Home Motief Geneagram Overzicht Links contact

Namen - alfabetisch

Namen - chronologisch

Verhalen

Welke voornamen??

Welke beroepen??

Geografie

relatie benamingen

Genealogisch woordenboek
Genealogisch woordenboekje
Beresteyn, vanOverzicht van reeds gepubliceerd genealogisch onderzoek, genoemd naar de eerste samensteller, van Beresteyn. In de bibliotheek doorgaans beschikbaar (titel: Genealogisch repertorium).
Burgelijke standSinds 1811 compleet ingevoerde gemeentelijke persoonsregistratie net vier registers: geboorten, huwelijksaangiften en aankondigingen, huwelijken en echtscheidingen, overlijden.
De spelling van de burgerlijke stand is doorslaggevend, indien er in diverse bestanden verschillende spelling wordt gebruikt. Bij verschillen tussen diverse akten geldt de spelling van de geboorteakte.
DoopcedulenBewijs van doop. Voor 1811 gangbaar als geboortebewijs.
DTB (Doop- trouw-, begraafregisters)Kerkelijke registers, van belang bij onderzoek van voor 1811. Doorgaans van de 127e en 18e eeuw, soms zijn nog registers uit de 16e eeuw beschikbaar. Doorgaans beschikbaar bij rijksarchieven (beschikbaarheid: zie Repertorium, DTB, CBG).
GeboorteakteElke afzonderlijke geboorte-aangifte van de burgerlijke stand.
GeboortenregisterOnderdeel van de burgerlijke stand. Dit bevat datum van aangifte, datum en tijdstip van geboorte, naam, beroep en woonplaats van de ouders, namen van de getuigen. Bij een buitenechtelijk kind wordt de vader alleen vermeld bij formele juridische erkenning, ongeacht de vraag of dit de biologische vader is. Tot 1943 werden ook getuigen vermeld (twee).
GenealogieWeergave van personen vanuit de stamvader in de wettige mannelijke lijn.
GezinskaartIn de periode 1920-1938 werd iedereen in de burgerlijke stand op een gezinskaart bijgeschreven.
GezinskaartIn de periode 1920-1938 wordt in de burgerlijke stand iedereen op een gezinskaart bijgeschreven. Vanaf 1938 gebeurt dit op een persoonskaart.
Huwelijkse bijlageDit bevat minimaal uittreksels van de geboorteakten van de huwelijkspartners. Bevat doorgaans ook bewijs van overlijden van ouder(s) indien hiervan sprake is. Huwelijske bijlagen worden apart opgeborgen en dienen dus apart te worden opgevraagd, onder overlegging van namen van de huwelijkspartners, huwelijksdatum en -plaats.
KwartierdragerZie proband: de persoon van waar uit de kwartierstaat wordt gemaakt.
KwartierstaatWeergave van wettige voorouders, beginnend bij een bepaald persoon: de proband.
Militie, bewijs van voldoening aan de nationaleBehoort bij de huwelijkse bijlage. Dit moest overlegd worden door de bruidegom, en bevat vaak een signalement.
ParenteelVanuit een voorouder worden alle wettige nakomelingen weergegeven (zowel mannelijke als vrouwelijke lijn).
PartnerschapregistratieSinds 1 januari 1998 kan dit formele document worden vastgesteld. Dit wordt net zo geregistreerd als de huwelijksakte (burgerlijke stand), en is wettelijk geregeld.
PatentregisterRegister van belastingheffing op uitoefenaars van vrije- en handelsberoepen. Van 1811 tot 1894 werd deze belasting geheven.
PersoonskaartKaart uit het bevolkingsregister. Wordt na het overlijden bewaard in een centraal archief. Na 1994 zijn persoonskaarten gedigitaliseerd. Uitreksels zijn tegen een vergoeding te verkrijgen.
Proband(us)drager van een kwartierstaat
RegisterOnderdeel van de burgerlijke stand. Zie aldaar.
RepertoriumOverzicht van reeds gepubliceerd genealogisch onderzoek. Zie ook Berensteyn
SamenlevingscontractEen (vaak, maar niet noodzakelijkerwijs bij de notaris geregeld) contract met afspraken omtrent samenwonen.
StamreeksVoorouders in de rechte mannelijke lijn, vanuit jezelf gerekend.
Tienjarige tafelRegister van de burgerlijke stand (alfabetisch). Dit register wordt om de tien jaar gearchiveerd. Ook wordt om de tien jaar een volgende tafel vrij gegeven voor publiciteit. Volgens de archiefwet kan een geboorteakte pas na 100 jaar worden ingezien door derden.