, Keimpe
-5; * ?;         Noordhof, Grietje Gerrits-3; * ?;         Spiets, Jacob-2; * 1859;  Berg, Jan
-5; * ?;         Japinga, Harm-3; * ?;         Wiersum, Geertje-2; * 1862;  Berg, Jan
-5; * ?;         Lion, Etje-3; * 1856;  Leima, Bouke-2; * 1862;  Berg, Grietje
-5; * ?;         Smids, Hidde Hilles-3; * 1843;  Ritzema, Jacob Jacobs-2; * 1865;  Berg, Gerrit
-5; * ?;         Hoogstra, Geertje-3; * 1847;  Boikema, Grietje-2; * 1848;  Berg, Roelf
-5; * ?;         Dop, Pieter Hiddes-3; * 1845;  Ritsema, Antje-2; * 1852;  Sluis, Antje
-5; * ?;         Dol, Klaaske Jans-3; * 1842;  Keizer, Jan Willem-2; * 1853;  Berg, Trijntje
-5; * 1794;  Norden, Menne Sikkes-3; * 1849;  Leima, Jan-2; * 1847;  Postema, Helmer
-5; * 1798;  Bult, Anje Jacobs-3; * 1850;  Boijkema, Henderika-2; * ?;         Geuns, Christiaan Gerardus van
-5; * 1801;  Boelema, Alje Wolters-3; * ?;         Wijk, Johannes-2; * ?;         Elisabeth, Bohlken
-5; * 1805;  Hoogland, Hendrikje Jans-3; * ?;         Wiersum, Aaltje-2; * 1864;  Berg, Jan
-5; * ?;         Oosting, Harm Pieters-3; * 1851;  Leima, Piet-2; * 1858;  Faber, Geertruida Maria
-5; * ?;         Maarhuis, Trientje Mennes-3; * 1867;  Sipma, Sieuwke-2; * 1855;  Berg, Geertje
-5; * ?;         Postema, Gerrit Jans-3; * 1872;  Sipma, Degina-2; * 1850;  Berg, Keimpe
-5; * ?;         Luining, IJkte Helmers-3; * 1869;  Sipma, Klaas-2; * ?;         Visser, Berend
-5; * ?;         Dood, Remmert Jans-3; * 1868;  Sipma, Sjieuwke-2; * ?;         Kuilman, Antje
-5; * ?;         Oldenburger, Stientje Alberts-3; * 1875;  Sipma, Geeske-2; * ?;         Robertus, Johannes
-5; * ?;         Fokkens, Derk Fokke-3; * 1866;  Postma, Geeske-2; * ?;         Groenhuis, Geertje
-5; * ?;         Pelmulder, Jantje Jelles-3; * 1849;  Postma, NN-2; * ?;         Faber, Andries
-5; * ?;         Smith, Coop Roelfs-3; * 1850;  Postma, Klaas-2; * ?;         Redeker, Kunje
-5; * ?;         Bouwman, Afien Geerts-3; * 1854;  Postma, Kei-2; * ?;         Dik, Reint
-5; * ?;         Huges, Pieter Jans-3; * 1857;  Postma, Hermanus-2; * ?;         Koning, Grietje
-5; * ?;         Schut, Ida Klaassens-3; * 1860;  Dekken, Aukje van-2; * ?;         Gasau, Jacob
-5; * ?;         Duinen, Nanne Sikkes van-3; * 1861;  Jong, Geeske de-2; * ?;         Zijlstra, Klaaske
-5; * ?;         Stork, Elisabeth-3; * 1858;  Postma, Degina-2; * 1855;  Schut, Geessien
-5; * ?;         Haan, Menne Sikkes-3; * 1849;  Wietzema, Bartholomeus-2; * 1849;  Bolhuis, Berend van
-5; * ?;         Noorman, Pieterke Geerts-3; * 1862;  Sipma, Klaas-2; * ?;         Peter, Philippus
-5; * ?;         Dijkhuis, Pieter Jans-3; * 1859;  Piersma, Janke-2; * ?;         Berg, Johanna Hendrina van den
-5; * ?;         Pastoor, Klaaske Jans-3; * 1879;  Sipma, Oene-2; * 1862;  Schut, Geertje
-5; * ?;         Doorn, Aafke Sijbolts-3; * 1887;  Zwaag, Francina van der-2; * 1841;  Berg, Tjakke
-5; * ?;         Rensema, Ebel Luurts-3; * 1873;  Sipma, Siebrigje-2; * 1852;  Rosebeek, Cornelius
-5; * ?;         Jacobs, Hindrikje-3; * 1878;  Sinnema, Else-2; * 1847;  Bleeker, Ike
-5; * ?;         Wier, Jan Geerts van der-3; * 1875;  Sipma, Binne-2; * ?;         Dijkema, Geert
-5; * ?;         Hoogland, Anje Jans-3; * 1876;  Velde, Fokje van der-2; * ?;         Mulder, Grietje
-5; * ?;         Swaagman, Garmt Jans-3; * 1877;  Sipma, Degina-2; * ?;         Vries, Sebo de
-5; * ?;         Kamphuis, Frouke Jans-3; * 1871;  Sipma, Siebrigje-2; * ?;         Veen, Hindrikje van der
-5; * ?;         Kruisinga, Wijbe-3; * 1868;  Sipma, Degina-2; * ?;         Ganzeveld, Oopke
-5; * ?;         Molen, Freke Elles-3; * 1866;  Sipma, Jilt-2; * ?;         Smedes, Trijntje
-5; * ?;         Dellen, Pieter van-3; * 1859;  Sipma, Jilt-2; * ?;         Knoppien, Andries
-5; * ?;         Brands, Roelfien-3; * 1856;  Laan, Tije van der-2; * ?;         Delden, Stientje van
-5; * ?;         Visscher, Tietje Johannes-3; * 1855;  Laan, Trijntje van der-2; * 1853;  Rosebeek, Geertje
-5; * ?;         Stilma, Klaas Martens-3; * 1836;  Smede, Pieter-2; * 1845;  Veldman, Thomas
-5; * ?;         Reen, Geertje Sybes-3; * 1856;  Klok, Aukje-2; * 1875;  Koenes, Catharina
-5; * 1809;  Boschma, Baukjen Douwes-3; * 1859;  Laan, Klaas van der-2; * 1868;  Koenes, Zacharias
-5; * 1813;  Boschma, Ytje-3; * 1853;  Leima, Antje-2; * 1871;  Koenes, Margaretha Catharina
-5; * 1804;  Cnossen, Age Sjirks-3; * 1860;  Leima, Jannes-2; * 1862;  Eilts, Jacobus
-5; * 1818;  Boschma, Pietje Douwes-3; * ?;         Wijk, Petrus-2; * 1880;  Koenes, Jantje
-5; * 1818;  Hendriks, Pieter Harm-3; * ?;         Stol, Klaaske Derks-2; * 1867;  Groot, Barend Eiso de
-5; * 1821;  Boschma, Trijntje Douwes-3; * ?;         Kampen, Lubbert Egge van-2; * 1864;  Snijder, Keimpe
-5; * 1818;  Berkum, Sipke van-3; * ?;         Spiets, Bouwina-2; * 1871;  Rozenbeek, Grietje
-5; * 1821;  Ferwerda, Gellius Sybrandius Wil...-3; * ?;         Blink, Mattheus-2; * 1861;  Snijder, Hendrik
-5; * 1832;  Boschma, Grietje Douwes-3; * ?;         Kampen, Martje van-2; * 1865;  Rosenbeek, Elsje
-5; * 1830;  Boschma, Sietze Hilbrands-3; * 1853;  Broekema, Mendelt-2; * 1858;  Rozenbeek, Keimpe
-5; * 1802;  Boschma, Jan Douwes-3; * 1874;  Leima, Pieter-2; * 1854;  Lukens, Meiltje
-5; * 1805;  Rijgstra, Ytje Douwes-3; * 1872;  Leima, Antje-2; * 1860;  Rozenbeek, Trijntje
-5; * 1807;  Boschma, Sjoerd Douwes-3; * 1872;  Hekman, Edsko-2; * 1854;  Bouman, Johannes Gerardus
-5; * 1814;  Mossel, Harmen Thomas van der-3; * 1874;  Leima, Martje-2; * 1835;  Elshof, Willem Berordus
-5; * 1817;  Hoekstra, Renske Oeges-3; * 1869;  Visser, Johannes-2; * 1867;  Amerika, Keimpe
-5; * 1859;  Veltman, Jan-3; * ?;         Stoker, Sjoukjen-2; * 1871;  Amerika, Jochum
-5; * ?;         Veltman, Hendrik-3; * ?;         Schraa, Hendrik-2; * 1873;  Smelt, Stijntje
-5; * ?;         Dijkema, Trientje-3; * ?;         Elgersma, Anne Metses-2; * 1865;  Amerika, Meike
-5; * 1792;  Postma, Kei Bouwes-3; * ?;         Bouma, Antje Piers-2; * 1860;  Perdon, Harm
-5; * 1789;  Veen, Wikke Wytzes van-3; * ?;         Bekius, Jan-2; * 1864;  Amerika, Grietje
-5; * ?;         Koop, Folkje Sierks-3; * ?;         Dijk, Cornelia van-2; * 1862;  Amerika, Elizabeth
-5; * 1820;  Wouda, Wiebren Feikes-3; * ?;         Oudega, Jan-2; * 1875;  Amerika, Zwaantje
-5; * 1823;  Munstra, Janke Durks-3; * ?;         Koopmans, Brechtje-2; * 1873;  Amerika, Keimpe
-5; * ?;         Poortinga, Dirk Renzes-3; * ?;         Bruinsma, Hendrik-2; * 1863;  Schut, Grietje
-5; * ?;         Woude, Grietje Gerrits van der-3; * ?;         Visser, Rinskje-2; * ?;         Stempel, Johannes Hendrik Engelbert
-5; * 1787;  Retsema, Jan Jeltes-3; * ?;         Dekken, Tjeerd van-2; * 1893;  Schuth, Gezina
-5; * 1802;  Jukkema, Fenje Klazens-3; * ?;         Meulen, Jantje van der-2; * 1878;  Schuth, Reinder Jan
-5; * 1765;  Oudman, Anje Cornelis-3; * ?;         Houten, Jacobus van-2; * 1879;  Schuth, Reinder Jan
-5; * 1767;  Oudman, Jan Cornelis-3; * ?;         Siedsma, Hendrikje-2; * 1884;  Schuth, Eilke
-5; * 1770;  Oudman, Renje Cornelis-3; * 1831;  Zuidema, Jan Pieters-1; * 1946;  Potjer, Pieter Marten
-5; * 1773;  Oudman, Anje Cornelis-3; * 1852;  Zuidema, Jacob-1; * 1942;  Potjer, Menno Roelf
-5; * 1779;  Oudman, Pieter Cornelis-3; * 1856;  Leegstra, Jantje-1; * 1943;  Potjer, Baukje Cornelia
-5; * 1782;  Oudman, Trijntje-3; * ?;         Sasveld, Aldert-1; * 1944;  Potjer, Christina Titia Martha
-5; * 1767;  Ikema, Jan Klasens van-3; * ?;         Stulp, Eltje-1; * 1947;  Potjer, Cornelia Theodora
-5; * ?;         Huninga, David Harms-3; * ?;         Dijk, Gerrit van-1; * 1947;  Potjer, Maria Theresia
-5; * ?;         Vennema, Grietje Jacobs-3; * ?;         Hermanni, Annechien-1; * 1949;  Potjer, Jan Sietse
-5; * 1867;  Bangma, Baukje-3; * ?;         Ritsema, Freerk-1; * 1951;  Potjer, Gerard Christiaan
-5; * 1873;  Bangma, Gerbrig-3; * ?;         Zwaag, Aaltje van der-1; * 1953;  Potjer, Edith Adriana
-5; * 1864;  Veen, Hendrikus van-3; * ?;         Meulen, Derks Hendriks van der-1; * 1955;  Potjer, Rudolf Ferdinand
-5; * 1864;  Bangma, Sjoukje-3; * ?;         Pompstra, Maaike Jans-1; * 1940;  Korpershoek, Elisabeth
-5; * 1864;  Piest, Albert-3; * 1842;  Zuidema, Rijpke-1; * 1944;  Lei, Renze Gerrit van der
-5; * 1870;  Bangma, Trijntje-3; * 1842;  Wieringa, Jan-1; * 1953;  Meer, Geertruida Hester van der
-5; * 1869;  Bangma, Douwe-3; * 1849;  Wieringa, Jakob-1; * 1958;  Drexhage, Ursula
-5; * 1865;  Bangma, Antje-3; * 1864;  Reitsema, Meinke-1; * 1940;  Scholtens, Menno Roelf
-5; * 1855;  Bangma, Sikke-3; * 1853;  Bijmolt, Anje-1; * 1933;  Bosch, Derk
-5; * 1854;  Bangma, Rigtje-3; * ?;         Jonker, Klaas-1; * 1937;  Bosch, Zwanette Alida
-5; * 1863;  Jansen, Koop-3; * ?;         Medema, Hendrikje-1; * ?;         Timmermans, Jantje A.
-5; * 1770;  Nienhuis, Roelf Nienings-3; * ?;         Hekkema, Eltje-1; * ?;         Jorna, Johan P.
-5; * ?;         Krap, Derk Jacobs-3; * ?;         Meeden, Wellempje van der-1; * 1947;  Bouwman, Anna Garmtdina
-5; * ?;         Meijer, Jantje Gerrits-3; * 1889;  Jellema, Geeske Wiegers-1; * 1967;  Leeuwenburgh, Annemieke
-5; * ?;         Arkema, Willem Klaasens-3; * 1863;  Spiering, Johannes Franciscus-1; * 1913;  Potjer, Eleanor
-5; * ?;         Arkema, Anje Egges-3; * 1862;  Beekes, Maria Cornelia-1; * 1913;  Potjer, Carl Wayne
-5; * ?;         Piel, Harm-3; * 1914;  Zeilstra, Durk-1; * 1913;  Potjer, John Edward
-5; * ?;         Tichelaar, Kornelia-3; * ?;         Hoogland, Jan-1; * 1913;  Potjer, Thomas James
-5; * 1816;  Noor, Johannes Pieter-3; * ?;         Bergsma, Antje-1; * 1913;  Potjer, Caroline
-5; * ?;         Bolheem, Grietje Jans-3; * ?;         Terpstra, Johannes-1; * ?;         Rodengate, Geessien ten
-5; * ?;         Wierenga, Jan-3; * ?;         Twijnstra, Jiskje-1; * 1887;  Scholtens, Hendrik
-5; * ?;         Bos, Willemina Jans-3; * ?;         Terpstra, Gerben-1; * 1891;  Scholtens, Martha Gesina
-5; * ?;         Postma, Harmen Bouwes-3; * ?;         Bakker, Jeltje-1; * 1885;  Vos, Geessien
-5; * ?;         Brouwer, Lijsbert Thomas-3; * ?;         But, Gerrit Cornelis-1; * 1889;  Eisinga, Menno Jan
-5; * 1839;  Koolstra, Rixtje-3; * ?;         Pieters, Maria Wilhelmina-1; * 1932;  Vat, Neeltje
-5; * 1840;  Koolstra, Wybe-3; * ?;         Vries, Willem Jans de-1; * 1946;  Lukas, Anna Maria Magdalena
-5; * 1846;  Leeuw, Uilkje de-3; * ?;         Jellema, Joukje Hendriks-1; * 1947;  Daniel, Friedrich Alfred Adam Karl
-5; * 1847;  Leeuw, Jakob de-3; * ?;         Vink, Pieter Klaassens-1; * 1954;  Buijs, Maria Petronella
-5; * 1849;  Leeuw, Rixje de-3; * ?;         Allersma, Jantje-1; * 1936;  Keimpema, Rienk van
-5; * 1853;  Leeuw, Jakob de-3; * ?;         Kalk, Klaas-1; * 1908;  Slik, Johan
-5; * 1850;  Leeuw, Uilkje-3; * ?;         Werkman, Jantje-1; * 1942;  Bouwman, Janna Anna
-5; * 1857;  Leeuw, Sibbele de-3; * 1844;  Noordveld, Jannes-1; * 1898;  Brons, Derk
-5; * 1862;  Leeuw, Rinske-3; * 1846;  Noordveld, Hiltje-1; * 1894;  Mulders, Hermina Jantina
-5; * 1864;  Leeuw, Jelle de-3; * 1848;  Noordveld, Rienje-1; * 1902;  Zetsma, Margaretha Wendelina
-5; * ?;         Akkerman, Paulus Paulus-3; * 1850;  Noordveld, Jannes-1; * 1900;  Zetsma, Kornelis Reinder
-5; * ?;         Bouwman, Jan Berents-3; * 1852;  Noordveld, Aaltje-1; * 1936;  Koning, Manna Annie
-5; * ?;         Venhuizen, Trijntje Sierts-3; * 1855;  Noordveld, Martje-1; * ?;         Timmerman, Albert
-5; * 1748;  Stuivenga, Balster Hindriks-3; * 1860;  Noordveld, Sikke-1; * 1939;  Wadman, Titia Hiltje
-5; * ?;         Heikes, Anje-3; * 1862;  Noordveld, Jelte-1; * ?;         Wolde, Oeki ten
-5; * 1851;  Stellingwerf, Durkje-3; * 1840;  Helmers, Gesina-1; * ?;         Jansma, Anne Arnoldus
-5; * 1852;  Stellingwerf, Baukje-3; * 1843;  Helmers, Roelfien-1; * ?;         Melchior, R.W.
-5; * 1853;  Stellingwerf, Baukje-3; * 1846;  Jans, Helmer-1; * ?;         Jansma, Arnoldus Johannes
-5; * 1854;  Stellingwerf, Elske-3; * 1828;  Molema, Gerardus-1; * ?;         Brunia, Neeltje Rinske
-5; * 1855;  Stellingwerf, Baukje-3; * ?;         Wijmenga, Folkert Roelfs-1; * ?;         Mossel, Jitske van der
-5; * 1856;  Stellingwerf, Johan-3; * ?;         Vries, Baukje de-1; * 1939;  Mossel, Hendrika Maartje van der
-5; * 1859;  Stellingwerf, Jacob-3; * ?;         Kooistra, Romke Wiegers-1; * ;          Kreuzen, Pieter Reinder
-5; * 1849;  Bangma, Anneke Douwes-3; * ?;         Linting, Sjoukje-1; * ?;         Goselink, Marten
-5; * 1850;  Bangma, Sjoukje Douwes-3; * ?;         Hamming, Jan Derks-1; * ?;         Nijhof, J.A.
