Home Motief Geneagram Overzicht Links contact
Jan (Zacharias) PotjerKinderen:Verhaal:* 05-03-1822 te Sappemeer.
† 01-03-1879 te Winschoten , leeftijd 56 jaar.
Beroep(en): Kapitein/eigenaar, schuitevaarder.
Gehuwd met Tijdje M. Klein, 01-02-1853 te Sappemeer.

Maritieme gegevens: zie SCHEEPSINDEX.NL
In 1839 was Jan matroos op de smak "De Herstelling".
Jan Zacharias voer als schipper op de smak "Herstelling"(1844-1847). Het schip was eigendom van zijn vader.
Later was hij kapitein/eigenaar op het kofschip "Dankbaarheid" (1848-1864).
In 1865 is dit schip gestrand en tot wrak verklaard.
Ook wordt Jan vermeld als kapitein/eigenaar op de schoener "Menno", van 1865-1878.
Jan voer onder vlagnr. 45 van het zeemanscollege 'De Vooruitgang' te Sappemeer.

Blijkens het signalement van de Nationale Militie had hij een ovaal gezicht en voorhoofd, blauwe ogen, neus en mond ordinair, ronde kin, bruin haar.

Transcriptie van een brief van neef Jan Helmers aan Jan Potjer
         Amsterdam, den 4 April 1863
  Capt J.Z. Potjer
  Te Rotterdam
Geachte Neef en Nicht
Volgens afspraak geef ik U berigt van mijn toestand van zaaken.Wat mijn zoon Helmer aangaat daar kan ik U niets gunstigers van schrijfen dat hij juist veel erger is geworden als toen u hier was kan niet zeggen maar vooral ook niet beter hij heeft nog alle daagen zwaaren binnen koortsen en des ís morgens een verbaazenden hoofdpijn. Hoe ik hier onder verkeer God alleen weet het. Mijn levensbeker is thans met alsem gevuld. Mocht het God behaagen om die beker met gelaatenheid te doen drinken, maar daartoe is kragt noodig want ik ben geduurig tegen God in opstand en de Heere beschikt ons toch niets of zulks is rechtvaardig. Mocht ik en een ieder die met mij in zulk een weg van druk is Gods regt leeren billijken. De Heere geeft geen rekenschap van Zijn doen en laten, en wij allen zijn van wegen onze zonden Dood en verdoemenis waardig, mocht het de Alwijzen God maar believen om met een Oog van Ontferming op ons allen neder te Zien en vooral ook op mijn geliefden Zoon die mij Zoo na aan het harten legt en ik bijkans niet kan missen. Maar naar de mensen gesprooken kan hij niet lang meer hier zijn mogt zijn leven nog maar Christus worden en Zijn Sterfen Zijn gewin zijn.
Wij Zijn bijna gereed om te vertrekken Evenwel zijn wij nog niet geheel be-laaden maar ik wil niet langer wachten dus denk voort naa den feestdaagen te vertrekken. Moge de Heere uw doen en laaten zegenen, Ue kinderen gezondheid geven benevens Ue gezaamenlijk dit wensch Ue diep treurigen Neef
    Jan Helmers

Bronnen:
- Huwelijksakte 5, Sappemeer.
- Overlijdensakte 26, Winschoten.
- Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen.
- Monsterrol, gemeente-archief Sappemeer.