Home Motief Geneagram Overzicht Links contact
Pieter (Marten) HoekstraKinderen:Verhaal:* 19-04-1884 te Achtkarspelen(Zaterdag).
Gedoopt: 05-1884 te Augustinusga
† 03-03-1958 te Haren , leeftijd 73 jaar.
Beroep(en): Onderwijzer, hoofd zendingsschool.
Woonplaats(en): Stroobos, Oudega, Krabbendam, Surabaya, Bandung, Groningen, Haren.
Gehuwd met Baukje van Popta, 18-07-1908 te Oudega.

Pieter Hoekstra is hoogstwaarschijnlijk 6 weken na zijn geboorte gedoopt in de oude Nederlands Hervormde kerk van Augustinusga. Zijn ouders moesten hem daar met de boot vanuit Rohel heen brengen. Toen hij 5 of 6 jaar oud was verhuisde het gezin naar Stroobos. Een dag na zijn 14e verjaardag overleed zijn vader. Deze had zijn moeder verzocht om, als het even mogelijk was, Pieter de mogelijkheid te geven om te studeren en onderwijzer te worden. Aanvankelijk was dat moeilijk, omdat Pieter moest assisteren bij het verdienen van de dagelijkse kost. Hij had zijn vader al geholpen bij de handel in varkens. De dieren konden ruiken dat ze van verschillende boerderijen kwamen, hetgeen tot vechtpartijen zou leiden. Daarom begoot Pieter ze met petroleum, zodat de geur van de beesten identiek werd.
Na een werkdag (03.00 uur opstaan, net als zijn vader) ging hij 's avonds naar het hoofd van de plaatselijke lagere school. Deze leidde hem op tot onderwijzer. Na een jaar besloot zijn moeder de boterhandel op te geven. Zijn zus Klaske leerde hoeden maken en de verkoop hiervan voorzag in het financi?le gat dat het staken van de boterhandel veroorzaakte. Op 19-jarige leeftijd werd Pieter onderwijzer. Hij begon zijn carri?re in Oenkerk, waar hij een jaar werkte. Hij besloot dat het beter was het ouderlijke huis te verlaten en werd onderwijzer in Surhuizum. Spoedig daarna werd hij opgeroepen voor militaire dienst te Leeuwarden. Daar kon hij studeren voor zijn hoofdakte. Na de diensttijd werkte hij enige jaren in Oudega (bij Sneek). Daar leerde hij Baukje van Popta (van Idsega) kennen. Hij zag haar in de kerk. De mannen en vrouwen zaten nog gescheiden. Pieter zat boven op de galerij. Op zaterdag trouwden ze voor de wet en op zondag reed hij zijn bruid in een sjees naar de kerk, waar ds. Weener hun huwelijk bevestigde. Ze verhuisden naar Krabbendam, waar Pieter hoofd der Christelijke school werd tot ze naar IndonesiŽ trokken (4 april 1914, vlak voo het uitbrekenb van WO-I). Hij werkte 2 jaar in Surabaya, daarna 15 jaar in Bandung. In de laatste plaats functioneerde hij als hoofd van de Holland Chinese zendingsschool. Hij was doorlopend scriba van de Gereformeerde kerk van Bandung.
Op 27 mei 1932 vertrok Pieter weer naar Holland.
De eerste vijf kinderen werden geboren in Krabbendam. Hette Anne (1) werd geboren in Surabaya en Hette Anne (2) in Bandung. Pieter schreef talrijke gedichten. Deze zijn nooit gepubliceerd. Hij schreef veel stukjes voor kranten onder het pseudoniem Danamiharjah.
Toen hij met pensioen ging verhuisde Pieter naar Groningen. Daar konden de meeste kinderen hun opleiding afmaken. Zij woonden in de Mesdagstraat 13a. Pieter wandelde veel (dagelijks enkele uren) en was nog even actief als hoofd in Veendam. Dit werd hem echter teveel. Na enkele jaren verhuisden ze naar Haren (Westersedrift 34, later veranderd in 30). Aanvankelijk genoot hij van de immens grote achtertuin, die gedeeltelijk boomgaard en gedeeltelijk groentetuin werd. Toen hij lichamelijk slechter was nam Hette de zorg voor de tuin over. Gedurende de wereldoorlog voorzag de tuin in voedsel voor henzelf, en diende een gedeelte van de opbrengst voor het ruilen van zaken, zodat ze geen honger behoefden te lijden.
Pieter hield van katten. Ze zochten regelmatig zijn schoot op. In het begin van de oorlog adopteerde hij een zwerfkat, die waarschijnlijk ooit een ongeluk had gehad, want ze had een slappe ruggegraat. Pieter doopte haar daarom 'De Geer' naar de minister-president. Na het overlijden van zijn vrouw kwam er een huishoudster (juffrouw Hulshof).
Toen hij 43 jaar oud was, openbaarde zich een aan een (zeer waarschijnlijk erfelijke) progressieve aandoening van de kleine hersenen (cerebellaire ataxie), leidend tot toenemend verlies van controle over spierbewegingen. Het ziekteproces begint met evenwichtstoornissen en eindigt na zoín 20 jaar met algehele invaliditeit.. De ziekte verergerde langzamerhand tot hij volledig invalide werd en op 73-jarige leeftijd aan longontsteking overleed. Drie kinderen (Corrie, Yftinus en Arnold) overleden op dezelfde wijze aan dezelfde ziekte.
Pieter schreef gedichten, en een feuilleton voor het tijdschrift "De Spiegel".
Gij, steengevaarten met enorm gewicht,
Op een gestapeld, hier in hei en gras,
Zeg mij toch, wie de volksstam was,
Die u in deze oorden heeft gesticht.

Zeg mij, is 't werkelijk waarheid of verdicht,
Hetgeen ik van u hoorde vaak of las,
Dat onder u gevaarte d'asch
Van Kelt of Batavier begraven ligt?

Gij monument van ruwe steen,
Mits alle sierlijkheid en praal;

Daar was in uw tijd nog geen,
Die wist, dat steen wijkt voor metaal.

Uw tijd wijst ons naar eeuwen heen,
Dat 't menschdom harder was dan staal.

P.M. Hoekstra

Bronnen:
- Geboorteakte 95, Achtkarspelen.
- Huwelijksakte 73, Wymbritseradeel.
- Verhaal: Naar gegevens van Hette Hoekstra
- Gedicht: http://www.innoxia.com/rolde.htm


Huwelijksaankondiging

Pieter Marten Hoekstra en Baukje van Popta

Gezin Hoekstra, 1916. Vlnr: onder: Marten, Ina, Arnold, Tinus; boven: Pieter, Baukje, Corrie.

Zeegse, 1922.
Boven: Marten Hoekstra, Jo van Weringh, Pieter Hoekstra.
Midden: Tinus Hoekstra, Baukje van Popta, Klaske Hoekstra, Annie van Dam, Maaike Hoekstra, Corrie Hoekstra, Andries Lever, Jan Lever.
Onder:Arnold Hoeklstra, Harry van der Wal, Ina Lever, Ina Hoekstra.

Pieter Marten Hoekstra en Baukje van Popta

Grafsteen in Haren.

Opmerking:
In de geboorteakte staat de naam Marten niet vermeld.