-5; * 1852;  Bangma, Jentje Douwes-3; * ?;         Lich, Maria-1; * ?;         Goselink, Arnold
-5; * 1855;  Bangma, Sikke Douwes-3; * ?;         Kamstra, Hesder-1; * ?;         Theriault, M.R.P.
-5; * 1856;  Bangma, Sikke Douwes-3; * ?;         Pel, Froukje-1; * ?;         Goselink, Maartje
-5; * 1857;  Bangma, Iek Douwes-3; * ?;         Veenstra, Andries-1; * ?;         Scheffers, Henk
-5; * 1860;  Bangma, Obe Douwes-3; * ?;         Holtrop, Lutske-1; * ?;         Mossel, Johan Cor
-5; * 1862;  Bangma, Alle Douwes-3; * ?;         Benedictus, Wytse-1; * ?;         Boer, Piety de
-5; * 1864;  Bangma, Atze Douwes-3; * ?;         Bij, Jitske van der-1; * ?;         Mossel, Harmen van der
-5; * 1867;  Bangma, Anneke Douwes-3; * 1844;  Helmers, Catharina Geertruida-1; * 1878;  Ritzema, Jan Albert
-5; * ?;         Hoekstra, Liekele Oeges-3; * ?;         Veen, Johannes van der-1; * 1879;  Ritzema, Klaas Jan
-5; * ?;         Schouwstra, Aaltje Jans-3; * 1850;  Balk, NN-1; * 1886;  Ritzema, Geertruida Debora Alleg...
-5; * ?;         Kruizinga, Fokko Pieters-3; * 1849;  Balk, NN-1; * 1886;  Bierema, Alida Margaretha
-5; * ?;         Woudhuis, Trijntje Tiemens-3; * 1842;  Helmers, Helmer-1; * 1881;  Bruins, Grietje Hillegonda Berends
-5; * ?;         Veen, Oege Jurjens van der-3; * 1841;  Aukes, Taetske-1; * ?;         Schrage, Hendrik
-5; * ?;         Venema, Akke Uiltjes-3; * 1843;  Helmers, Hendrika-1; * ?;         Rozeveld, Catharina Hendrika
-5; * 1827;  Hoekstra, Marten Hendriks-3; * 1867;  Siegers, Frouke-1; * ?;         Willemsen, Henricus Harm
-5; * 1834;  Schuilenga, Janke Jans-3; * 1863;  Siegers, Jacobus-1; * ?;         Harkema, Aleida
-5; * ?;         Freinga, Jelte Jakobs-3; * 1871;  Hessig, Dina Catharina-1; * ?;         Meursing, Jan
-5; * ?;         Hovinga, Martje Johannes-3; * 1870;  Siegers, Catharina Pieternella J...-1; * ?;         Baas, Anje
-5; * 1773;  Leima, Jan Pieters-3; * 1869;  Heer, Simon Pieter Fran van der-1; * ?;         Willemsen, Jan Enne
-5; * 1781;  Leima, Neeltje Pieters-3; * 1860;  Siegers, Johannes Gideon-1; * ?;         Jetsema, Engeltje Froukelina
-5; * 1790;  Beukema, Antje Writsers-3; * 1864;  Glazenier, Johanna Frederika-1; * 1879;  Cleveringh, Hendricus
-5; * 1863;  Jellema, Lysbeth Wytses-3; * 1833;  Molema, Gesina-1; * 1881;  Rietema, Betto
-5; * 1865;  Jellema, Jildou Wytses-3; * 1828;  Molema, Everhardus-1; * 1880;  Bouwman, Lucia Hillegonda
-5; * 1839;  Jellema, Klaas Annes-3; * 1846;  Molema, Everhardus-1; * 1883;  Rietema, Hilda Zwaantina
-5; * ?;         Landman, Rintje Jolles-3; * 1948;  Molema, Everhardus-1; * 1882;  Hoorn, Cornelis van
-5; * ?;         Gaast, Jantje van der-3; * 1822;  Molema, Helmer-1; * 1887;  Rietema, Cornelis Klaas
-5; * ?;         Jager, Sipke-3; * 1828;  Timmer, Jellina Johanna-1; * 1890;  Rietema, NN
-5; * ?;         Huystra, Tettje-3; * 1838;  Molema, Jan Gerhardus-1; * 1891;  Rietema, Cornelis Zwaantinus
-5; * ?;         Abma, Ruurd-3; * 1836;  Reinink, Trientje-1; * 1896;  Dijkhuis, Geertruida Ebelina
-5; * ?;         Velde, Fokeltje van der-3; * 1832;  Kregten, Annegien van-1; * 1893;  Rietema, Klaas Cornelis
-5; * ?;         Wellema, Hessel-3; * 1834;  Kwint, Eltje-1; * 1892;  Kuipers, Andries
-5; * ?;         Bokma, Dirkje-3; * ?;         Denderen, Willem van-1; * 1895;  Withaar, Anna
-5; * ?;         Knottnerus, Otto Samuel-3; * ?;         Elema, Trientje-1; * 1870;  Stuivenga, Nantje
-5; * ?;         Kranenborg, Klazina Albertine-3; * ?;         Bonke, Gerrit Hendrik Jan-1; * 1873;  Stuivenga, Aaltje
-5; * ?;         Bouma, Johannes-3; * ?;         Blanken, Geertruida van-1; * 1875;  Stuivenga, Balster Klaas
-5; * ?;         Tilstra, Ytje-3; * 1846;  Molema, Gerhardus-1; * 1866;  Staal, Albert
-5; * ?;         Doorenbos, Bernardus-3; * 1830;  Molema, Mietje-1; * 1873;  Idema, Albert
-5; * ?;         Oomkens, Froukea-3; * 1828;  Bouwman, Leendert Edzes-1; * 1854;  Ubbens, Meindert
-5; * ?;         Tammens, Tamme Jacobs-3; * ?;         Reukema, Klaas-1; * 1862;  Bouwman, Trijntje Jans
-5; * ?;         Fokkes, Diewerke-3; * ?;         Beukema, Grietje-1; * 1880;  Omges, Albertje
-5; * ?;         Jongsma, Bote Johannes-3; * ?;         Weerd, Klaas Abels de-1; * 1886;  Bouwman, Lucas
-5; * ?;         Groensma, Trijntje Jans-3; * ?;         Langen, Maria de-1; * 1892;  Bouwman, Anje
-5; * ?;         Postma, Frans Elzes-3; * ?;         Havenga, Febo-1; * 1891;  Jager, Jacoba
-5; * ?;         Dekken, Bieuwkje Pieters van-3; * ?;         Lever, Elizabeth-1; * 1889;  Heide, Anne van der
-5; * 1837;  Stilma, Eelkje Rientses-3; * ?;         Borgman, Hendrik-1; * 1882;  Homan, Maria Cornelia
-5; * ?;         Kuipers, Minke Baukes-3; * ?;         Tammens, Grietje-1; * ?;         Feringa, Menje
-5; * ?;         Osinga, Johan Douwes-3; * ?;         Boerma, Herman Rudolph-1; * 1883;  Homan, Ties
-5; * ?;         Goot, Foekjen Arjens van der-3; * ?;         Schleurholts, Lutgerdina-1; * 1884;  Homan, Maria Cornelia
-5; * ?;         Lemstra, Pieter Annes-3; * 1845;  Molema, Everharda-1; * 1886;  Homan, Hendrik
-5; * ?;         Dijkstra, Tjitske Hendriks-3; * 1834;  Molema, Berend-1; * 1890;  Kenter, Trientje
-5; * ?;         Geersema, Jan Gerrits-3; * 1831;  Molema, Folkert-1; * 1884;  Offeringa, Rolina Geertruida
-5; * ?;         Jonge, Kunje Jans de-3; * ?;         With, Sybren de-1; * 1885;  Offeringa, Roelf Ywe
-5; * ?;         Schuth, Hendrik Klaassens-3; * ?;         Dijkstra, Ytje-1; * 1888;  Offeringa, Pieter Jan
-5; * ?;         Smith, Geessien Tonnis-3; * 1823;  Molema, Helmer (Jans)-1; * 1890;  Offeringa, Geertruida Afien
-5; * ?;         Douma, Douwe Klazes-3; * 1830;  Dijkhuis, Eelida-1; * 1889;  Offeringa, Afina Jacobina
-5; * ?;         Kooistra, Sijtje Keimpe-3; * ?;         Doorenbos, Pieter-1; * 1882;  Gaaikema, Kornelis Harm
-5; * 1824;  Smit, Willem Derks-3; * ?;         Wildeman, Tietje-1; * 1885;  Doornbos, Klaasina
-5; * ?;         Smit, Alje Kornelis-3; * 1819;  Molema, Geesje-1; * 1890;  Buining, Aafke
-5; * ?;         Zwijghuizen, Anje Pieters-3; * 1812;  Dam, Gerke van-1; * 1888;  Noom, Joos Pieter
-5; * ?;         Ritzema, Jacob Jacobs-3; * ?;         Dekker, Arend-1; * 1891;  Coolman, Egge
-5; * ?;         Rijkels, Eltje Tjaards-3; * ?;         Kars, Jeltje-1; * 1896;  Nienhuis, Jan Roelf
-5; * ?;         Bos, Pieter Rengers ten-3; * 1882;  Roeleven, Jacob-1; * ?;         Jager, NN
-5; * ?;         Borg, Bauke Pieters van den-3; * ?;         Schrage, Jan-1; * 1898;  Arkema, Willem Kornelis
-5; * ?;         Boetje, Gerrit Jochems-3; * ?;         Kamphuis, Taakie-1; * 1899;  Arkema, Nantje Harberdina
-5; * ?;         Sierdsma, Sjoeke Edsges-3; * ?;         Schrage, Jan Egberts-1; * 1894;  Wiersema, Siert Garbrand
-5; * ?;         Kuiper, Engel Lammerts-3; * ?;         Kamphuis, Fauke Arends-1; * 1896;  Wiersema, Grietje Cornelia
-5; * ?;         Geerts, Aagtje-3; * ?;         Meijer, Pieter-1; * 1903;  Allersma, Pieterdina Reina
-5; * ?;         Meester, Jilt Onnes-3; * ?;         Beekhuis, Bartje-1; * 1893;  Glas, Johannes Pieter
-5; * ?;         Veldstra, Siebrigje Tunnis-3; * ?;         Leeuwerke, Harm-1; * 1913;  Arkema, Jantina Anne
-5; * ?;         Laan, Tije Tije Johannes van der-3; * ?;         Veen, Aaltje Jans van der-1; * 1888;  Luursema, Bouke
-5; * ?;         Witteveen, Trijntje Lubbers-3; * ?;         Mulder, Gerke-1; * 1889;  Luursema, Freke
-5; * ?;         Huizing, Enne Jans-3; * ?;         Bosma, Fidde Eltjes-1; * 1890;  Luursema, Gerco Doje
-5; * ?;         Ellens, Trienje Heines-3; * ?;         Doornbos, Martje Jakobs-1; * 1893;  Luursema, Johanna
-5; * ?;         Bouma, Pieter Alberts-3; * 1835;  Molema, Sara-1; * 1883;  Dan, Jan Wolters van
-5; * ?;         Bouwman, Trijntje Jans-3; * 1846;  Venema, Heerke-1; * ?;         Woldringh, Hendrik Louwe
-5; * 1776;  Zuidema, Rijpke Garmts-3; * 1847;  Zoethout, Hijlke-1; * ?;         Hekman, Grietje Titia
-5; * ?;         Hindriks, Aalltjen-3; * 1840;  Kempinga, Bartelmina-1; * 1895;  Boer, Grietje de
-5; * 1787;  Buikema, Freerk Rijpkes-3; * 1840;  Jager, Gerrit-1; * ?;         Coolman, Roelf
-5; * ?;         Bult, Pieter Klasen-3; * ?;         Staal, Jan-1; * ?;         Allersma, Elisabeth
-5; * ?;         Gijwes, Grietje-3; * ?;         Bos, Grietje-1; * 1948;  Jellema, Tjenkje Elizabeth
-5; * ?;         Buis, Derk Jans-3; * 1826;  Kempinga, Aaltje-1; * 1940;  Vuyk, Leendert
-5; * ?;         Boter, Anje Drewes-3; * 1814;  Bakema, Jan-1; * 1951;  Jellema, Hette Anne
-5; * 1824;  Postma, Wytze Keis-3; * ?;         Postema, Nanning Pieters-1; * 1961;  Holkema, Jeltje
-5; * 1826;  Vonk, Froukjen Jans-3; * ?;         Hollema, IJkje Goitzes-1; * 1955;  Jellema, Wytske Jacoba
-5; * ?;         Teunstra, Germt Repke-3; * ?;         Hoeksema, Harm-1; * 1955;  Mensink, Nicolaas Gerardus Casper
-5; * ?;         Klooster, Aagje Hendriks-3; * ?;         Steenhuis, Everdina-1; * 1968;  Jellema, Anna Aaffiena Céleste
-5; * ?;         Doezum, Albert Willems van-3; * 1829;  Kempinga, Grietje Eerkes-1; * 1968;  Peletier, Willem Gerben
-5; * ?;         Eedes, Eelkje-3; * 1833;  Kempinga, Johanna-1; * 1970;  Jellema, Otto Tonko Eduard
-5; * ?;         Gal, Sweytse Hendricks-3; * 1820;  Kempinga, Soetje-1; * 1971;  Jellema, Dorothea Adrienne
-5; * ?;         Freercks, Fetje-3; * 1810;  Cate, Tamme Jans ten-1; * 1966;  Jellema, Esger
-5; * ?;         Buikema, Jan Alderts-3; * ?;         Ensing, Egbert Jans-1; * 1967;  Jellema, Igor
-5; * ?;         Werkman, Anje Pieters-3; * ?;         Beerta, Roelien-1; * 1969;  Binnendijk, Nicole Christine
-5; * ?;         Klont, Jan Jacobs-3; * 1821;  Kempinga, Geessien-1; * 1970;  Jellema, Marianne Liesbeth
-5; * ?;         Hornga, Bieuwke Cornelis-3; * 1815;  Bos, Hindrik-1; * 1972;  Jellema, Annette Ruut
-5; * 1783;  Retsema, Reinje Jeltes-3; * 1835;  Kempinga, Barteld-1; * 1967;  Jellema, Johannes Albertus
-5; * 1794;  Retsema, Jacob Heeres-3; * 1836;  Kempinga, NN-1; * 1969;  Jellema, Jacqueline Catharina Lo...
-5; * 1795;  Retsema, Jacob-3; * 1824;  Kempinga, Helmer-1; * 1986;  Jellema, Jochem Jelle
-5; * 1799;  Retsema, Martje-3; * 1816;  Kempinga, Siepko-1; * 1990;  Jellema, Anouk Willemijn
-5; * 1777;  Noordveld, Jannes Jan-3; * 1816;  Olthof, Geesje-1; * 1992;  Jellema, Wessel Lucas
-5; * ?;         Wieringa, Jan Klasen-3; * 1820;  Veenema, Klaas-1; * 1994;  Jellema, Tamar Marise
-5; * ?;         Tonnis, Hindertje-3; * ?;         Wulfing, Roelof-1; * 1995;  Jellema, Rom
-5; * ?;         Siegers, Sikke Jacobs-3; * ?;         Baving, Luchina-1; * 1900;  Rietema, Annette Dieuwertje
-5; * ?;         Dam, Hiltje Hindriks van-3; * ?;         Folkersma, Gerrit Jacobus-1; * 1894;  Poortman, Frank
-5; * 1766;  Helmers, IJktjen Jans-3; * ?;         Dekker, Jacobje-1; * 1894;  Tammens, Alida Geertruida
-5; * 1768;  Potjer, Eelke Jans-3; * 1829;  Kempinga, Jantje-1; * 1887;  Dijkhuis, Martinus
-5; * 1781;  Siegers, Gesina-3; * 1818;  Kempinga, Helmer Eerkes-1; * 1944;  Couperus, Jouke
-5; * 1772;  Potjer, IJktje Jans-3; * 1837;  Molema, Maria-1; * 1941;  Jellema, Pieter
-5; * 1788;  Potjer, Aafke-3; * 1833;  Molema, Grietje-1; * ?;         Leima, NN
-5; * ?;         Siegers (Luning), Helmer-3; * 1841;  Molema, Aafien-1; * 1846;  Jellema, Jacoba Johanna
-5; * 1756;  Siegers, Saertje-3; * 1821;  Molema, Jantje-1; * 1942;  Jellema, Jacobus
-5; * ?;         Siegers, IJkien-3; * 1806;  Sasker, Eltjo Jans-1; * 1950;  Dijk, Johan van
-5; * 1759;  Siegers, Jan-3; * 1814;  Visser, Geesjen-1; * 1955;  Dijk, Ida van
-5; * 1763;  Siegers, Pieter-3; * 1833;  Visser, Jan Moolma-1; * 1956;  Dijk, Henry van
-5; * ?;         Reidemaker, Daams Jan-3; * 1833;  Erk, Janke-1; * 1960;  Dijk, Robert Andrew van
-5; * ?;         Nickel, Catharina-3; * ?;         Kloosterhuis, Arend-1; * 1962;  Dijk, Richard van
-5; * 1787;  Siegers, Pieter Roelofs-3; * ?;         Mulder, Annechien-1; * 1948;  Hoekstra, Anna Gonda Cornelia
-5; * 1803;  Oosterman, Frouke Harms-3; * ?;         Bruining, Berend-1; * 1945;  Assink, Roger Alyn
-5; * ?;         Riemens, Conrad Valentin-3; * ?;         Heukers, Trijntje-1; * 1952;  Hoekstra, Dorothy Irene
-5; * ?;         Sage, Cornelia le-3; * 1830;  Visser, Saartje-1; * 1955;  Hoekstra, Peter Martin
-5; * ?;         Hector, Johannes Gideon-3; * 1826;  Visser, Klaas-1; * 1937;  Jellema, Sjoukje
-5; * ?;         Zip, Catharina Pieternella Jacoba-3; * 1825;  Patje, Teetje-1; * 1941;  Jellema, Grietje
-5; * ?;         Snijders, Aarnout Johannes Cornelis-3; * 1841;  Weits, Grietje-1; * 1936;  Cnossen, Johan
-5; * ?;         Zip, Dina Catharina-3; * 1823;  Visser, Helmer Molema-1; * 1941;  Gerbrandij, Pietje
-5; * ?;         Goossen, Johannes-3; * 1820;  Hamminga, Hinderkien-1; * 1944;  Jellema, Hendrik
-5; * ?;         Boer, Abigael-3; * ?;         Vrieze, Poppe Berents-1; * 1946;  Pruiksma, Teatsche
-5; * ?;         Ludwich, Lambertus George-3; * ?;         Wubbe, Albertje Wichers-1; * ?;         Boer, Anne de
-5; * ?;         Vervenne, Wilhelmina Susanna-3; * ?;         Schut, Otto-1; * ?;         Postma, Pietsje
-5; * ?;         Mortier, Pieter-3; * ?;         Molen, Margje Sebe van der-1; * 1941;  Jellema, Antje
-5; * ?;         Riemens, Jacomina Pieternella-3; * 1886;  Feenstra, Maaike-1; * 1945;  Boer, Fokko Jan de
-5; * 1753;  Molema, Helmer Gerardus-3; * ?;         Tepper, Kornelis Harkes-1; * 1943;  Jellema, Klaas
-5; * 1761;  Barghuis, Geessien Jans-3; * ;          Cock, Aaltje Amels-1; * 1946;  Jellema, Grietje
-5; * ?;         Cate, Tamme Augustinus ten-3; * 1828;  Visser, Geessien-1; * 1646;  Veer, Folkert van der
-5; * ?;         Koolman, Jantje Fiepkes-3; * ?;         Bieleveld, Rudolf-1; * 1905;  Heijnis, Pieter
-5; * ?;         Calcar, Pieter van-3; * ?;         Biewenga, Tjasse Willems-1; * 1906;  Heijnis, Jan
-5; * ?;         Verveld, Dievertje Koerts-3; * ?;         Biewenga, Bouke-1; * 1907;  Heijnis, Volkert
-5; * ?;         Bos, Folgert Hindriks-3; * ?;         Stel, Hindrik-1; * 1913;  Heijnis, Jacob
-5; * ?;         Berends, Mientje-3; * ?;         Glas, Geertje-1; * 1924;  Heijnis, Elizabeth Alberdina
-5; * ?;         Nies, Sikko Nies-3; * ?;         Heemstra, Freerk Pieters-1; * ?;         ?, Mary
-5; * ?;         Fokkes, Aaltje-3; * ?;         Reitsema, Reina-1; * ?;         Dubois, Meina (Mijna?)
-5; * ?;         Eilderts, Jan de-3; * ?;         Doornbos, Lammert-1; * ?;         Rosien, Sara
-5; * ?;         Jans, Jantje-3; * ?;         Boer, Trijntje de-1; * 1948;  Jellema, Anne
-5; * ?;         Kempinga, Siepko-3; * ?;         Boersma, Jan-1; * 1950;  Jellema, Pieter
-5; * ?;         Jans, Soetje-3; * ?;         Rustema, Maike-1; * 1953;  Jellema, Gerbrig
-5; * ?;         Hindriks, Klaas-3; * ?;         Balkema, Gerudolf-1; * 1954;  Jongbloed, Tjeerd
-5; * ?;         Jans, Hillegien-3; * ?;         Vos, Bouke-1; * 1960;  Jellema, Sytske Pytrick
-5; * 1805;  Hazenberg, Berend Jans-3; * ?;         Boerma, Jan-1; * 1963;  Jellema, Metske
-5; * 1807;  Hazenberg, Bauke Piers-3; * ?;         Dijksterhuis, Antje-1; * 1946;  Erkelens, Marion
-5; * 1810;  Hazenberg, Freerktje Jans-3; * 1845;  Wieringa, Jans-1; * 1953;  Stellingwerf, Froukje
-5; * ?;         Heukers, Hendrik-3; * 1836;  Bruins, Frouke-1; * 1950;  Jellema, Klaas
-5; * 1812;  Hazenberg, Degijna-3; * ?;         Terpstra, Jan-1; * 1953;  Jellema, Cornelia Renske
-5; * 1813;  Hazenberg, Degijna-3; * ?;         Reitsma, Mintje-1; * 1949;  Kramer, Bauke
-5; * 1809;  Hielema, Klaaske Jacobs-3; * ?;         Veenstra, Gerrit-1; * 1957;  Jellema, Grietje
-5; * 1813;  Zuiderhof, Trijntje (Alberts)-3; * ?;         Vries, Hebeltje de-1; * 1695;  Zijlstra, Henk
-5; * ?;         Velde, Ebbel van der-3; * ?;         Brouwer, Hotze-1; * 1940;  Jellema, Hendrika
-5; * ?;         Bos, Hiltje Hendriks-3; * ?;         Vries, Anne de-1; * 1951;  Gros, Cornelia
-5; * ?;         Dijk, Aldert-3; * 1819;  Reukema, Annegien-1; * 1930;  Spiering, Pieter Marten
-5; * ?;         Adema, Wietske-3; * 1855;  Hummel, Menke Hendriks-1; * 1939;  Spiering, Arnold Herman
-5; * ?;         Sikkema, Sikke Willems-3; * ?;         Ottens, Hindrik-1; * 1943;  Jellema, Gerben
-5; * ?;         Beukema, Bregtje Jans-3; * ?;         Hoeksema, Christina-1; * 1941;  Marra, Janneke
-5; * ?;         Kramer, Jan Derks-3; * ?;         Moes, Kornelis-1; * 1943;  Veenstra, Wietske
-5; * ?;         Pothuis, Elsien Pieters-3; * ?;         Schuttinga, Rina-1; * 1945;  Jellema, Geeske
-5; * ?;         Tonnijs, Geesjen-3; * 1846;  Top, Jannes-1; * 1942;  Akker, Albert van
-5; * ?;         Veenstra, Sierd Melles-3; * ?;         Kiestra, Elze-1; * 1947;  Jellema, Jeltje
-5; * ?;         Hielkema, Hendrikje Gerkes van-3; * ?;         Panjer, Klaassien-1; * 1945;  Kuipers, Jacob
-5; * ?;         Timmermans, Jetse Sakes-3; * ?;         Rosema, Roelf-1; * 1950;  Jellema, Pieter
-5; * ?;         Kramer, Sjoukje Fokkes-3; * ?;         Nijboer, Gepke-1; * 1953;  Jellema, Hans
-5; * 1793;  Bouwman, Klaaske Drewes-3; * ?;         Vries, Hendrik de-1; * 1960;  Jellema, Willem
-5; * ?;         Danhoff, Jacob Hanssens-3; * ?;         Helmholt, Jantje-1; * 1949;  Nijdam, Immertje
-5; * 1799;  Bouwman, Berendje Drewes-3; * ?;         Oostenbrug, Eerzte-1; * 1958;  Heerschop, Anneke
-5; * 1794;  Boer, Gerrit Jans-3; * ?;         Veenstra, Jeltje-1; * 1961;  Teunissen, Adrienne
-5; * 1786;  Boer, Seiert Jans-3; * 1883;  Hazenberg, Trientje-1; * 1901;  Helmers, Taetske
-5; * 1787;  Schavinga, IJzebrand IJmes-3; * 188;  Oosterhof, Okko Nanning-1; * 1901;  Rotting, Cornelis Lambertus
-5; * ?;         Bol, Pieter-3; * 1881;  Hazenberg, Bouke Pier-1; * 1903;  Helmers, Helmer
-5; * ?;         Ruiter, Geertruida-3; * 1873;  Boersema, Brechtje-1; * 1900;  Wouters, Anne Rosalie
-5; * ?;         Meijer, Reindt-3; * 1882;  Hazenberg, Aldert Johannes-1; * 1904;  Helmers, Roelof
-5; * ?;         Eijes, Pieterke-3; * 1888;  Sikkema, Sikke-1; * 1912;  Brinkman, Hendrika Adriana Gerarda
-5; * ?;         Klijnstra, Gerrit Jans-3; * ?;         Veenkamp, Freke Geertsia-1; * 1910;  Helmers, Wilhelm Frederik
-5; * ?;         Stegenga, Wiepk Jacobs-3; * 1896;  Sikkema, Bregtje-1; * 1913;  Oudenrijn, Maria van den
-5; * 1841;  Jellema, Anne Gerrits-3; * 1894;  Schuringa, Gerhard Niklaas-1; * ?;         Bronneman, Johannes Christianus
-5; * 1842;  Jellema, Anne Gerrits-3; * 1891;  Sikkema, Trientje-1; * ?;         Soesbergen, Johanna Catharina Maria
-5; * 1843;  Jellema, Gerbrig-3; * 1891;  Wolters, Henderikus-1; * 1931;  Spiering, Maria Cornelia
-5; * 1839;  Looyenga, Aan-3; * 1889;  Sikkema, Trientje-1; * 1934;  Spiering, Johannes Franciscus
-5; * 1851;  Jellema, Cornelis-3; * 1863;  Kramer, Klasina Jacoba-1; * 1936;  Spiering, Cornelis Theodorus
-5; * 1853;  Jellema, Willem-3; * ?;         Nienhuis, Meerten-1; * 1948;  Spiering, Gerrit Jan
-5; * 1854;  Jellema, Hette-3; * 1871;  Kramer, Berendina-1; * 1942;  Leichty, Mary Kathleen
-5; * 1847;  Miedema, Tettje-3; * 1875;  Venema, Willem-1; * 1918;  Siegers, Roger Leon Pierre
-5; * ?;         Terpstra, Pieter-3; * 1861;  Kramer, Jan Berend-1; * 1916;  Gemert, Helena van
-5; * ?;         Palsma, Grietje-3; * 1860;  Mulder, Berendje-1; * ?;         Lustig, Hendrik
-5; * 1849;  Punter, Ymkjen-3; * 1874;  Kramer, Berend Jan-1; * ?;         Verhoeven, Maria Catharina Eliza...
-5; * ?;         Dotinga, Sjuk Sijtzes-3; * 1865;  Kramer, Elsje-1; * 1881;  Reukema, Maria Margareta
-5; * ?;         Porten, Wijtske-3; * 1868;  Kramer, Jacoba Catharina-1; * 1881;  Bakker, Reinder Jan
-5; * ?;         Zeilstra, Durk-3; * 1895;  Hazenberg, Hiltje-1; * 1885;  Reukema, Grietje Jacoba
-5; * ?;         Hofstra, Janke-3; * 1897;  Hazenberg, Berend-1; * 1880;  Reukema, Niklaas Leonard
-5; * ?;         Rienstra, Jentje-3; * 1898;  Hazenberg, Ebbeline-1; * 1898;  Borgman, Anne Menette
-5; * ?;         Koopmans, Baukje-3; * 1900;  Hazenberg, Frederik Albertus-1; * ?;         Mook, Willem Hendrik
-5; * ?;         Hoekstra, Jochem Sietzes-3; * 1899;  Miedema, Pietje-1; * 1887;  Borgman, Leonard Hendrik
-5; * ?;         Koopmans, Akke Taedes-3; * 1907;  Hazenberg, Geertje-1; * 1890;  Beckeringh, Swaantje
-5; * ?;         Meer, Jan Hindriks van der-3; * 1908;  Heeringa, Ibele-1; * 1883;  Borgman, Grietje Maria
-5; * ?;         Visser, Rinske-3; * 1895;  Versloot, Catharina Maria-1; * 1880;  Kadijk, Gerhardus
-5; * ?;         Arkema, Klaas Pieters-3; * ?;         Versloot, Jan Willem-1; * 1887;  Borgman, Maria Margaretha
-5; * ?;         Ritzema, Harmke Cornelis-3; * ?;         Oskam, Maria Johanna-1; * 1864;  Berghuis, Foppe Geerts
-5; * ?;         Molenkamp, Klaas Jacobs-3; * 1894;  Bouwman, Martje-1; * 1880;  Borgman, Hendrik Leonard
-5; * ?;         Dijk, Bouke Jans-3; * ?;         Jonge, Jan Martinus de-1; * 1884;  Molenkamp, Menje
-5; * ?;         Bolheem, Neeltje Jans-3; * ?;         Dekker, Maria-1; * 1890;  Molema, Ida Bouwina
-5; * ?;         Kamps, Roelf Jan-3; * ?;         Visser, Mattheus Francinus-1; * 1900;  Molema, Jan Helmer
-5; * ?;         Nienhuis, Martha-3; * ?;         Hoog, Maria van der-1; * ?;         Gelling, Jantje
-5; * ?;         Oosterheerd, Albertus Derks-3; * 1850;  Dijkstra, Lieuwe-1; * 1897;  Molema, Gerarda Everharda
-5; * ?;         Maat, Jantje Harms van der-3; * 1886;  Feenstra, Albertus-1; * 1895;  Blomsma, Johannes
-5; * ?;         Ruitenga, Freerk-3; * ?;         Beuving, Jan-1; * 1882;  Molema, Helmermina
-5; * ?;         Pesman, Aafke-3; * ?;         Krans, Grietje-1; * 1882;  Hoogeveen, Hendrik
-5; * ?;         Zuidema, Geert Roelfs-3; * ?;         Tolsma, Wieger-1; * ?;         Oldenkamp, Anna
-5; * ?;         Mellis, Derktje-3; * ?;         Kleine, Willemke de-1; * 1885;  Molema, Antje
-5; * 1855;  Jong, Jetske de-3; * ?;         Poort, Johannes-1; * 1880;  Craje, Roelof
-5; * ?;         Gerbrandy, Sjoerd Joukes-3; * ?;         Dijkstra, Geertruid-1; * 1880;  Molema, Tietje Jantina
-5; * ?;         Zijl, Jeltje Pieters van der-3; * 1851;  Drentje, Sijtse-1; * 1902;  Molema, Tietje Jantiena Henderika
-5; * ?;         Jansma, Sijmen Sipkes-3; * ?;         Nieff, Harmannus van-1; * 1880;  Molema, Elida
-5; * ?;         Jong, Grietje Mennes de-3; * ?;         Weening, Jantien-1; * 1868;  Duursma, Steven
-5; * ?;         Hofman, Pieter-3; * ?;         Boersma, Hielke-1; * 1887;  Molema, Grietje Gezina
-5; * ?;         Anema, Antje-3; * ?;         Vos, Trientje-1; * 1895;  Molema, Metje Maria
-5; * 1852;  Bouma, Botte-3; * ?;         Hamhuis, Edzo-1; * 1900;  Molema, Pieter
-5; * ?;         Meer, Ymkje van der-3; * ?;         Wildeman, Imke-1; * 1889;  Stubbe, Derk
-5; * 1860;  Bakker, Maaike Sjoerds-3; * ?;         Lubbers, Harmannus-1; * 1890;  Dam, Gesina van
-5; * ?;         Keulen, Berend Ferdinandus-3; * ?;         Vries, Trijntje de-1; * 1880;  Jager, Jakob
-5; * ?;         Bijlsma, Heije Rinderts-3; * ?;         Veen, Folkert van der-1; * 1895;  Dam, Jan van
-5; * ?;         Veer, Dirk Sakes van der-3; * ?;         Groot, Antje de-1; * ?;         Schrage, Anje Jantina
-5; * ?;         Wiersma, Pietje Krijns-3; * ?;         Siersema, Marten-1; * 1893;  Schrage, Fakiena
-5; * ?;         Struikmans, Hendrik-3; * ?;         Vries, Mettje de-1; * 1887;  Schrage, Christiaan
-5; * ?;         Groeneveld, Martzen-3; * 1854;  Dijkstra, Klaas-1; * 1892;  Schrage, Gerke
-5; * ?;         Koopmans, Siebe-3; * ?;         Hoolsema, Ite-1; * 1896;  Schrage, Jan
-5; * 1794;  Bonthuis, Ettje Freerks-3; * ?;         Til, Tetje van-1; * 1901;  Mandema, Annechina
-5; * 1795;  IJzeren, Jantje Jochems van-3; * ?;         Boerema, Doetse-1; * 1890;  Dam, Gerke van
-5; * ?;         Krol, Andries-3; * ?;         Kuipers, ida-1; * 1889;  Berg, Anke
-5; * ?;         Wolthuis, Antje Martens-3; * ?;         Meulen, Oege Roelofs van der-1; * 1894;  Leeuwerke, Geesje
-5; * ?;         Prins, Marten Willems-3; * ?;         Elzinga, Antje Jakobs-1; * 1893;  Middel, Jan
-5; * ?;         Oosting, Stijntje Arends-3; * ?;         Wijk, Mendelt van-1; * 1893;  Leeuwerke, Aaltje
-5; * ?;         Jans, Antje-3; * ?;         Holman, Harmtien-1; * ?;         Woldering, Jan Albertus
-5; * ?;         Houwerzijl, Berend-3; * ?;         Both, Mattheus-1; * 1893;  Leeuwerke, Gerke
-5; * ?;         Knijpenga, Magdalena-3; * ?;         Winterswijk, Gijsje-1; * 1897;  Blaauw, Lena Jantina
-5; * ?;         Fokkens, Albert Jan-3; * ?;         Rennes, Frans van-1; * 1888;  Bosma, Gerke
-5; * ?;         Jonkman, Martje Willems-3; * ?;         Roos, Sandra-1; * 1893;  Bakema, Aaltje
-5; * 1830;  Veen, Taeke Oeges van der-3; * ?;         Hoolsema, Ite-1; * 1891;  Rouw, Dirk
-5; * 1840;  Visser, Aafjen Jans-3; * ?;         Til, Tetje van-1; * 1895;  Bakema, Lijsbeth
-5; * 1822;  Hoekstra, Pieter Hendriks-3; * ?;         Hooning, Gerrit Jans van der-1; * 1884;  Hoeksema, Johan
-5; * 1826;  Steltman, Joukje Beins-3; * ?;         Eijck, Froukjen Lammerts van-1; * 1902;  Wulfing, Geesje
-5; * 1825;  Hoekstra, Sjoukje Hendriks-3; * 1857;  Hoeksema, Tetje-1; * 1893;  Kloosterhuis, Jan
-5; * 1829;  Hoekstra, Froukje Hendriks-3; * 1864;  Kits, Trijntje-1; * 1895;  Oomkes, Bouchien
-5; * 1852;  Hoekstra, Bein-3; * ?;         Kooistra, Drewes-1; * 1892;  Kloosterhuis, Annechien
-5; * ?;         Westerling, Fredericus-3; * ?;         Miske, Harmke-1; * 1884;  Mulder, Poppe
-5; * ?;         Closse, Lummina-3; * ?;         Mellema, Wiebo-1; * 1883;  Vrieze, Poppe
-5; * ?;         Kramer, Rinze Joons-3; * ?;         Nijmeier, Annechien-1; * 1892;  Vrieze, Poppe
-5; * ?;         Meulen, Lijske Jeltes van der-3; * ?;         Bruinsma, Pieter-1; * 1888;  Vrieze, Albertje
-5; * ?;         Inia, Hermanus Jacobus-3; * ?;         Helfrich, Japke-1; * 1886;  Bouman, Doewe Hendrik
-5; * ?;         Veen, Martje Geerts van der-3; * ?;         Dijk, Tjerk van-1; * 1889;  Vrieze, Grietje
-5; * 1807;  Minnen, Taapke Johannes-3; * ?;         Andringa, Antje-1; * 1886;  Schenkel, Johan Adolph
-5; * ?;         Landheer, Wytze Ebes-3; * 1985;  Markus, Klaaske-1; * 1885;  Vrieze, Hinderkien
-5; * ?;         Veenstra, Lutke Rinzes-3; * 1879;  Stob, Watze-1; * 1885;  Bouwman, Arend
-5; * ?;         Fokkinga, Roel Fokkes-3; * ?;         Cuperus, Reiner-1; * 1889;  Schut, Helmer
-5; * ?;         Postma, Marijke Harms-3; * ?;         Dijkstra, Korneliske-1; * 1898;  Veninga, Eva
-5; * ?;         Veltman, Goitzen Wiggeles-3; * ?;         Sjoukema, Jouke-1; * 1883;  Schut, Charles
-5; * ?;         Hoeksma, Trijntje Freerks-3; * ?;         Waltje, Bertha Berberdina-1; * 1883;  Schut, Jan
-5; * 1843;  Koolstra, Hendrik-3; * ?;         Overdiep, Hendrik-1; * 1900;  Geerts, Wilemtje
-5; * ?;         Kuipers, Geertje-3; * ?;         Driesum, Jitske van-1; * 1896;  Schut, Margien
-5; * ?;         Jaarsma, Anne Franzes-3; * ?;         Mulder, Egbertus Willem-1; * 1901;  Vries, Harm de
-5; * ?;         Hiemstra, Pietje Pieters-3; * ?;         Stuivinga, Katharina-1; * 1886;  Schut, Otto Jan
-5; * ?;         Boer, Jan de-3; * ?;         Mulder, Roelof-1; * 1896;  Dilling, Egberdina
-5; * ?;         Westra, Geertje-3; * ?;         Fraai, Jantje-1; * 1884;  Schut, Henderkien
-5; * 1827;  Dijkstra, Minne Edsges-3; * 1890;  Feenstra, Sytske-1; * 1883;  Meijer, Conrad
-5; * 1823;  Hoekstra, Geertje Jans-3; * ?;         Kamminga, Folmer-1; * 1899;  Schut, NN
-5; * 1825;  Hoekstra, Baukjen Jans-3; * ?;         Bos, Mijntje-1; * 1894;  Schut, NN
-5; * 1828;  Hoekstra, Doettje Jans-3; * ?;         Addens, Willem-1; * 1885;  Schut, NN
-5; * 1831;  Hoekstra, Pieter Jans-3; * ?;         Schoon, Aaffien-1; * 1881;  Tepper, NN
-5; * 1832;  Hoekstra, Fokjen Martens-3; * ?;         Berg, Johannes van den-1; * 1879;  Tepper, Kornelia
-5; * 1834;  Hoekstra, Baukjen Martens-3; * ?;         Geerts, Helena-1; * 1876;  Kuipers, Jan
-5; * 1820;  Zinderen, Egbert Atzes van-3; * ?;         Huizing, Johannes Hinderikus-1; * 1873;  Tepper, Aaltje
-5; * 1831;  Pol, Hart Hendriks-3; * ?;         Lieberom, Johanna Gezina-1; * 1873;  Fluks, Hendrik
-5; * ?;         Bouman, Hendrik Hendriks-3; * ?;         Kleiman, Kristiaan-1; * ?;         Freije, Johannes Harm
-5; * ?;         Noorhof, Angenieta Pieters-3; * ?;         Uil, Hindertje-1; * 1886;  Tepper, NN
-5; * ?;         Slacht, Sjoerd Jacobs van der-3; * ?;         Meijer, Jakob-1; * 1884;  Tepper, NN
-5; * ?;         Dijk, Fetje Rienks-3; * ?;         Huisman, Iemke-1; * 1883;  Tepper, NN
-5; * ?;         Luchtenberg, Douwe-3; * ?;         Schuurman, Jakob-1; * 1874;  Tepper, Hinderkien
-5; * ?;         Vries, Grietje de-3; * ?;         Tepper, Siepke-1; * 1876;  Tepper, NN
-5; * ?;         Velde, Jan Tjerks van der-3; * ?;         Groenewold, Jacob-1; * 1896;  Gelling, Mettien
-5; * ?;         Postrma, Trijntje Haijes-3; * ?;         Oldenziel, Jantje-1; * ?;         Veldkamp, Hendrik
-5; * ?;         Veer, Lykele Gerks van der-3; * ?;         Nieuwold, Paulina-1; * ?;         Oosting, Roelofje
-5; * ?;         Kuipers, Grietje Binderts-3; * ?;         Dilling, Jan Antonies-1; * 1976;  Fortuin, Nienke Pauline Margriet
-5; * ?;         Stobbe, Gauke Jans-3; * ?;         Meringa, Harmina Andries-1; * 1889;  Wieringa, Hindrik
-5; * ?;         Duim, Trijntje Dirks van der-3; * ?;         Ondelaar, Hendrikus-1; * ?;         Werkman, Lubberdina
-5; * 1831;  Wagenaar, Akke-3; * ?;         Dubbink, Gerritdina-1; * 1892;  Balkema, Jan
-5; * 1828;  Voordewind, Douwe Feitzes-3; * 1872;  Sipma, Klaas-1; * 1897;  Pranger, Jantien
-5; * ?;         Goedhart, Willem-3; * 1872;  Molen, Aafke van der-1; * 1948;  Jellema, Geeske Theodora
-5; * ?;         Kop, Francina-3; * 1879;  Sipma, Feike-1; * 1948;  Jellema, Maria Johanna
-5; * 1833;  Wagenaar, Trijntje Wiebes-3; * 1882;  Hulshoff, Jeike-1; * 1946;  Jellema, Grietje
-5; * 1829;  Meyer, Frans Jan-3; * 1870;  Veenstra, Sierd-1; * 1950;  Jellema, Tjitske
-5; * ?;         Bakker, Roel Tjeerds-3; * 1872;  Veenstra, Degiena-1; * ?;         Osinga, Ids
-5; * ?;         Lang, Jetje Siegers de-3; * 1874;  Veenstra, Klaas-1; * 1914;  Moes, Kornelis Jan
-5; * ?;         Bruinsma, Gerrit Hiddes-3; * 1877;  Veenstra, Gerke-1; * ?;         Koopman, Eika
-5; * ?;         Griek, Antje Jans-3; * 1880;  Veenstra, Hermanus-1; * 1932;  Hazenberg, Marina
-5; * ?;         Ponne, Sjoerd Leendert-3; * 1882;  Veenstra, Hendrikje-1; * 1935;  Hazenberg, Bouke Pier
-5; * ?;         Meyer, Susanna Jans-3; * 1883;  Veenstra, Minke-1; * 1938;  Hazenberg, Jan Martinus
-5; * ?;         Halma, Dirk Sijes-3; * 1881;  Wondaal, NN-1; * 1946;  Hazenberg, Bregtje Grietje Janti...
-5; * ?;         Vries, Altje Gerbens de-3; * 1823;  Ikema, Jan Klaassens van-1; * 1935;  Hazenberg, Bouke Pier
-5; * ?;         Wetsra, Egbert Edzes-3; * 1851;  Meijer, Pieterke-1; * 1937;  Hazenberg, Mattheus Francinus
-5; * ?;         Heidstra, Korneliske Alberts-3; * 1847;  Balk, Hindrik-1; * 1933;  Hazenberg, Bregtje Maria
-5; * ?;         Postma, Taeke Wybes-3; * ?;         Westendijk, Jan-1; * 1941;  Hazenberg, Hugo Jan Aldert
-5; * ?;         Vries, Aaltje Feddes de-3; * ?;         Zwaag, Harmanna van der-1; * 1944;  Hazenberg, Maria Arina Jantina E...
-5; * ?;         Bosgraaf, Wytze Freerks-3; * ?;         Faber, Anje-1; * 1914;  Dijkstra, NN
-5; * ?;         Bos, Lijsbert Tjerks-3; * ?;         Leeuw, Antje-1; * 1938;  Hazenberg, Jacoba Bregtine Annie
-5; * ?;         Meer, Douwe van der-3; * 1842;  Tammens, Menje-1; * 1940;  Hazenberg, Brechtine Janna Maria
-5; * ?;         Kloosterman, Sybrigje-3; * 1834;  Wiertsema, Geert Jans-1; * 1946;  Hazenberg, Aldert Johannes Jacob...
-5; * 1819;  Vries, Pieter de-3; * ?;         Ooijkaas, Johannes-1; * 1948;  Hazenberg, Cornelis Bouke Pier
-5; * 1825;  Vries, Gelske de-3; * ?;         Kerssen, Johanna-1; * 1949;  Binnema, Harmanna Trijntje
-5; * 1828;  Weken, Eildert-3; * 1893;  Jellema, Minke-1; * 1953;  Hazenberg, Bouke Pier Cornelis
-5; * ?;         Visser, Bokke Feikes-3; * 1894;  Tjeerdsma, Mintje-1; * 1907;  Slageren, Pier van
-5; * ?;         Boer, Aaltje Eerdses de-3; * 1894;  Jellema, Wiepk-1; * 1934;  Bax, Bregtje Elisabeth Jantina
-5; * 1834;  Vries, Lutske de-3; * ?;         Couperus, Pieter Abraham-1; * 1938;  Bax, Jacobus Gerrit Adriaan
-5; * 1832;  Graaf, Meindert Folkerts de-3; * 1901;  Landman, Jan-1; * 1930;  Klinkvis, Cornelia Mechtelina
-5; * ?;         Zuidersma, Femme-3; * 1895;  Landman, Ytje-1; * 1944;  Bax, Bouke Pier
-5; * ?;         Haan, Fokeltje de-3; * 1893;  Landsman, Rintje-1; * 1952;  Slageren, Seerp Jurgen Ido van
-5; * ?;         Kempenaar, Oene Jans-3; * 1892;  Jager, Ytje-1; * ?;         Poper, Renata L.
-5; * ?;         Muller, Aafke Jans-3; * 1891;  Feenstra, Klaas-1; * 1943;  Polder, Maria Magdalena van de
-5; * ?;         Koning, Jan Nolles-3; * 1902;  Abma, Hette-1; * 1932;  Zuidema, Willem Hero
-5; * ?;         Zijlstra, Antje Alberts-3; * 1900;  Abma, Ruurd-1; * 1937;  Elslo, Hilde Pieja
-5; * ?;         Bij, Johannes Jans van der-3; * 1899;  Abma, Elizabeth-1; * 1941;  Bus, Foekje
-5; * ?;         Bosma, Grietje Gerbens-3; * 1893;  Osinga, Foekje-1; * ?;         Meer, Gerlof van der
-5; * ?;         Westra, Jan Hylkes-3; * 1893;  Lanting, Wytze-1; * ?;         Wieringa, Minke
-5; * ?;         Reitsma, Menke Wobbes-3; * 1900;  Osinga, Willem-1; * ?;         Glasner, Bruno Karl
-5; * ?;         Fokkens, Durk-3; * 1897;  Osinga, Klaas-1; * ?;         Schmidt, Maria
-5; * ?;         Velda, Barber-3; * 1895;  Osinga, Klaas-1; * 1946;  Backx, Paulus Johannes
-5; * 1828;  Vries, Pieter de-3; * 1891;  Osinga, Johannes-1; * 1939;  Emmen, Harmina
-5; * 1830;  Vries, Pieter de-3; * 1889;  Osinga, Eelkje-1; * ?;         Nijland, Wim
-5; * 1833;  Delstra, Maayke Klazes-3; * 1896;  Jellema, Klaas-1; * ?;         Terpstra, Menny
-5; * ?;         Jongsma, Ate-3; * 1898;  Jellema, Eelkje-1; * 1933;  Bronner, Ferdinand Joannes
-5; * ?;         Huizinga, Antje-3; * 1900;  Jellema, Martje-1; * 1924;  Reitsma, Abraham
-5; * ?;         Boerrigter, Jacob-3; * 1902;  Jellema, Gerrit-1; * 1948;  Lienden, Maria Johanna van
-5; * ?;         Bruyn, Maria de-3; * ?;         Westra, Harm-1; * 1954;  Smilde, Margaretha Charlotte Ade...
-5; * ?;         Feenstra, Durk Alberts-3; * ?;         Mulder, Alka-1; * 1929;  Kuneman, Johannes Nicolaas
-5; * ?;         Verwerda, Wytske Simons-3; * 1859;  Meijer, Reina-1; * 1942;  Stühmer, Ilonka Irmgard
-5; * 1816;  Vries, Johannes-3; * 1855;  Feringa, Eije-1; * ?;         Moorselaar, Frank Ernst van
-5; * 1817;  Meertsra, Maaike Douwwes-3; * 1863;  Meijer, Martje-1; * ?;         Praagman, Maria Petronella
-5; * ?;         Kempenaar, Sytze Jans-3; * 1851;  Vonck, Gerardus-1; * ?;         Roos, Wilhelmus Jan Maria de
-5; * ?;         Veen, Antje Sierks van der-3; * ?;         Smeda, Auktje Jans-1; * ?;         Caldenborgh, Louise Paulina Mari...
-5; * ?;         Jeltema, Willem Jans-3; * 1857;  Meijer, Martje-1; * ?;         Giesen, Reinierus Wilhelmus Adriaan
-5; * ?;         Dijkstra, Auke Jurjens-3; * 1898;  Beeksma, Eke-1; * ?;         Berkelder, Grada Hermina
-5; * ?;         Haan, Jan Thomas de-3; * ?;         Meulen, Anne van der-1; * ?;         Veltscholten, Willem Albertus
-5; * ?;         Zwaagstra, Lieske-3; * ?;         Hoekstra, Keimpe-1; * ?;         Willemsen, Catharina Josephina
-5; * 1823;  Vries, Baukjen de-3; * ?;         Dijkstra, Martentje-1; * ?;         Vervoort, Marinus Hendrikus
-5; * 1806;  Postma, Geert Gerkes-3; * ?;         Jansen, Jan Johannes-1; * ?;         Kaandorp, Maria Johanna Guurtruida
-5; * ?;         Smeding, Sytze Johannes-3; * ?;         Hoef, Willemijntje van de-1; * 1956;  Jellema, Eelke
-5; * ?;         Stiksma, Ytje Hendriks-3; * ?;         Wittermans, Sjirk-1; * 1960;  Jellema, Mintsje
-5; * ?;         Postma, Rinze Wybes-3; * ?;         Strikwerda, Yfke-1; * 1956;  Meer, Douwe van der
-5; * ?;         Spoelstra, Minke Hendriks-3; * ?;         Noorderwerf, Jan-1; * 1958;  Rijpkema, Geertje
-5; * ?;         Schaafsma, Gerrit Jans-3; * ?;         Westerdijk, Pietje-1; * 1913;  Nieff, Jantina Alida van
-5; * ?;         Ploegsma, Antje Wobbes-3; * 1853;  Smit, Hendrikje-1; * 1923;  Drentje, Sijtse
-5; * ?;         Kootstra, Teede Wygers-3; * 1851;  Knot, Hindrik-1; * 1908;  Wijk, Martje van
-5; * ?;         Rozendal, Lutske Roelofs-3; * 1866;  Norden, Alstje-1; * 1907;  Hooning, Klaas van der
-5; * 1822;  Smit, Sikko Abrahams-3; * 1877;  Norden, Grietje-1; * 1961;  Jellema, Antje
-5; * 1828;  Graalman, Stephanus-3; * 1864;  Norden, Anna Pieters-1; * 1965;  Valkema, Johan
-5; * ?;         Ingen, Everhardus van-3; * 1858;  Doorn, Jan-1; * 1961;  Jellema, Eelke
-5; * ?;         Bouwman, Aaltje-3; * 1908;  Jellema, Akke-1; * 1964;  Jellema, Bottje
-5; * ?;         Faber, Jan Johannes-3; * 1907;  Siderius, Otto-1; * 1965;  Hoogeveen, Kees
-5; * ?;         Vries, Tijntje IJpes de-3; * 1909;  Jellema, Ymkje-1; * 1967;  Jellema, Geertje
-5; * ?;         Stenhuis, Rudoph Hinderikus-3; * ?;         Ubels, Sweis-1; * 1965;  Weitenberg, Johannes
-5; * ?;         Poll, Wefke Douwes-3; * ?;         Vos, Eilke-1; * 1969;  Jellema, Trijntje
-5; * ?;         Kraaijenga, Boele Annes-3; * 1885;  Vonck, Frans-1; * 1968;  Gali, Meindert van der
-5; * ?;         Kok, Geeske Hendrika-3; * ?;         Tjoelker, Johannes-1; * 1970;  Jellema, Hotze
-5; * ?;         Kousbroek, Theodorus-3; * ?;         Hoeksma, Foekje-1; * 1965;  Eliveld, Sietske
-5; * ?;         Braacx, Dorothea-3; * ?;         Boer, Harm-1; * 1955;  Jellema, Taede Anne
-5; * 1854;  Hoogenboom, Dirk-3; * ?;         Koops, Willemptien-1; * 1957;  Jellema, Reimer Willem Hendrik
-5; * ?;         Hoogenboom, Teunis-3; * ?;         Veenstra, Douwe-1; * 1958;  Goussard, Véronique Isabelle
-5; * ?;         Want, Anthonia van der-3; * ?;         Smit, Grietje-1; * 1952;  Jellema, Bertha Martzen
-5; * ?;         Vrieze, Berend-3; * ?;         Start, Jacob-1; * 1953;  Zijlstra, Wiebe
-5; * ?;         Mulder, Hiemke-3; * ?;         Boer, Grietje de-1; * 1954;  Jellema, Taede
-5; * 1842;  Hoekstra, Trientje-3; * ?;         Kampen, Jan-1; * 1959;  Wolde, Marlies ten
-5; * 1841;  Dommering, Michiel-3; * ?;         Mulder, Aafke-1; * 1880;  Sasker, Eltjo
-5; * ?;         Albrecht, Jakob-3; * ?;         Meijer, Jan-1; * 1877;  Henssen, Maria
-5; * ?;         Nijboer, Willemina-3; * ?;         Keulen, Gezina Alida-1; * 1886;  Sasker, Roelfina
-5; * ?;         Wulfse, Frederik Johannes-3; * ;          Bouwsema, Jan-1; * 1884;  Bro, Johannes Gerardus
-5; * ?;         Klerk, Ida de-3; * ?;         Bronkema, Dina-1; * 1888;  Sasker, Roelf
-5; * ?;         Herenius, Harmannus-3; * 1820;  Jongman, Elizabeth Pieters-1; * 1895;  Balkema, Leentje
-5; * ?;         Bergen, Rikkemina van-3; * 1828;  Houwerzijl, Trijntje-1; * 1884;  Sasker, Metje
-5; * ?;         Boer, Abraham Pieter van Dijk de-3; * 1838;  Zuidema, Grietje-1; * 1885;  Schaap, Derk
-5; * ?;         Gaasbeek, Margaretha-3; * 1838;  Suikerbakker, Hendrik-1; * 1881;  Sasker, Jantje
-5; * ?;         Dopheide, Wilhelmus Arnoldus-3; * 1828;  Zuidema, Trientje-1; * 1882;  Veer, Arent ter
-5; * ?;         Sluiter, Hinderika Catharina-3; * 1829;  Wiersema, Klaas-1; * 1897;  Kamminga, Folmer
-5; * 1841;  Hoekstra, Trientje-3; * 1842;  Zuidema, Hendrikje Pieters-1; * 1897;  Scholten, Harmina
-5; * 1838;  Hoekstra, Sara-3; * 1856;  Zuidema, Aaltje-1; * 1894;  Kamminga, Eltjo
-5; * 1837;  Hesse, Tjapko Eduard-3; * 1859;  Zuidema, Aaltje-1; * 1899;  Woude, Henderika van der
-5; * 1831;  Hoekstra, Pieter Jans-3; * 1849;  Zuidema, Anje-1; * 1896;  Addens, Willem
-5; * 1837;  Hoekstra, Jan-3; * 1843;  Helmholt, Fokke-1; * 1910;  Addens, Marchina Lambertha Gezina
-5; * 1762;  Schut, Zacharias Keimpes-3; * 1832;  Haan, Itje Freerks-1; * 1906;  Addens, Marchinus Gezinus
-5; * ?;         Reinders, Maria-3; * 1862;  Molenkamp, Bouwke-1; * 1912;  Berg, Helena van den
-5; * ?;         Norg, Jan Wichers van-3; * 1855;  Kuipers, Gerrit-1; * 1911;  Huizing, Klaas
-5; * ?;         Rijkens, Elsje Keimpes-3; * 1852;  Keizer, Lupke-1; * 1897;  Schuurman, NN
-5; * ?;         Laan, Geert Pieters van der-3; * 1859;  Berghuis, Trijntje-1; * 1895;  Groenewold, Henderika
-5; * ?;         Borgelt, Jantje Jans-3; * 1856;  Doorn, Menne-1; * 1889;  Folmer, Harm
-5; * ?;         Hoeksma, Geertruida Feites-3; * 1881;  Feenstra, Durk-1; * 1893;  Groenewold, Grietje
-5; * ?;         Klein, Geert Roelfs-3; * 1860;  Norden, Menne-1; * 1867;  Vegter, Johannes Bernard
-5; * 1760;  Schuth, Pieter-3; * 1850;  Norden, Menne Sikkes-1; * 1891;  Dilling, Grietje
-5; * 1760;  Schuth, Trijntje-3; * 1902;  Zeilstra, Cornelis-1; * 1896;  Leeuwen, Hendrik Cornelis van
-5; * 1768;  Schuth, Elsje-3; * 1900;  Zeilstra, Durk-1; * 1885;  Dilling, Teetje
-5; * 1773;  Schuth, Annegie-3; * 1864;  Doorn, Aafke Sijbolts-1; * 1882;  Stegeman, Berend
-4; * 1787;  Stuivenga, Hindrik Balsters-3; * ?;         Wassing, Barteld-1; * 1883;  Dilling, Jan Antonie
-4; * 1798;  Bouwman, Trijntje Jans-3; * ?;         Reiffers, Geessien-1; * 1886;  Slim, Gerrechiena
-4; * 1853;  Vries, Trijnjte de-3; * ?;         Maring, Geessien-1; * 1888;  Dilling, Jantje
-4; * 1856;  Hoekstra, Marten Pieters-3; * ?;         Blink, Pieter-1; * 1884;  Alons, Eildert
-4; * 1853;  Wondaal, Degina-3; * ?;         Haan, Geertje-1; * 1881;  Dilling, Klaas
-4; * 1861;  Popta, Yftinus Takes van-3; * ?;         Vos, Evert-1; * 1888;  Heetderks van Munster, Johanna F...
-4; * 1862;  Jellema, Corneliske Hettes-3; * ?;         Bos, Abeltje-1; * 1879;  Dilling, Harmina
-4; * 1857;  Hoekstra, Maaike-3; * ?;         Hogendorf, Freerk-1; * 1878;  Hoving, Harmanus
-4; * 1859;  Hoekstra, Pieter-3; * ?;         Huizinga, Janna-1; * ?;         Fokkens, Ybeltje
-4; * 1862;  Hoekstra, Froukje-3; * 1861;  Doorn, Anje-1; * 1926;  Ubels, Aafke Andrea
-4; * 1862;  Hoekstra, Fokke-3; * 1875;  Jonge, Tiemen de-1; * 1922;  Ubels, Hendrik
-4; * 1868;  Hoekstra, Jan-3; * ?;         Doornbos, Arend-1; * 1905;  Kampen, Jan
-4; * 1876;  Hoekstra, Lolkje-3; * ?;         Wolf, Roelfien-1; * ?;         Ploeg, Jantje van der
-4; * 1847;  Popta, Eibert van-3; * ?;         Veldman, Jan-1; * 1895;  Knot, Hendrik Jans
-4; * 1849;  Popta, Douwe van-3; * ?;         Balkema, Jantje-1; * 1907;  Knot, Hendrikje
-4; * 1851;  Popta, Hesseltje van-3; * ?;         Buurman, Mense-1; * 1915;  Knot, Wessel Jan
-4; * 1854;  Popta, Yfke van-3; * ?;         Mug, Geertruid-1; * 1901;  Bouwsema, Dina
-4; * 1855;  Popta, Douwe van-3; * ?;         Walraven, Arend-1; * 1899;  Wiltjer, Stijnko
-4; * 1858;  Popta, Bauke van-3; * ?;         Lanenga, Siepke-1; * 1916;  Bouwsema, Klaas
-4; * 1864;  Popta, Yfke van-3; * ?;         Wieringa, Jan-1; * 1912;  Bouwsema, Geertruida
-4; * 1867;  Popta, IJsbrandus Anneus van-3; * ?;         Bos, Elske-1; * 1913;  Bouwsema, Dieuwerke
-4; * 1842;  Hoekstra, Ebele-3; * ?;         Berghuis, Jan-1; * 1909;  Bouwsema, Geertruida
-4; * 1847;  Wondaal, Hendrika-3; * ?;         Veldman, Grietje-1; * 1908;  Bouwsema, Jantina
-4; * 1850;  Wondaal, Neeltje-3; * ?;         Olthof, Wiebo-1; * 1904;  Zuidema, Anniggien
-4; * 1856;  Wondaal, Pietje-3; * ?;         Gortsema, Anje-1; * 1914;  Zuidema, Aaltje
-4; * 1847;  Wielsma, Jelle-3; * ?;         Ferkranus, Jan-1; * 1916;  Zuidema, Aaltje
-4; * 1853;  Mossel, Thomas Harmens van der-3; * ?;         Rop, Grietje-1; * 1905;  Meulen, Maaike van der
-4; * ?;         Andel, Cornelia van-3; * ?;         Gennip, Jan van-1; * 1910;  Meulen, Bonne Jan van der
-4; * ?;         Verschoor, Gustave-3; * ?;         Schenkel, Grietje-1; * 1914;  Wassing, Lupke
-4; * 1850;  Doorenbos, Jan-3; * 1852;  Retsema, NN-1; * 1925;  Doorn, NN
-4; * 1854;  Talma, Clementina Adriana-3; * 1854;  Retsema, Fenna-1; * 1917;  Doorn, Grietje
-4; * 1855;  Jongsma, Antje-3; * 1855;  Retsema, NN-1; * 1917;  Doorn, Jan
-4; * 1868;  Oppedijk, Catharina-3; * 1856;  Retsema, Geertje-1; * 1932;  Doorn, Martha
-4; * 1849;  Heukelem, Sietse van-3; * 1859;  Retsema, NN-1; * 1946;  Retsema, Hillie
-4; * 1849;  Berghuis, Martje-3; * 1860;  Retsema, Garmt-1; * 1916;  Norden, NN
-4; * 1822;  Potjer, Jan (Zacharias)-3; * 1862;  Retsema, NN-1; * 1917;  Norden, Jan
-4; * 1831;  Klein, Tijdje M.-3; * 1864;  Retzema, Janna-1; * 1971;  Jellema, Jannigje Maria
-4; * 1811;  Potjer, Elisabeth-3; * 1867;  Retsema, Jan-1; * 1972;  Jellema, Kornelis Gerrit
-4; * 1813;  Potjer, Geertje-3; * 1871;  Retsema, Gerhard-1; * 1977;  Jellema, Gera Lesina
-4; * 1816;  Potjer, Eelke-3; * 1851;  Fokkens, Jan-1; * 1976;  Jellema, Kornelis Gerrit
-4; * 1819;  Potjer, Albert Zacharias-3; * 1856;  Tammenga, Stijntje-1; * 1980;  Jellema, Froukje Antje
-4; * 1795;  Duinen, Geert Nannes van-3; * 1855;  Bosker, Harmke-1; * 1985;  Jellema, Lesina Gelbrich
-4; * 1802;  Potjer, Jan Harms-3; * 1864;  Oosterheerd, Jantje-1; * 1961;  Jellema, Sietse
-4; * 1805;  Boerma, Trijntje Jans-3; * 1873;  Bouwman, Jan Roelfs-1; * 1964;  Jellema, Jacoba Hinke
-4; * 1857;  Klevringa, Rensiena-3; * 1873;  Bouwman, Fenna-1; * 1964;  Hielkema, Jouke
-4; * 1876;  Jellema, Jelle-3; * 1876;  Bouwman, Gerard Hendrik-1; * 1974;  Jellema, Hinke Johanna
-4; * 1879;  Jellema, Anneke-3; * 1879;  Bouwman, Geertje-1; * 1962;  Jager, Ali de
-4; * 1828;  Heukelem, Klaas (Wolters) van-3; * 1882;  Bouwman, Hendrik-1; * 1969;  Jellema, Sietse
-4; * 1821;  Schuth, Reinder-3; * 1884;  Bouwman, Klaas-1; * 1971;  Jellema, Evelien
-4; * 1822;  Huges, Eilke-3; * ?;         Zwartenkot, Hendrik Jan-1; * 1943;  Bouwman, Jacob
-4; * ?;         Lever, Jan-3; * ?;         Keegstra, Dirkje-1; * 1971;  Jellema, Hieke
-4; * ?;         Alberts, Martha-3; * 1852;  Norden, Derk-1; * 1973;  Jellema, Hinke
-4; * ?;         Weringh, Jannes van-3; * 1857;  Harsma, Jantje-1; * 1978;  Jellema, Simon
-4; * ?;         Veen, Menke van der-3; * 1875;  Kamminga, Jan-1; * 1982;  Jellema, Jan
-4; * ?;         Veen, Freerk van-3; * ?;         Kamminga, Kornelis-1; * 1977;  Jellema, Ali
-4; * ?;         Mulder, Jantje-3; * ?;         Snijer, Trientje-1; * 1974;  Jellema, Willem
-4; * ?;         Wal, Harm Christiaan van der-3; * ?;         Bosman, Klaas-1; * 1981;  Jellema, Arjen
-4; * ?;         Mulder, Hermina Maria-3; * ?;         Oudman, Kornelia-1; * 1970;  Jellema, Wilem Gerrit
-4; * ?;         Hoekzema, Teunis-3; * ?;         Ruiter, Jan de-1; * 1973;  Jellema, Wieger Jacob
-4; * ?;         Meijer, Anna-3; * ?;         Hoeksema, Trijntje-1; * 1978;  Jellema, Willem
-4; * ?;         Gravemeijer, Eskelhoff Carsjen-3; * ?;         Fiat, Pieter-1; * 1980;  Jellema, Jan
-4; * ?;         Groen, Trijntje-3; * 1914;  Jellema, Gelbrich-1; * 1981;  Jellema, Pieter
-4; * ?;         Hilbrands, Willem Jan-3; * 1910;  Lageweg, Hendrikus van de-1; * 1983;  Jellema, Yme Jan
-4; * ?;         Heuveling, Wendeltje Harms-3; * 1910;  Jellema, Hiltje-1; * 1985;  Jellema, Annigje
-4; * 1840;  Klein, Roelf-3; * 1909;  Faber, Hille-1; * 1988;  Jellema, Gerrit
-4; * 1841;  Jonker, Alida-3; * 1912;  Jellema, Kornelis-1; * 1989;  Jellema, Evelyn
-4; * ?;         Wolthoorn, Tiddo-3; * 1913;  Jellema, Jochum-1; * 1991;  Jellema, Deirdre Rose
-4; * ?;         Hillinga, Jantje-3; * 1915;  Jellema, Sietse-1; * 1994;  Jellema, Esther Tamara
-4; * ?;         Schutter, Barteld-3; * 1919;  Jellema, Jan-1; * 1920;  Siegers, Claudine Andrã©e Albertine
-4; * ?;         Piel, Nieske-3; * 1920;  Jellema, Foekje-1; * ?;         Brasem, Arie Cornelis
-4; * ?;         Hommema, Lolke Hessels-3; * 1914;  Vries, Douwe de-1; * 1936;  Spanninga, Carolyn Joyce
-4; * ?;         Zanting, Jantje Jans-3; * 1928;  Jellema, Ybeltje-1; * 1942;  Spanninga, Lois Mac
-4; * ?;         Turkstra, Jouwert Hessels-3; * 1927;  Kerkhoff, Willem Andries Hugo-1; * 1946;  Spanninga, Judith Ellen
-4; * ?;         Boersma, Jantje Jans-3; * 1930;  Jellema, Taetske-1; * 1953;  Spanninga, Nancy Rae
-4; * 1800;  Bontekoe, Hindrik Wichers-3; * 1918;  Faber, Lesina-1; * 1935;  Zoodsma, Benedictus
-4; * ?;         Visscher, Jacobina-3; * ?;         Dijkema, Martinus-1; * 1942;  Smith, Stuart Ralph
-4; * 1859;  Huizingh, Janna-3; * ?;         Beek, Cornelia van-1; * 1969;  Dijkstra, Emily
-4; * 1866;  Vries, Fokke de-3; * ?;         Bergsmaa, Aan-1; * 1946;  Schickel, Stanley Andrew
-4; * 1864;  Kootstra, Eelkje-3; * ?;         Bosma, Aaltje-1; * ?;         Rodengate, Aaltien ten
-4; * 1856;  Alberda, Hesseltje-3; * ?;         Douma, Taeke-1; * 1990;  Jellema, Tim
-4; * 1863;  Alberda, Eijbert-3; * ?;         Visser, Froukje-1; * 1997;  Jellema, Sharon
-4; * 1863;  Haan, Eelke de-3; * 1912;  Brug, Martzen van der-1; * 1998;  Jellema, Daniëlle
-4; * 1858;  Alberda, Theunis-3; * ?;         Koopmans, Rienk-1; * 1912;  Busscher, Nicolaas Albert
-4; * 1857;  Koel, Jannetje-3; * ?;         Heeringa, Trijntje-1; * 1920;  Busscher, Albert
-4; * 1814;  Potjer, Helmer-3; * ?;         Wagenaar, Jacob-1; * 1901;  Kuilema, Jacob
-4; * 1813;  Bijze, Jacomina-3; * ?;         Jellema, Trijntje-1; * 1899;  Kuilema, Evert
-4; * ?;         Hillebrands, Willem-3; * ?;         Koopmans, Siebren-1; * 1909;  Retsema, Aaldrik
-4; * ?;         Heuveling, Wendeltje-3; * ?;         Postma, Hinke-1; * 1903;  Kuilema, Jacob
-4; * ?;         Groeneveld, Folkert Nannes-3; * 1911;  Leistra, Hinke-1; * 1904;  Winkenbach, Grietje
-4; * ?;         Stukje, Jantje Jans-3; * ?;         Fokkema, Johannes-1; * ?;         Wiersema, Jan
-4; * ?;         Luchtenburg, Jan-3; * ?;         Jong, Jacoba de-1; * ?;         Ubbens, Trijntje
-4; * ?;         Hilgenga, Jantje-3; * ?;         Stelwagen, Jan-1; * 1930;  Kammen, Beitske van
-4; * 1805;  Bekkering, Eilt Hindriks-3; * ?;         Kooistra, Ike-1; * 1924;  Kammen, Ype van
-4; * 1811;  Schuur, Stijntje Hindriks-3; * 1872;  Laan, Grietje van der-1; * ?;         Berends, Bart
-4; * 1835;  Klein, Jacobina-3; * 1886;  Huizenga, Afien-1; * 1951;  Hunderman, Douglas Jay
-4; * 1836;  Klunder, Hooite-3; * 1918;  Conradi, Akke-1; * 1950;  Weringh, Lolkje van
-4; * 1840;  Vries, Margaretha de-3; * 1883;  Mulder, Klasina-1; * 1952;  Weringh, Aukje van
-4; * 1842;  Klein, Johanna-3; * 1889;  Bouwman, Garmtdina-1; * 1960;  Weringh, Johannes Jacobus van
-4; * 1841;  Hilbrands, Jan-3; * 1883;  Vos, Jacob-1; * 1959;  Gringhuis, Ineke
-4; * 1833;  Klein, Roelfje-3; * 1886;  Bouwman, Aafke-1; * ?;         Sanderson, Kathy
-4; * 1828;  Kuiper, Willem-3; * 1872;  Draijer, Geert-1; * ?;         ?, Brenda
-4; * 1822;  Groeneveld, Reempt-3; * 1913;  Jellema, Antje-1; * 1880;  Boiten, Elsje
-4; * ?;         Begeman, Jantje-3; * 1910;  Stienstra, Pier-1; * 1876;  Boiten, Henderina Jantina
-4; * 1874;  Popta, Taeke van-3; * 1915;  Jellema, Willem-1; * 1883;  Postema, Gerrit
-4; * 1878;  Popta, Antje van-3; * 1915;  Jong, Trijntje de-1; * 1879;  Postema, Annechina Maria
-4; * ?;         Bos, Jan Derks-3; * 1918;  Jellema, Jetske-1; * 1875;  Geuns, Lulof van
-4; * ?;         Aldertshof, Trijntje Jebbes-3; * 1926;  Lochman van Bennekom, Karel Hendrik-1; * 1886;  Postema, Maria Catrina
-4; * ?;         Wieringa, Rikkert Jans-3; * 1922;  Jellema, Emkje-1; * 1880;  Berg, Keimpe
-4; * ?;         Bos, Grietje Fokkes-3; * ?;         Asselt, Peter Garrit-1; * 1880;  Visser, Hendrika
-4; * 1881;  Bezemer, Jacobus-3; * ?;         Jansen, Nellie-1; * 1878;  Berg, Anke
-4; * 1880;  Staat, Maaike-3; * ?;         Scheer, Jan-1; * 1876;  Robertus, Adolf
-4; * 1842;  Heukelem, Wolbert van-3; * ?;         Pauw, Johanna-1; * 1874;  Berg, Gerrit
-4; * 1835;  Geersema, Menje Jans-3; * ?;         Hofman, Arjens Yeme-1; * 1873;  Faber, Ida
-4; * 1841;  Potjer, Jan-3; * ?;         Piersma, Aaltje-1; * 1886;  Berg, Hendrik
-4; * 1830;  Potjer, Annegie-3; * 1840;  Wieringa, Jan Tonnis-1; * 1883;  Berg, Jochem
-4; * 1863;  Markus, Anko-3; * ?;         Roelevink, Wieger-1; * 1893;  Dik, Geppina
-4; * 1861;  Dop, Korneliske-3; * ?;         Veer, Froukje van der-1; * 1890;  Berg, Maria
-4; * 1853;  Noor, Willem-3; * ?;         Hofstee, Jan-1; * 1887;  Gasau, Piet
-4; * 1855;  Wierenga, Anje-3; * ?;         Gaast, Annigje van der-1; * 1895;  Bolhuis, Annechiena Geerdina van
-4; * 1842;  Bouwman, Roelf-3; * 1887;  Bouwman, Geertje-1; * 1888;  Bolhuis, Hillegonda van
-4; * 1842;  Retsema, Reinje-3; * 1873;  Draijer, Jan Wicher-1; * 1885;  Peter, Gerard Willem
-4; * 1831;  Norden, Pieter-3; * 1894;  Bouwman, Bieuwke-1; * 1895;  Bolhuis, Roelfina Hermina van
-4; * 1834;  Boelema, Geertruida-3; * 1891;  Bouwman, Freke-1; * 1889;  Berg, Titia
-4; * 1844;  Bouwman, Albert-3; * 1875;  Kamphuis, Gerrit-1; * 1886;  Berg, Titia Liefina
-4; * 1843;  Pot, Ietje-3; * 1841;  Zuidema, Anje-1; * 1863;  Rosebeek, Wellempje
-4; * 1846;  Bouwman, Meiske-3; * ?;         Meijs, Petrus Johannes Franciscus-1; * 1885;  Rosebeek, Keimpe
-4; * ?;         Poelman, Sipke-3; * ?;         Majolée, Gertruda Johanna Maria-1; * 1888;  Dijkema, Elizabeth
-4; * 1840;  Bouwman, Janna-3; * 1910;  Jellema, Martzen-1; * 1889;  Rosebeek, Tjark
-4; * 1840;  Bos, Tjeerd-3; * 1905;  Runia, Gerrit-1; * 1889;  Vries, Jantje de
-4; * 1829;  Dijkstra, Johannes-3; * 1911;  Jellema, Maaike-1; * 1881;  Rosebeek, Simon Cornelius
-4; * 1836;  Bouwman, Drewes-3; * 1907;  Terpstra, Outger-1; * 1880;  Rosebeek, Sietje
-4; * 1839;  Bretman, Trientje-3; * 1914;  Jellema, Hette-1; * 1878;  Ganzeveld, Geert
-4; * 1837;  Bouwman, Bouke-3; * 1915;  Jellema, Sietske-1; * 1879;  Rosebeek, Willem
-4; * 1809;  Hartman, Kornelis-3; * 1910;  Kuiken, Jan-1; * 1885;  Knoppien, Grietje
-4; * 1864;  Markus, NN-3; * 1918;  Althusius, Gepkjen-1; * 1890;  Snijder, Aeiline
-4; * 1867;  Markus, Aaltje-3; * ?;         Miedema, Piet-1; * 1881;  Rozenbeek, Meiltje
-4; * 1864;  Slagter, Gerrit-3; * ?;         Wal, Djieuwke van der-1; * 1884;  Rozenbeek, Meiltje Sietje
-4; * 1861;  Markus, Janna-3; * ?;         Mooi, Ritse-1; * 1882;  Bouman, Roelof
-4; * 1857;  Japinga, Marten-3; * ?;         Smit, Trientje-1; * 1883;  Bouman, NN
-4; * ?;         Knol, Dedde-3; * ?;         Bouwsema, Joost-1; * 1885;  Bouman, Ciete
-4; * ?;         Modderman, Anje-3; * ?;         Reenders, Janna-1; * ?;         Monnier, Johan Hendrik
-4; * 1843;  Smids, Hille-3; * ?;         Spanninga, Cornelis-1; * ?;         Berends, Saartje
-4; * ?;         Kok, Pieter-3; * ?;         Kwakkelaar, Harlene-1; * 1886;  Siegers, Kirsten
-4; * ?;         Tammens, Janna-3; * 1923;  Jellema, Hette-1; * 1953;  Bruijn, Eleonora Désirée de
-4; * ?;         Boer, Oege de-3; * 1925;  Jellema, Siebe0; * 1975;  Potjer, Wessel Valentijn
-4; * ?;         Mulder, Martje-3; * 1927;  Jellema, Gerrit0; * 1972;  Potjer, Jasper Iwan
-4; * ?;         Tillema, Jan-3; * 1936;  Hoogeveen, Hendrikje0; * 1976;  Potjer, Simone Esther
-4; * ?;         Werkman, Trijntje-3; * ?;         Wenneker, Hennie0; * 1991;  Potjer, Yael Vincent
-4; * ?;         Smit, Marten-3; * ?;         Wolken, Lenie0; * 1969;  Lei, Degina Johanna van der
-4; * ?;         Olthuis, Grietje-3; * ?;         Wolde, Berend de0; * 1970;  Lei, Gerrit Wietze van der
-4; * 1833;  Oosting, Martha-3; * ?;         Arbeider, Geertruida0; * 1975;  Lei, Remko Reinier van der
-4; * ?;         Valk, Klaas Abels-3; * 1867;  Klein, Menne0; * 1968;  Meijer, Hendrik Jan
-4; * ?;         Smit, Trientje Alles-3; * 1856;  Prins, Marten0; * 1970;  Meijer, Arnold Christiaan
-4; * ?;         Noorman, Gerard-3; * 1858;  Struvé, Amelia0; * 1974;  Potjer, Marieke Degina
-4; * ?;         Laan, Freeke van der-3; * ?;         Huurman, Pieter Marinus Arnoldus0; * 1969;  Evers, Gerrit Jan
-4; * ?;         Smit, Jan Jacobs-3; * ?;         Beeten, Jacoba Johanna van0; * 1964;  Breevaart, Rens van de
-4; * ?;         Dijkema, Martje Alberts-3; * ?;         Feenstra, Johannes0; * 1995;  Potjer, Jaïr
-4; * 1814;  Sikkens, Hillegien-3; * ?;         Gaaikema, Eke0; * 2000;  Leeuwenburgh, Freija
-4; * 1812;  Postema, Harm-3; * 1865;  Prins, Wubbina Christina0; * ?;         Heuven, Gea
-4; * 1805;  Dood, Jan Remmerts-3; * 1859;  Prins, Wubbina Christina0; * 1972;  Potjer, Lidewij
-4; * 1821;  Sikkens, Annegien-3; * 1854;  Prins, Menne0; * 1970;  Venema, Hester Catharina
-4; * 1824;  Fokkens, Jan-3; * 1849;  Retsema, Martha0; * 1980;  Potjer, Johannes Reinier
-4; * 1817;  Sikkens, Jan-3; * 1851;  Retsema, Jacob0; * 1998;  Leeuwenburgh, Abel
-4; * 1820;  Smith, Lammechien-3; * 1851;  Veldman, Margaritha Geertruida0; * ?;         Potjer, Michael James
-4; * 1826;  Sikkens, Jacobus-3; * 1853;  Retsema, Hillechien0; * ?;         Potjer, Steven Wayne
-4; * 1830;  Huges, Berendina-3; * 1855;  Retsema, Ettje Jeltes0; * ?;         Potjer, Jeffrey Carl
-4; * 1852;  Sikkens, Ida-3; * 1857;  Retzema, Albert0; * ?;         Potjer, Russell John
-4; * 1818;  Sikkens, Nicolaas-3; * ?;         Kuilema, Evert0; * ?;         Beukel, Marjolein van den
-4; * 1829;  Schut, Jan-3; * 1857;  Schuur, Antina Tanette Maria0; * 1911;  Noor, Anko
-4; * 1836;  Schut, Klaas-3; * ?;         Santing, Roelof0; * 1904;  Bouwman, Roelof
-4; * 1811;  Potjer, Geesien-3; * ?;         Harms, Harmina0; * 1909;  Kwant, Anje
-4; * 1812;  Potjer, Elisabeth-3; * ?;         Osinga, Hindrik0; * 1978;  Jong, Marjolein Janine de
-4; * 1838;  Norden, Trijntje-3; * ?;         Pranger, Marchien0; * 1547;  Wibes, Luipck
-4; * 1840;  Haan, Sikke-3; * ?;         Busscher, Nicolaas0; * ?;         Jansma, Ineke Gesina
-4; * 1840;  Norden, Hendrik-3; * ?;         Jansen, Derkien0; * ?;         Jansma, Rudolf Jelte
-4; * 1839;  Dijkhuis, Elizabeth-3; * ?;         Burger, Jan0; * ?;         Jansma, Marijke Karin
-4; * 1828;  Norden, Renske (van)-3; * ?;         Koning, Alderdina0; * ?;         Jansma, Marjan Janet
-4; * 1833;  Doorn, Sijbolt Sikkes-3; * ?;         Kalkar, Aaltje van0; * ?;         Rutgers, Erik
-4; * 1834;  Norden, Jan-3; * ?;         Bosscher, Hendrik0; * ?;         Timmerman, Peter
-4; * 1831;  Rensema, Engberdina-3; * ?;         Meedendorp, Ellechien0; * ?;         Binsma, Sandra
-4; * 1823;  Norden, Sikke Mennes-3; * ?;         Mulder, Hendrik0; * ?;         Timmerman, Yvonne Jolanda
-4; * 1828;  Wier, Geertruid van der-3; * ?;         Vinkers, Fransina0; * ?;         Molen, Jan van der
-4; * 1825;  Norden, Jacob Mennes-3; * ?;         Ballema, Sijtze0; * ?;         Timmerman, Marcel Ren
-4; * 1821;  Swaagman, Everdina Garmts-3; * ?;         Pauls, Alida0; * ?;         Venema, Anneloes
-4; * 1829;  Kruisinga, Elizabet-3; * ?;         Siebering, Johannes0; * ?;         Timmerman, Maurice Stephan
-4; * ?;         Reineking, Pieter Freerks-3; * ?;         Schipper, Rena Catharina0; * ?;         Timmerman, Monique Astrid
-4; * ?;         Pot, Alstje Klasens-3; * ?;         Woldring, Geert0; * ?;         Peeters, Catharina
-4; * ?;         Woldt, Jan Hindrik-3; * ?;         Postema, Aaltje0; * ?;         Kreuzen, Paul
-4; * ?;         Hoeksema, Trijntje Pieter-3; * 1921;  Jellema, NN0; * ?;         Thijssen, Elisabeth Maria
-4; * 1869;  Dellen, Geert van-3; * 1899;  Veen, Marten Oeges van der0; * ?;         Kreuzen, Margot
-4; * 1833;  Molenkamp, Jakob-3; * 1900;  Haakma, Martje0; * ?;         Weerd, Chris
-4; * 1832;  Arkema, Antje-3; * 1877;  Hoekstra, Pieter0; * ?;         Goselink, Ernst
-4; * ?;         Steenhuis, Jan-3; * 1879;  Hoekstra, Lummina0; * ?;         Goselink, Albertus Johannes
-4; * ?;         Molen, Roelfien Egberts van der-3; * 1882;  Hoekstra, Joukje0; * ?;         Goselink, Frank
-4; * ?;         Vast, Grietje-3; * 1885;  Stobbe, Gauke0; * ?;         Goselink, Jeffrey Brian
-4; * 1860;  Alberda, Grietje-3; * 1886;  Stobbe, NN0; * ?;         Scheffers, Paul Albertus Jacob
-4; * 1858;  Stilma, Rients Klases-3; * 1887;  Stobbe, Pieter0; * ?;         Schuur, Karin
-4; * 1846;  Wondaal, Hendrika-3; * 1888;  Stobbe, Dirk0; * ?;         Scheffers, Eline Wijtske Grietje
-4; * 1824;  Sipma, Oebele Klazes-3; * 1891;  Stobbe, Anne0; * ?;         Mossel, Petra Thea van der
-4; * 1826;  Sipma, Geeske Klazes-3; * 1893;  Inia, NN0; * ?;         Mossel, Johan Cor van der
-4; * 1827;  Postma, Harmen Keis-3; * 1894;  Inia, Hermanus0; * 1912;  Ritzema, Jacob Jan
-4; * 1828;  Sipma, Hendrika Klazes-3; * 1897;  Inia, Hendrik0; * 1916;  Ritzema, Maria Henderika
-4; * 1830;  Sipma, Elisabeth Klazes-3; * 1858;  Minnen, Tabe van0; * 1912;  Ritzema van Ikema, Jacob Bernard
-4; * 1830;  Postma, Pieter Keis-3; * 1859;  Minnen, Geeske van0; * 1913;  Ritzema van Ikema, Bernard Eliza...
-4; * 1830;  Sipma, Anke Klazes-3; * 1861;  Minnen, Hendrik van0; * 1915;  Ritzema van Ikema, Ebelina Alida
-4; * 1830;  Laan, Lubbert Tijes van der-3; * 1880;  Algra, Eelkje Hendriks0; * 1914;  Schrage, Lea Jans
-4; * 1832;  Sipma, Hermanus Klazes-3; * 1863;  Minnen, Jan van0; * 1924;  Willemsen, Willem Hendrik Jan
-4; * 1838;  Meester, Janke Jilts-3; * 1865;  Minnen, Marten van0; * 1904;  Idema, Pierke Aaltje
-4; * 1834;  Sipma, Hendrika Klazes-3; * 1877;  Postmus, Teike0; * 1896;  Ubbens, Berend Heike
-4; * 1836;  Sipma, Oebele Klazes-3; * 1865;  Minnen, Sjoerd van0; * 1925;  Woldringh, Duurt Jan
-4; * 1839;  Sipma, Binne (Klazes)-3; * 1868;  Minnen, Taapke van0; * 1926;  Coolman, Aveline Martje
-4; * 1841;  Sipma, Hendrika Klazes-3; * 1862;  Hoekstra, Liekele0; * 1994;  Jellema, Anne Hette
-4; * 1842;  Sipma, Hendrikus Klazes-3; * 1887;  Feenstra, Klaas0; * 1996;  Jellema, Rintse Sjoerd
-4; * 1847;  Wouda, Jeltje Wiebrens-3; * ?;         Antoon, Jacob0; * 1995;  Jellema, Lars Lucas
-4; * 1845;  Sipma, Aaltje Klazes-3; * ?;         Beukema, Anna0; * 1996;  Jellema, Timo Brand
-4; * 1838;  Veenstra, Melle Sierds-3; * ?;         Veen, Reinder van der0; * 1971;  Assink, Ryan James
-4; * 1832;  Wondaal, Hermanus-3; * ?;         Vries, Sjoukje de0; * 1974;  Assink, Corry Rachel
-4; * 1837;  Wondaal, Hermanus-3; * 1898;  Feenstra, Maria0; * 1972;  Duffy, Janet
-4; * 1836;  Poortinga, Akke Dirks-3; * 1883;  Pot, Jitske0; * 2006;  Assink, Ella Grace
-4; * 1843;  Poortinga, Antje Dirks-3; * ?;         Koster, Jan Sytzes0; * 1971;  Watrous, Bruce Hilton
-4; * 1852;  Timmermans, Antje Jetses-3; * 1879;  Werkman, Jeen0; * 1969;  Jellema, Anke Petra
-4; * 1798;  Ikema, Klaas Jans van-3; * 1879;  Jong, Jantje de0; * 1971;  Jellema, Jildou Sietske
-4; * 1797;  Huninga, Maike Davids-3; * 1897;  Feenstra, Johannes0; * 1974;  Jellema, Anne Klaas
-4; * ?;         Leij, Adam Tebbens van der-3; * 1887;  Meulen, Grietje van der0; * 1971;  Jellema, Sietske Teatske
-4; * ?;         Reenders, Ebeltje-3; * 1853;  Bruggen, Jitze van0; * 1968;  Boer, Yde Tom de
-4; * ?;         Woudsma, Johannes-3; * 1895;  Feenstra, Maria0; * 1977;  Jellema, Hinke Marije
-4; * ?;         Prins, Geessien-3; * ?;         Kooistra, Eelke Andries0; * ?;         Heijnis, Elly
-4; * ?;         Brongers, Johannes-3; * ?;         Vissia, Froukje0; * ?;         Heijnis, Jenny
-4; * ?;         Kloosterboer, Dievertje Ayolts-3; * ?;         Jong, Kornelis Wytzes de0; * ?;         Heijnis, Liesje
-4; * ?;         Brons, Reint Pieter-3; * ?;         Bijl, Harmke Giezes0; * ?;         Heijnis, Marika
-4; * ?;         Timmerman, Helena Derks-3; * 1895;  Hoekstra, Roel0; * ?;         Heijnis, Lies
-4; * 1842;  Piel, Hillechien-3; * 1897;  Veen, Lutske van der0; * ?;         Heijnis, Ina
-4; * ?;         Koning, Rense-3; * 1893;  Hoekstra, Janke0; * ?;         Heijnis, Jacob
-4; * ?;         Jong, Teusche de-3; * 1892;  Prins, Andries0; * ?;         Vries, ? de
-4; * ?;         Zetsma, Gerrit-3; * 1890;  Hoekstra, Marijke0; * 1970;  Jellema, Janneke
-4; * ?;         Smit, Stientje-3; * 1889;  Prins, Sieds0; * 1971;  Jellema, Botte Tjitse
-4; * ?;         Kamminga, Klaas Christiaans-3; * 1891;  Hoekstra, Marten0; * 1974;  Jellema, Jacobus J.
-4; * ?;         Koning, Stijntje Everts-3; * 1893;  Clevering, Trientje0; * 1978;  Jellema, Pleuntje Anne
-4; * ?;         Idema, Evert Alberts-3; * 1902;  Hoekstra, Aafke0; * 1977;  Jellema, Botte Klaas
-4; * ?;         Sterenborg, Aagtje Nikolaas-3; * 1897;  Hoekstra, Jan0; * 1978;  Jellema, Janke Trijntje
-4; * ?;         Laan, Ebel Edzes van der-3; * 1894;  Graaf, Jan de0; * 1981;  Jellema, Haye Rintje
-4; * ?;         Maarhuis, Maria Jans-3; * 1886;  Voordewind, Douwe Feijtse0; * 1983;  Jellema, Pytrick Gerbrig
-4; * ?;         Smid, Hindrik Benes-3; * 1889;  Koogh, Pieternella Willemina van...0; * 1976;  Jellema, Emilia Catharina Cornelia
-4; * ?;         Nienhuis, Frouke Luddes-3; * 1889;  Meyer, Akke0; * 1979;  Jellema, Pieter Johannes
-4; * ?;         Boer, Edze Fokkes de-3; * 1892;  Meyer, Trijntje0; * 1984;  Jellema, Esther
-4; * ?;         Bos, Kornelske Lubberts-3; * 1894;  Meyer, Sjoerd0; * 1968;  Jellema, Anitra Antonia
-4; * ?;         Linde, Jan Egberts van der-3; * 1897;  Meyer, Frans0; * 1969;  Jellema, Axel Wieger
-4; * ?;         Hondbos, Wipke Arents-3; * 1898;  Halma, Joukje0; * 1971;  Poele, Evelien te
-4; * ?;         Kool, Berend Walles-3; * 1899;  Alkema, Hendrik0; * 1984;  Jellema, Tamira
-4; * ?;         Mulder, Petertje Hindriks-3; * 1900;  Halma, Altje0; * 1974;  Jellema, Helios Wieger
-4; * ?;         Bottema, Gerrit Reinders-3; * 1897;  Halma, Dirk0; * 1976;  Jellema, Edwin Jaring
-4; * ?;         Hovinga, Grietje Pieters-3; * 1900;  Algra, Pietje0; * 1982;  Jellema, Sibold
-4; * ?;         Bouwman, Luie Geerts-3; * 1893;  Westra, Joukje0; * 1983;  Jellema, Nynke
-4; * ?;         Smith, Martje Oopkes-3; * 1898;  Hoekstra, Iefke0; * 1986;  Jellema, Baukje
-4; * 1795;  Nienhuis, Niening Roelfs-3; * 1895;  Hoekstra, Taeke0; * 1987;  Jellema, Djoeke
-4; * 1801;  Nienhuis, Lijzabeth Roelfs-3; * 1879;  Bosgraaf, Joukje0; * 1989;  Jellema, Elske
-4; * 1807;  Nienhuis, Jan Roelfs-3; * 1880;  Bosgraaf, Wietze0; * 1988;  Jellema, Janna Reenke
-4; * 1819;  Krap, Etje Derks-3; * 1895;  Putten, Maria Adriana van0; * 1991;  Jellema, Jildou Berber
-4; * ?;         Doornbos, Freerk Jacobs-3; * 1887;  Bosgraaf, Jeltje0; * 1932;  Helmers, Wilhelmina Frederika
-4; * ?;         Huizinga, Wibge Izebrands-3; * 1884;  Moolen, Julianus Jacobuus van der0; * 1933;  Helmers, Johannes Fransciscus
-4; * ?;         Tienkamp, Jan Engbert-3; * 1893;  Bosgraaf, Hendrik0; * 1935;  Helmers, Margaretha
-4; * ?;         Koops, Roelfien-3; * 1895;  Moolen, Helena Petronella van der0; * 1941;  Helmers, Roelof
-4; * 1802;  Arkema, Klaas Willems-3; * 1890;  Bosgraaf, Pieter0; * 1946;  Helmers, Maria Hendrika
-4; * ?;         Vries, Geert de-3; * 1882;  Bosgraaf, Lijsbert0; * 1946;  Bronneman, Johannes Maria
-4; * ?;         Averes, Jantje-3; * 1883;  Bergsma, Hylke0; * 1972;  Spiering, Melissa Kathleen
-4; * ?;         Olthoff, Trientje-3; * 1878;  Klaver, Hessel0; * 1976;  Spiering, Geoffrey Michael
-4; * ?;         Hamming, Izebrand-3; * 1902;  Oegema, Lykele0; * ?;         Burch, Steven Joseph
-4; * ?;         Siebinga, Sietske-3; * 1888;  Visser, Bokke0; * 1944;  Siegers, André Maurice Gérard
-4; * ?;         Hekman, Pieter-3; * 1889;  Hoekstra, Tietje0; * 1954;  Lustig, Martina Maria
-4; * ?;         Bos, Boelechien-3; * 1889;  Lindner, Willemina0; * 1921;  Blomsma, Martha
-4; * 1830;  Heukelem, Aafke van-3; * 1884;  Visser, Gelske0; * 1923;  Woldering, Derk Willem
-4; * 1800;  Meijer, Eije Reints-3; * 1900;  Visser, Sietske0; * 1921;  Woldering, Derk Willem
-4; * ?;         Dijkman, Hermannus-3; * 1894;  Visser, Eert0; * 1920;  Woldering, Derk Willem
-4; * ?;         Brands, Geertruida-3; * 1897;  Visser, Eert0; * 1916;  Rouw, Karel
-4; * ?;         Werkman, Writser-3; * 1892;  Visser, Eldert0; * ?;         Kappelhof, Pieter
-4; * ?;         Zijlstra, Saartje-3; * 1895;  Visser, Eldert0; * 1920;  Vries, NN de
-4; * ?;         Ronda, Ente-3; * 1885;  Visser, Aaltje0; * 1924;  Schut, Gerriet
-4; * ?;         Graaf, Mettje de-3; * 1889;  Feenstra, Louw0; * 1923;  Schut, Henderikus
-4; * 1828;  Postma, Toltje Harmens-3; * 1885;  Graaf, Lutske de0; * 1899;  Fluks, Harke
-4; * ?;         Benedictus, Hans Folkerts-3; * 1879;  Visser, Jelke0; * 1900;  Freije, Aaltje
-4; * ?;         Wagenaar, Trijntje Tabes-3; * 1879;  Graaf, Meindert de0; * 1905;  Fluks, Jan Kornelis
-4; * ?;         Bosma, Hendrik Klazes-3; * 1878;  Westra, Jakobje0; * 1912;  Fluks, Geertje
-4; * ?;         Veltman, Trijntje Wiggeles-3; * ?;         Kammen, Marten van0; * 1901;  Fluks, Geertje
-4; * ?;         Hoekstra, Harmen-3; * 1883;  Graaf, Oene de0; * 1898;  Fluks, Grietje
-4; * ?;         Strikwerda, Bottje-3; * 1881;  Visser, Roelofke0; * 1890;  Tepper, NN
-4; * ?;         Krips, Frans Johannes-3; * 1888;  Graaf, Bote de0; * 1930;  Molema, Jan
-4; * ?;         Aukema, Aaltje Aukes-3; * 1883;  Visser, Fokje0; * 1931;  Veldkamp, Hendrikje
-4; * ?;         Huizinga, Izebrand Harms-3; * 1892;  Graaf, Gerrit de0; * ?;         Smitshoek, Hendrik
-4; * ?;         Arkema, Bouke Jacobs-3; * 1894;  Vries, Fokje de0; * ?;         Balj, Hendrika
-4; * ?;         Arkema, Siwert Jacobs-3; * 1896;  Graaf, Fokeltje de0; * 2005;  Jellema, Gaelyn Lucia Maria
-4; * ?;         Allersma, Grietje Ties-3; * 1894;  Vries, Dirk de0; * 1960;  Zuidema, Martina
-4; * ?;         Veltman, Wiggele-3; * 1901;  Graaf, Trijntje de0; * 1962;  Zuidema, Maria Gerarda
-4; * ?;         Berg, Antje Fokkes van den-3; * 1891;  Graaf, Meindert de0; * 1965;  Zuidema, Bregtje Janine
-4; * ?;         Vries, Jacubus Kornelis de-3; * 1894;  Hoekstra, Aaltje0; * 1965;  Hazenberg, Jan Jaap
-4; * ?;         Meijer, Geertje-3; * 1895;  Graaf, Antje de0; * 1967;  Hazenberg, Frederik Roelf
-4; * ?;         Buisman, Jan-3; * 1898;  Brouwer, Hendrik0; * 1971;  Hazenberg, Jan Willem
-4; * ?;         Dijksra, Grietje-3; * 1898;  Graaf, NN de0; * 1970;  Meer, Anneke van der
-4; * ?;         Brandsma, Roelof-3; * 1892;  Graaf, Meindert de0; * 1974;  Hazenberg, Anneke
-4; * ?;         Meulen, Hiltje Gerrits van der-3; * 1896;  Lulofs, Baukje0; * 1977;  Glasner, Tina Judith
-4; * ?;         Lub, Jacobus-3; * 1898;  Graaf, Lutske de0; * 1969;  Backx, Rogier
-4; * 1817;  Kruizinga, Aaltje Fokkes-3; * 1896;  Pilat, Sytze0; * 1971;  Backx, Karianne
-4; * ?;         Sietsema, Marten Sieuwkes-3; * 1901;  Graaf, Hylkke de0; * 1974;  Backx, Jasper
-4; * ?;         Venhuizen, Grietje Aljes-3; * 1895;  Graaf, Minke de0; * 1977;  Backx, Matthijs
-4; * ?;         Luitjens, Walle Luitjens-3; * 1893;  Douma, Douwe0; * 1964;  Hazenberg, L.L.M.
-4; * ?;         Nanninga, Sietje Gerrits-3; * 1900;  Fokkens, NN0; * 1966;  Hazenberg, Elizabeth Arina
-4; * 1859;  Veen, Grietje Oeges van der-3; * 1901;  Fokkens, NN0; * 1969;  Hazenberg, Sophia Maria
-4; * 1864;  Hoekstra, Lydia-3; * 1912;  Vries, NN de0; * 1972;  Nijland, Willem Bregtold Axel
-4; * 1854;  Koop, Janke-3; * 1890;  Boerrigter, Jacob0; * 1970;  Nijland, Christiaan Klaas Caspar
-4; * ?;         Hoving, Kornelis Aljes-3; * 1892;  Boerrigter, Pieter0; * 1971;  Hazenberg, Mette Deborah
-4; * ?;         Westing, Meentje Suines-3; * 1896;  Straatsma, Aafke0; * 1974;  Hazenberg, Klaas Diederik
-4; * ?;         Bakker, Klaas Jakobs-3; * 1893;  Boerrigter, Maria0; * 1975;  Rij, Janneke van
-4; * ?;         Jensema, Jantje Jurriens-3; * 1895;  Boerrigter, Klaas0; * 1975;  Hazenberg, Tessel Selina
-4; * ?;         Luursema, Popke Harms-3; * 1902;  Boerrigter, Maaike0; * 1975;  Bronner, Iraad Ferdidinand
-4; * ?;         Ritzema, Auke Jacobs-3; * 1899;  Boerrigter, Maria0; * 1978;  Bronner, Thirza Maria
-4; * ?;         Wieringa, Onne Jans-3; * ?;         Boer, Luitje de0; * 1962;  Reitsma, Berend Aldert Hugo
-4; * ?;         Eikema, Catharina Lodewijks-3; * 1880;  Feenstra, Durk0; * 1964;  Reitsma, Catharina Jacoba Beatrice
-4; * ?;         Bulstera, Ritske Germs-3; * 1883;  Vries, Adriana0; * 1971;  Hazenberg, Aldert Johannes Bouke...
-4; * ?;         Doornbos, Geertruida Douwes-3; * 1884;  Feenstra, Pieter0; * 1974;  Hazenberg, Dingena Catharina
-4; * 1870;  Feringa, Rinskje-3; * 1886;  Hofmeijer, Jenneken0; * 1977;  Hazenberg, Agatha Maria Dorothea
-4; * ?;         Bos, Jan-3; * 1876;  Feenstra, Wytske0; * ?;         Slootweg, Geert
-4; * ?;         Vrij, Jannetje de-3; * 1875;  Fagel, Adriaan0; * 1979;  Hazenberg, Aldert Johannes Chris...
-4; * 1809;  Leima, Trientje Jans-3; * 1879;  Nn, Kempenaar0; * ?;         Roosjen, Suzanne Elisabeth
-4; * 1816;  Leima, Aafke Jans-3; * 1876;  Postma, Geert0; * 1983;  Hazenberg, Catharina Lucia Eleonara
-4; * 1818;  Leima, Pieter Jans-3; * 1886;  Postma, Geert0; * 1987;  Hazenberg, Sybren Age Wygbolt Go...
-4; * 1821;  Leima, Jan Jans-3; * 1887;  Zuidersma, Kornelia0; * 1962;  Kuneman, Johanna Jacoba
-4; * 1861;  Jellema, Anne-3; * 1884;  Postma, Geertje0; * 1963;  Kuneman, Gijsbertus Ulke
-4; * 1864;  Jellema, Janke-3; * 1880;  Postma, Ytje0; * 1968;  Kuneman, Elisabeth Jantine
-4; * 1868;  Landman, Jolle-3; * 1879;  Dam, Doeke0; * 1969;  Kuneman, Arjen Aldert
-4; * 1867;  Jellema, Wytze-3; * 1874;  Postma, Sytze0; * 1973;  Bax, Irmgard Nicole
-4; * 1868;  Jellema, Hinke-3; * 1898;  Postma, Tjiske0; * 1976;  Moorselaar, Pieter Ewout van
-4; * 1865;  Jager, Pieter-3; * 1886;  Postma, Elizabeth0; * 1982;  Bax, Bregtje Ilonka
-4; * 1873;  Jellema, Trijntje-3; * 1884;  Postma, NN0; * 1968;  Roos, Odette Mireille de
-4; * 1874;  Abma, Johannes-3; * 1882;  Postma, Baukje0; * 1970;  Assema, Ischa
-4; * 1879;  Wellema, Hendrik-3; * 1872;  Hoekstra, Harke0; * 1962;  Edmonds, Philip Martin
-4; * 1865;  Knottnerus, Gezina Harmina-3; * 1858;  Postma, Gerrit0; * 1966;  Capetti, Charley Victor Henricus
-4; * ?;         Hoek, Hans Jelles van der-3; * 1851;  Dijk, Eland van0; * 1959;  Dool, Jan van den
-4; * ?;         Oosten, Jacobjen van-3; * ?;         Hoek, Kornelis0; * 1964;  Hoven, Marina van den
-4; * ?;         Barlagen, Bouwo Marcus-3; * ?;         Haan, Trijntje de0; * 1965;  Giesen, Adriaan
-4; * ?;         Onnes, Elisabeth-3; * 1882;  Postma, Rinze0; * 1965;  Veltscholten, Ivonne Maria
-4; * ?;         Gemser, Petrus-3; * 1883;  Westerhof, Pietje0; * 1966;  Dickhart, Peter
-4; * ?;         Oosterman, Geertje-3; * 1880;  Postma, Geert0; * 1966;  Vervoort, Maria Guurtruida Anna ...
-4; * ?;         Hoekzema, Gerhardus-3; * 1872;  Schillat, Wilhelmina0; * 1983;  Jellema, Anne
-4; * ?;         Engelberts, Anna Elisabeth-3; * 1878;  Postma, Minke0; * ?;         Jellema, Carla
-4; * 1874;  Bouma, Ietje-3; * 1870;  Bosgraaf, Willem0; * 1993;  Jellema, Froukje
-4; * ?;         Poots, Hendrik-3; * 1885;  Postma, Baukje0; * 1995;  Jellema, Nynke
-4; * ?;         Schouten, Johanna van-3; * 1893;  Schaafsma, Gerrit0; * 1987;  Jellema, Robin
-4; * ?;         Westrik, Timon Frederik-3; * 1893;  Zwart, Geertje de0; * 1990;  Jellema, Ludo
-4; * ?;         Cleef, Christina Johanna Francis...-3; * 1896;  Schaafsma, Anna0; * 1993;  Jellema, Anna Elisabeth
-4; * ?;         Zickmantel, Johannes-3; * 1890;  Kamstra, Klaas0; * 1997;  Jellema, Berber Pieternel
-4; * ?;         Hartmann, Agnes-3; * 1898;  Graalman, Johanna0; * 1947;  Kampen, NN
-4; * ?;         Zaadnoordijk, Rudolf Willem-3; * 1891;  Graalman, Teunis0; * 1908;  Kampen, Hindrik
-4; * ?;         Kuiper, Bregje-3; * 1889;  Graalman, Eisiena0; * 1962;  Westerdijk, Kornelis Geert
-4; * ?;         Wildemann, Theodor-3; * 1886;  Graalman, Jantiena0; * 1962;  Westerdijk, Frederik Gerhard
-4; * ?;         Linneman, Therese-3; * 1877;  Tongeren, Pieter van0; * 1963;  Westerdijk, Kornelis Geert
-4; * ?;         Munsterman, Lucas-3; * 1888;  Graalman, Doetje Betje0; * 1989;  Jellema, Itje Djieuwke
-4; * ?;         Kottman, Christina Elisabeth-3; * 1882;  Ruibing, Jakobus Alko0; * 1990;  Jellema, Francisca Elbrich
-4; * 1801;  Tammens, Fokke Tammes-3; * 1892;  Graalman, Tjitske0; * ?;         Brasem, Ingrid Elisabeth
-4; * ?;         Schellings, Nicolaus Arnoldus Jo...-3; * 1892;  Weeke, Frederik0; * ?;         Brasem, Harry
-4; * ?;         Baars, Anna Maria-3; * 1888;  Graalman, Jan Johannes0; * ?;         Brasem, Annette Claudine
-4; * ?;         Rietema, Sijmon Petrus Jans-3; * 1887;  Brouwers, Hauwiena Maria0; * ?;         Vockerodt, Melvin Gustav
-4; * ?;         Dijkhuis, Korneliske-3; * 1881;  Brouwers, Foskea Berendina0; * ?;         Heerden, Johanna Elsbeth van
-4; * 1863;  Postma, Emke-3; * ?;         Jager, Woltje0; * 1996;  Bouwman, Gerben Drewes
-4; * ?;         Boer, Pieter Klazes de-3; * 1895;  Graalman, Eissiena0; * 1969;  Smith, James Brian
-4; * ?;         Veen, Grietje Gerrits van der-3; * 1895;  Hofman, Hugo0; * 1998;  Smith, Kevin James
-4; * 1846;  Wondaal, Henderika-3; * 1885;  Graalman, Stephanus0; * 2004;  Smith, Trevor Stewart
-4; * 1863;  Jellema, Anne-3; * 1888;  Woude, Johanna Catharina van der0; * 1974;  Schickel, Joel Andrew
-4; * 1865;  Jellema, Hinke-3; * 1883;  Stenhuis, Doetje Jansje0; * 1976;  Schickel, Amy Christine
-4; * 1867;  Jellema, Antje-3; * 1881;  Faber, Eppo0; * 1979;  Schickel, Meredith Joy
-4; * 1863;  Osinga, Anne-3; * 1891;  Graalman, Hiemkina Dorothea0; * 1975;  Bennett, Jana
-4; * 1871;  Jellema, Bauke Klazes-3; * 1895;  Graalman, Berendina Stijntje0; * 1953;  Perry, Timothy Lee
-4; * 1872;  Jellema, Hinke-3; * ?;         Boomsma, Gerben0; * 1986;  Perry, Nathan Neal
-4; * 1874;  Jellema, Hinke-3; * 1892;  Dopheide, Michiel0; * 1989;  Perry, Michael Lee
-4; * 1875;  Jellema, Willem-3; * 1890;  Dopheide, Catharina0; * 1927;  Kuilema, Jantje
-4; * 1863;  Lemstra, Martzen-3; * 1886;  Gietelink, Willem Hendrik Frederik0; * 1893;  Ubbens, Berend Huike
-4; * ?;         Brug, Sikke van der-3; * ?;         Terpstra, Roelof0; * 1891;  Ubbens, Menke
-4; * ?;         Wijngaarden, Bottje van-3; * ?;         Wielsma, Janke0; * 1883;  Ubbens, Jan Meertinus
-4; * ?;         Schotanus, Bote Rinses-3; * ?;         Jong, Bouwe Lammerts de0; * 1885;  Koopman, Frouwke
-4; * ?;         Sjaarda, Boukje Piers-3; * ?;         Meer, Jinke van der0; * 1887;  Ubbens, Herman
-4; * ?;         Havenga, Freerk Simons-3; * 1897;  Popta, Walle Melis van0; * 1890;  Wiersema, Hilje
-4; * ?;         Ritzema, Aurelia Alberts-3; * 1898;  Popta, Titia Catharina van0; * 1884;  Ubbens, Meertinus Jan
-4; * ?;         Martens, Johannes Martinus-3; * 1900;  Popta, Baukje van0; * ?;         Rijpma, Jantje
-4; * ?;         Helder, Aaltje Jacobs-3; * 1884;  Bouman, Angenietje0; * 1913;  Geuns, Elisabeth Catrina van
-4; * ?;         Dijkhuis, Jan Jans-3; * 1882;  Bouman, Egbert0; * 1911;  Geuns, Helmer Christiaan van
-4; * ?;         Nanninga, Pieterke-3; * 1880;  Bouman, Angenietje0; * 1911;  Geuns, Elisabeth Catharina
-4; * ?;         Dijkstra, Foeke-3; * 1845;  Schut, NN0; * 1914;  Berg, Jan Hendrik
-4; * ?;         Jellema, Trijntje-3; * 1828;  Schut, Elsje0; * 1904;  Berg, Antje
-4; * ?;         Koekkoek, Jan-3; * 1819;  Huges, Jan0; * 1918;  Gasau, Jacob
-4; * ?;         Siesenop, Frederika-3; * ?;         Wendel, Johan Piet0; * 1920;  Rosebeek, Cornelius Simon
-4; * ?;         Jansen, Hilko-3; * ?;         Ploegsma, Heiltje0; * 1913;  Rosebeek, Grietje
-4; * ?;         Drewel, Trijntje-3; * ?;         Boiten, Jacob Jans0; * 1905;  Ganzeveld, Cornelius
-4; * ?;         Sijderius, Sjoerd-3; * ?;         Engelsman, Hinderina Berends0; * 1903;  Ganzeveld, Oopke
-4; * ?;         Bleeker, Neeltje-3; * 1822;  Schuth, Maria0; * 1902;  Ganzeveld, Ike
-4; * 1838;  Klein, Roelf-3; * 1823;  Berg, Gerrit0; * 1917;  Salverda, Trijntje
-4; * ?;         Hazewinkel, Jan Abrahams-3; * ?;         Sluis, Hindrik0; * 1909;  Gaaikema, Paul Elibertus
-4; * ?;         Kuiper, Roelfien Simons-3; * ?;         Meer, Anke van der0; * 1907;  Gaaikema, Jacob Pauwel
-4; * ?;         Bos, Harm-3; * ?;         Postema, Jan Gerrits0; * 1943;  Terpstra, Johannes
-4; * ?;         Lieben, Johanna Jacoba-3; * ?;         Bakker, Annechien Willems0; * 1945;  Ent, Catharina Johanna van der
-4; * 1854;  Douma, Keimpe-3; * ?;         Faber, Gerben1; * 2010;  Lei, Dagmar Nora van der
-4; * ?;         Knaake, Jan Frederik-3; * ?;         Heijen, Anna1; * 2000;  Lei, Marlot van der
-4; * ?;         Eeltink, Anna Charlotta-3; * 1824;  Schut, Jan Keimpe1; * 2001;  Evers, Reinier David
-4; * ?;         Heinsius, Carel Jan-3; * 1826;  Kleininga, Liefina1; * 1999;  Breevaart, Alexander Wouter Efra...
-4; * ?;         Teseling, IJda Johanna-3; * ?;         Bolhuis, Abel Klaassens van1; * 1997;  Evers, Anne Naomi
-4; * ?;         Smith, Albert-3; * ?;         Ellens, Roelfina Harmina1; * 1998;  Evers, Maaike Esther
-4; * ?;         Detmers, Fennigje-3; * ?;         Berg, Willem1; * 2001;  Breevaart, Fabian Arnoud Nathani...
-4; * ?;         Turkenburg, Dirk-3; * ?;         Kneubel, Tijtje1; * 2005;  Breevaart, Francesca Priscilla R...
-4; * ?;         Rodenburg, Teuntje-3; * 1831;  Schuth, Sietje1; * 2003;  Meijer, Suzanne
-4; * ?;         Frerichs, Gerd Elias-3; * 1814;  Rosebeek, Simon1; * ?;         Rutgers, Bernd
-4; * ?;         Pol, Johanna Christina Juliana-3; * ?;         Bleeker, Willem Harms1; * ?;         Rutgers, Arnoud
-4; * ?;         Fijnje, Andreas Carel Augustinus-3; * ?;         Houtman, Wellemtje1; * ?;         Molen, Danielle van der
-4; * ?;         Bekker, Dorothea-3; * ?;         Veldman, Geert Fokkes1; * ?;         Molen, Jeffrey van der
-4; * ?;         Fockens, Berend Hero-3; * ?;         Lubberts, Booike Thomas1; * ?;         Timmerman, Marin
-4; * ?;         Brandsma, Pietje-3; * 1844;  Schut, Reinderdina1; * ?;         Scheffers, Marlo Jean
-4; * ?;         Kadijk, Jakob Emes-3; * 1834;  Koenes, Koeno1; * 1946;  Wagenaar, NN
-4; * ?;         Kruizinga, Bouwke Fokkes-3; * ?;         Eilts, Jan Christiaan1; * 1945;  Wagenaar, Margaretha Alida Elisa...
-4; * 1817;  Ritzema, Jacob Jacobs-3; * ?;         Eikema, Jantje1; * 1941;  Meursing, Margaretha Hillegonda
-4; * ?;         Elings, Martje Garmts-3; * ?;         Groot, Jan de1; * ?;         Clases, Geertje
-4; * ?;         Boikema, Pieter Duurts-3; * ?;         Pronk, Hindrikje1; * 2006;  Evers, Daniel Thomas
-4; * ?;         Keizer, Hendrik-3; * 1830;  Schut, Aeilke1; * 2006;  Watrous, Quinn Hilton
-4; * ?;         Diephuis, Jacoba-3; * 1821;  Snijder, Geert1; * 1996;  Burch, Tyson Joseph
-4; * 1818;  Bos, Adriaantje Jacobs ten-3; * ?;         Lukens, Harm1; * 2000;  Burch, Emily
-4; * 1841;  Boetje, Ybeltje-3; * ?;         Greven, Meiltje1; * 1986;  Siegers, Kirsten
-4; * ?;         Dekken, Luitzen Pieters van-3; * ?;         Bouman, Roelof1; * 2007;  Kappelhof, Rutger Herman
-4; * ?;         Westra, Wytske Rienks-3; * ?;         Bruizer, Elizabeth1; * 2007;  Lei, Elin Hanne van der
-4; * ?;         Jong, Pieter Jogchums de-3; * ?;         Elshof, Lucas1; * 1955;  Molema, Pieter
-4; * ?;         Brouwers, Marijke Jans-3; * ?;         Post, Petronella van der1; * 1958;  Smitshoek, Willy Teuna
-4; * ?;         Wietzema, Binne Eits-3; * 1840;  Schut, Jantje1; * 2007;  Potjer, Yael Micha
-4; * ?;         Schurer, Janke Bartholomeus-3; * 1835;  Amerika, Klaas1; * 1999;  Hazenberg, Froke
-4; * ?;         Piersma, Hendrik Aldert-3; * ?;         Willem, Smelt1; * 2001;  Hazenberg, Jort
-4; * ?;         Top, Romkje-3; * ?;         Botter, Aaltje1; * 2007;  Hazenberg, Thies
-4; * ?;         Zwaag, Frans van der-3; * ?;         Perdon, Geert1; * 2006;  Hazenberg, Feijo Geurt
-4; * ?;         Vestra, Ieuwkje-3; * ?;         Buss, Wubbina1; * 2006;  Hazenberg, Neeltje Nynke Lois
-4; * ?;         Sinnema, Symen Elses-3; * 1837;  Schut, Zacharias1; * 2005;  Moorselaar, Jasmijn Ellemieke van
-4; * ?;         Deelstra, Gepke Ales-3; * ?;         Douwes, Francisca1; * 2001;  Hazenberg, Florien Louise Martina
-4; * ?;         Velde, Popke van der-3; * ?;         Stempel, Johannes1; * 2002;  Hazenberg, Suzette Deirdre Hille...
-4; * ?;         Hulshoff, Sijtske-3; * ?;         Visscher, Johanna Hendrika1; * 2005;  Hazenberg, Bouke Pier
-4; * ?;         Manen, Willem van-3; * ?;         Scholte, Hindrik1; * 2004;  Hazenberg, Hilde Lotte
-4; * ?;         Smedes, Jacob-3; * ?;         Jager, Froukina1; * 1998;  Edmonds, Samuel Bouke
-4; * ?;         Leest, Janke van der-2; * 1911;  Potjer, Jan Zacharias1; * 1999;  Edmonds, Joseph Herbert
-4; * ?;         Klok, Jelle Jans-2; * 1912;  Hoekstra, Degina Wondalina1; * 2000;  Edmonds, Hugo
-4; * ?;         Hommes, Grietje Freerk-2; * 1909;  Hoekstra, Cornelia Ietje Bauwina1; * 1997;  Capetti, Janna Harmina Maria
-4; * 1833;  Huizing, Martje Ennes-2; * 1910;  Hoekstra, Maarten Pieter1; * 1998;  Capetti, Francius Bouke Pier
-4; * 1835;  Bouma, Jantje Pieters-2; * 1911;  Hoekstra, Yftinus Taco Egbert1; * 2002;  Capetti, Henricus Adrianus Johan...
-4; * ?;         Hekman, Jelle-2; * 1913;  Hoekstra, Arnold Herman1; * 1996;  Dool, Harmina van den
-4; * ?;         Lichtenberg, Trijntje-2; * 1915;  Hoekstra, Hette Anne1; * 1998;  Dool, Hendrik Daniel Quirein van...
-4; * ?;         Visser, Jacob-2; * 1922;  Hoekstra, Hette Anne1; * 1994;  Reitsma, Esther
-4; * ?;         Visser, Antje Johannes-2; * 1904;  Spiering, Cornelis Theodorus1; * 1997;  Reitsma, Lydia
-4; * 1805;  Zuidema, Pieter Rijpkes-2; * 1918;  Kaarsemaker, Ans1; * 1996;  Giesen, Janne Jorinde
-4; * 1807;  Zuidema, Abeltje-2; * ?;         Antoon, Korneliske1; * ?;         Giesen, Rinke Jarijn
-4; * 1809;  Zuidema, Garmt Riepkes-2; * 1909;  Bouwman, Pieter Menno1; * 1996;  Kuneman, Dani
-4; * 1811;  Zuidema, Jan Rijpkes-2; * 1913;  Noor, Anje1; * 1998;  Kuneman, Sven Igor
-4; * 1813;  Zuidema, Hendricus-2; * 1900;  Potjer, Titia1; * 2002;  Dickhart, Gwendolijn Natanya
-4; * 1815;  Zuidema, Renje Cornelis-2; * 1907;  Potjer, Martje Rensina1; * ?;         Vervoort, Lucas Yann
-4; * 1818;  Zuidema, Klaas Rijpkes-2; * 1902;  Potjer, Sietse1; * ?;         Vervoort, Joost Marinus
-4; * 1818;  Zuidema, Rembt-2; * 1905;  Scholte, Arendina Maria Fraukina1; * 1959;  Hofmeester, Margo
-4; * 1821;  Zuidema, Klaas Rijpkes-2; * 1899;  Potjer, Jan Zacharias1; * ?;         Venhuizen, Grietje
-4; * 1805;  Bult, Hindertje Pieters-2; * 1905;  Potjer, Jan Zacharias1; * 1825;  Zuidema, Pieter Pieters
-4; * 1815;  Buis, Geertje Derks-2; * 1893;  Scholtens, Pieter1; * 1872;  Zeilstra, Auke
-4; * 1818;  Postma, Bouwe Keis-2; * 1903;  Potjer, Jan Zacharias1; * 1877;  Bouwman, Hendrik
-4; * 1819;  Teunstra, Trijntje-2; * 1908;  Potjer, Alida Jeanette1; * ?;         Laan, Jacob van der
-4; * 1815;  Postma, Hiske Keis-2; * 1913;  Potjer, Jantje1; * 1995;  Kleuver, Frederik Niels
-4; * 1804;  Doezum, Willem Alberts van-2; * 1908;  Bosch, Willem1; * ?;         Vockerodt, Adrian Neil
-4; * 1816;  Postma, Tyeke-2; * 1908;  Radaz, Lydia1; * ?;         Vockerodt, Martin Andrew
-4; * 1810;  Gal, Wessel Sweytses-2; * 1847;  Stuivenga, Hendrik Balsters1; * ?;         Vockerodt, Kevin John
-4; * 1820;  Postma, Wytze Keis-2; * 1915;  Lever, Jan Pieter1; * ?;         Brasem, Nicole Louise
-4; * 1822;  Postma, Wytze Keis-2; * 1940;  Vor, Janna Wilhelmina de1; * ?;         Pavely, Clint
-4; * ?;         Leegstra, Jan-2; * 1914;  Bezemer, Hendrika Pieternella1; * ?;         Brasem, Timothy Paul
-4; * ?;         Borgman, Antje-2; * 1908;  Meer, Simon van der1; * ?;         Klerk, Debra Belinda de
-4; * 1819;  Buikema, Remke Jans-2; * 1873;  Potjer, Wicher1; * ?;         Brasem, Andrew Hugo
-4; * 1822;  Klont, Dietje Jan-2; * 1863;  Potjer, Henderik1; * ?;         Brasem, Graham Stephen
-4; * ?;         Karelse, Cornelia-2; * 1860;  Potjer, Henderik1; * 1876;  Albrecht, Gerrit Jan
-4; * 1815;  Noordveld, Geessien-2; * 1861;  Potjer, Catrina1; * 2009;  Assink, Olivia Grace
-4; * 1816;  Noordveld, Hommina Jannes-2; * 1911;  Feenstra, Louw1; * 2009;  Watrous, Ivy Anne
-4; * 1818;  Noordveld, Jan-2; * 1918;  Garnier, Maria Hendrina1; * 2009;  Kappelhof, Sybrand Rinze
-4; * 1825;  Noordveld, Jelte-2; * 1867;  Potjer, Jan1; * 2009;  Potjer, Noëmi Roselyn
-4; * 1812;  Wieringa, Tonnis Jans-2; * 1865;  Woudsma, Geessina1; * 2011;  Slootweg, Bregtje Elisabeth Marg...
-4; * ?;         Reitsema, Menke Tammes-2; * 1863;  Brons, Johannes Ayolt1; * 2007;  Moorselaar, Yorinde van
-4; * ?;         Scheringa, Jantje Hotzes-2; * 1875;  Potjer, Wendelina Gezina1; * 1970;  Terpstra, Hans Jildert
-4; * ?;         Bijmolt, Tamme Antonie-2; * 1868;  Zetsma, Willem1; * 1972;  Terpstra, Jacobus Hilko
-4; * ?;         Oosterhuis, Aaltje Geerts-2; * 1864;  Zetsma, Reinder1; * 1975;  Terpstra, Adrianus Wiebren
-4; * ?;         Jellema, Wieger Simons-2; * 1865;  Zetsma, Stientje1; * 2013;  Potjer, Manoah Ephraïm
-4; * ?;         Donker, Jintje Ymkes-2; * 1854;  Idema, Ebel2; * 1897;  Angst, Aaltje
-4; * 1874;  Zeilstra, Jelte-2; * 1918;  Hoekstra, Antje2; * 1942;  Jellema, Klaas Anne
-4; * 1877;  Jellema, Ybeltje-2; * 1913;  Vries, Lykele de2; * 1883;  Faber, Anje
-4; * 1855;  Vries, Klaas-2; * 1922;  Vries, Pieter de2; * 1898;  Doorn, Nicolaas
-4; * 1817;  Siegers, Foktje-2; * 1860;  Scholtens, Klaas2; * ?;         Brasem, Robin Michael
-4; * 1810;  Helmers, Jan-2; * ?;         Vos, Berend2; * ?;         Brasem, Cameron Brady
-4; * ?;         Lemstra, Femmetje Sibbeles-2; * ?;         Stoit, Maike3; * 1828;  Smid, Aaffien
-4; * 1813;  Helmers, Roelof-2; * ?;         Eisinga, Reinder6; * ?;         Hoop, Jelle Gabes de
-4; * ?;         Beidschat, Trijntje-2; * ?;         Meijer, Klara12; * ?;         Hoitinga, Douwe Douwes
-4; * 1814;  Helmers, Zacharias-2; * 1920;  Buisman, Maaike

Namen - alfabetisch

Namen - chronologisch

Verhalen

Welke voornamen??

Welke beroepen??

Geografie

relatie benamingen

Genealogisch woordenboek